dnes je 21.8.2019
Nejnovější

Seznam potřebných věcí do mateřské školy - anglická verzeGarance

20.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

A list of items needed for kindergarten Everything signed by a red marker WHAT DO THEY NEED IN KINDERGARTEN: slippers with a solid heel, clothes to class (pinafore or sweat pants) spare underwear and socks spare clothes to class (at the discretion of parents) ...

Přístupné pro: | Komplet

Seznam potřebných věcí do mateřské školyGarance

20.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

CO VE ŠKOLCE  POTŘEBUJI: bačkory s pevnou patou, oblečení do třídy (zástěrku nebo tepláčky) náhradní spodní prádlo a ponožky náhradní oblečení do třídy (dle uvážení rodičů) pyžamo, zubní kartáček, pastu papírové kapesníky (10 ks) látkový kapesníček NA POBYT ...

Přístupné pro: | Komplet

Seznam potřebných věcí do mateřské školy - vietnamská verzeGarance

20.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

Základní informace o organizaci školního stravováníGarance

18.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty. Školní stravování se řídí výživovými normami. Každá škola musí plnit tzv. spotřební koš stanovených jednotlivých potravin. V případě, že k tomu škola má podmínky, může ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Základní informace o organizaci školního stravování - anglická verzeGarance

18.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Basic information about organization of school catering School catering is understood as catering services for children, pupils, students. School catering is governed by nutritional standards. Each school must meet so called consumer basket ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Základní informace o organizaci školního stravování - vietnamská verzeGarance

18.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

MŠMT důrazně nesouhlasí s hlavními závěry zprávy NKÚ k digitálnímu vzdělávání

12.8.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy obdrželo kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu k rozvoji digitálního vzdělávání v České republice. Ač lze říci, že oblast digitálního vzdělávání měla být za minulých vlád podporována výrazněji, s hlavními…

Přístupné pro: | | | Komplet

Startují semináře pro úředníky k reformě financování

10.8.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V srpnu a září se bude konat další kolo seminářů pro úředníky k reformě financování. Zástupci MŠMT budou školit úředníky obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů. Další semináře na téma změny financování asistentů pedagoga se budou pořádat pro zástupce…

Přístupné pro: | | | Komplet

Pověření zákonného zástupce - vietnamská verzeGarance

8.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

Pověření zákonného zástupceGarance

8.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plná moc k předávání a odvádění dítěte Já, níže podepsaný/á/: Jméno a příjemní ……………………………………………….. Datum narození …………………………………………. Státní občanství ………………… Trvalé bydliště …………………………………….. číslo telefonu…………………… Uděluji jako pověřené osobě ...

Přístupné pro: | Komplet
více článků
Nejčtenější

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole - předlohaGarance

29.11.2018, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu…

Přístupné pro: | Komplet

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupiněGarance

24.7.2015, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. září 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Hlavním záměrem zákona je vytvořit nástroj, který umožní návrat rodičů do pracovního procesu a odstraní překážky v podobě…

Přístupné pro: | Komplet

Kompetence a náplně práce chůvyGarance

29.3.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do mateřských škol přicházejí pozice, u kterých ředitelé nemají jasně definované legislativní ukotvení (náplň práce, platové zařazení…). Typickým příkladem je chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Tato pozice je spojena zejména s realizací tzv.…

Přístupné pro: | Komplet

Pracovní list - MŠ - DelfínGarance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí grafomotoriku, je velmi snadný a mohou jej proto zvládnout i nejmenší děti.. Doporučený věk: 2+ STÁHNOUT PRACOVNÍ LIST Náhled:

Přístupné pro: | Komplet

Podpůrné opatření 1. stupněGarance

23.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán pedagogické podpory (PLPP) - podpůrné opatření prvního stupně zpracovává mateřská škola pro dítě, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Přístupné pro: | | | Komplet
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 166/2019 Sb. mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb. (vyšlo dne: 4.7.2019 v částce č. 72)
  • 176/2019 Sb. novela zák. č. 326/1999 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 178/2019 Sb. novela zák. č. 115/2001 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 181/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 19.7.2019 v částce č. 78)
  • 190/2019 Sb. novela nař. vl. č. 74/2017 Sb. (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 83)
  • 191/2019 Sb. novela nař. vl. č. 313/2010 Sb. (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 83)
  • 195/2019 Sb. novela nař. vl. č. 75/2005 Sb.a č. 123/2018 Sb. (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 84)
  • 196/2019 Sb. novela některých vyhlášek v oblasti školství (vyšlo dne: 8.8.2019 v částce č. 84)
  • 203/2019 Sb. mění zákon č. 218/2003 Sb., zákon č. 141/1961 Sb. a zákon č. 293/1993 Sb. (vyšlo dne: 15.8.2019 v částce č. 86)
  • 210/2019 Sb. novela zák. č. 72/2000 Sb. a č. 435/2004 Sb. (vyšlo dne: 22.8.2019 v částce č. 87)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Novela inkluzivní vyhlášky

30.8.2019, Praha, Bc. Lenka Polášková

Ředitelé mateřských i základních škol se často potýkají s nejasnostmi v oblasti náplně práce asistentů, ale také jejich přesných kompetencí. Připravte se na novely inkluzivní vyhlášky s účinností od 1. 10. 2019

Reforma financování škol

5.9.2019, Olomouc, Ing. Petra Schwarzová

Nový systém financování škol zcela změní organizaci vzdělávacího procesu a tvorbu rozpočtu školy již od školního roku 2019/2020. Každý ředitel by měl nejen znát nová pravidla rozpočtování a respektovat je, ale i možnosti, jak reálně využít nové metodiky pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu formou dělení hodin.

Šikana ve škole - praktické rady pro rodiče

16.9.2019, Praha, Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Hlavní úkolem semináře bude připravit rodiče na situace, kdy se jejich děti dostanou do kontaktu se šikanou. Na semináři se seznámí se základními pojmy z oblasti psychologie agrese a agresivního chování. Účastníci kurzu získají znalosti z oblasti osobnosti agresora a oběti, seznámí se s metodami správného řešení šikany a výchovnými principy, které působí jako prevence vzniku sociálně patologického jednání a chování.

Dokumentace mateřské školy v praxi

20.9.2019, Praha, Bc. Lenka Polášková

Míra administrativy v resortu školství stále narůstá a patří mezi zatěžující faktory pedagogické praxe. Nový školní rok přinese řadu změn, mezi zásadní patří novely tzv. inkluzivní vyhlášky, která se promítne také v úpravách školní a třídní dokumentace. Přijďte načerpat informace, které Vám v praxi usnadní práci.

Mateřská škola v roce 2019 - konference

4.10.2019, Pardubice, Mgr. Lenka Bittmannová, Bc. Lenka Polášková, PhDr. Mgr. Monika Puškinová Ph.D.

Co přinese mateřským školám školní rok 2019/2020? Dozvíte se na konferenci Mateřská škola v roce 2019.

Učíme.cz LIVE
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
23.8.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za červenec
Kurzy měn 20.8.2019
 1 EUR25,8 CZK (+0,02)
 1 USD23,29 CZK (+0,08)
 1 GBP28,15 CZK (+0,01)
 100 RUB34,94 CZK (+0,25)
 100 JPY21,9 CZK (+0,12)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí