dnes je 11.4.2021

Nejnovější

FAQ k první fázi návratu do škol

2.4.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Návrh první fáze návratu dětí, žáků a studentů do škol zohledňuje primárně vzdělávací a výchovné hledisko. Je tedy navržen tak, aby umožnil návrat co největšího množství dětí, žáků a studentů, u nichž je s ohledem na průběh školního roku další setrvání na…

Přístupné pro: | | | Komplet

MŠMT zahájilo kroky k distribuci testů do škol

27.3.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyzvalo prostřednictvím datových schránek ředitelky a ředitele mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a středisek praktického vyučování, aby do čtvrtka 1. dubna 2021 9:00 hodin…

Přístupné pro: | | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Velikonoce, svátky jara - námět pro distanční výukuGarance

23.3.2021, Mgr. Hana Havlínová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmět: projektová - tematická výuka: propojení předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Anglický jazyk, Tělesná výchova, Hudební výchova

Přístupné pro: Komplet

ING spouští online hru a sérii videí na podporu finanční gramotnosti

22.3.2021, Zdroj: Havas PR

ING Česká republika se již dlouhodobě zapojuje do mezinárodní iniciativy Global Money Week, jejímž cílem je podpořit finanční gramotnost mladých již od útlého věku. Protože si letos kvůli covidu nemohou děti prohlédnout zázemí mezinárodní banky ani se osobně…

Přístupné pro: | | | Komplet

ING spouští online hru a sérii videí na podporu finanční gramotnosti

22.3.2021, Zdroj: Člověk v tísni

ING Česká republika se již dlouhodobě zapojuje do mezinárodní iniciativy Global Money Week, jejímž cílem je podpořit finanční gramotnost mladých již od útlého věku. Protože si letos kvůli covidu nemohou děti prohlédnout zázemí mezinárodní banky ani se osobně…

Přístupné pro: | | | Komplet

Změny ve společném vzdělávání a jejich dopad do přímé pedagogické činnostiGarance

18.3.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Už jsme si zvykli na každoroční i několikeré změny v právních předpisech upravujících vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Předcházející novely cílily zejména na úpravu asistentů pedagoga, zvýšení odpovědnosti ředitelů za…

Přístupné pro: Komplet

Metodické doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví

17.3.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

... MŠMT zpracovalo metodiku k distanční výuce a duševnímu zdraví. Metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Najdete v něm rovněž tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které učitelé mohou ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Kdo jsou finalisté 28. ročníku ankety Zlatý Ámos?

16.3.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Lenka Baše z olomoucké fakultní základní školy Hálkova, Lucie Bezdíčková z brněnské Základní a mateřské školy Kotlářská, Petr Curko ze Základní školy Horažďovice, Bohdan Hladký ze Základní a mateřské školy Jana Broskvy v Brně, Tomáš Pírek ze Základní školy U…

Přístupné pro: | | | Komplet

Aktuální materiály k maturitním zkouškám v roce 2021

16.3.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

... Maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na konzervatořích ve školním roce 2021/2022. Maturitní a závěrečné zkoušky na středních školách a absolutoria na konzervatořích ve školním roce 2021/2022 Souhrnné změny v několika bodech najdete v dokumentu Hlavní ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Aktuální materiály k přijímacím zkouškám v roce 2021

16.3.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

... Přijímací zkoušky na střední školy ve školním roce 2021/2022. Legislativně platné informace o organizaci jednotných přijímacích zkoušek ve školním roce 2021/2022 naleznete v souhrnném opatření obecné povahy. Dále MŠMT vydalo informaci k úpravě termínů a časovému schématu JPZ. Veškerá aktuálně platná ...

Přístupné pro: | | | Komplet
více článků
Nejčtenější

Na stravenkový paušál bude možné přispívat z FKSP

11.12.2020, Zdroj: Ministerstvo financí

Státní organizace budou moci svým zaměstnancům částečně hradit peněžní příspěvek na stravování z Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP).

Přístupné pro: | | | Komplet

Nové platové tabulky od 1. 11. 2017

10.11.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové platové tabulky najdete v přílohách č. 1 - č. 7 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Přístupné pro: | | | Komplet

NAPO na Veletrhu vědy opět uspěl

25.6.2019, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

... Již popáté se letos počátkem června konal na výstavišti v pražských Letňanech Veletrh vědy. Tato akce, jejímž hlavním pořadatelem je Akademie věd ČR, se rok od roku těší větší pozornosti návštěvníků a z této obliby těžil i sympatický nešika NAPO. Ten měl v Letňanech již tradičně svůj stánek, v němž ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Nový portál pro učitele „My jsme to nevzdali“ k výuce moderních dějinGarance

2.6.2017, Zdroj: RVP.cz (www.rvp.cz)

„Díky dotaci z Ministerstva školství pro projekt Paměť národa do škol jsme mohli v roce 2016 realizovat letní školu pro učitele a rozšířit a vylepšit vzdělávací webovou stránku My jsme to nevzdali,“ říká Magdalena Benešová, metodička vzdělávání ve společnosti…

Přístupné pro: | | | Komplet

Náměstek Pícl na konferenci k vícejazyčnosti

18.10.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl společně s ředitelkou Národního institutu pro další vzdělávání Helenou Plitzovou dnes zahájili sedmý ročník mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti na školách „Jazyky v zrcadle jednoho století“. S…

Přístupné pro: | | | Komplet
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 43/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 5.2.2021 v částce č. 19)
  • 46/2021 Sb. o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického (vyšlo dne: 9.2.2021 v částce č. 21)
  • 85/2021 Sb. novela nař. vl. č. 110/2001 Sb. (vyšlo dne: 25.2.2021 v částce č. 35)
  • 93/2021 Sb. o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (vyšlo dne: 1.3.2021 v částce č. 37)
  • 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (vyšlo dne: 26.2.2021 v částce č. 38)
  • 129/2021 Sb. novela vyhl. č. 430/2001 Sb. (vyšlo dne: 17.3.2021 v částce č. 49)
  • 144/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 145/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 153/2021 Sb. novela zák. č. 111/1998 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Školní sběr tříděného odpadu

12.4.2021, On-line, Ing. Tomáš Lank

Podle nového odpadového zákona č. 541/2020 Sb., se od 1. ledna 2021 vztahují na školní sběr nové povinnosti a pravidla. Na tomto semináři vás seznámíme s těmito pravidly a ukážeme cestu, jak školním sběrem nejen edukovat a vést děti ke třídění odpadu, ale také nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu školy.

FKSP pro příspěvkové organizace v roce 2021

13.4.2021, On-line, Ing. Eliška Hryzláková

Jak hospodařit s fondem kulturních a sociálních potřeb na začátku roku? Přihlaste se na on-line seminář a během dvou hodin zjistíte, na co si dát pozor. Lektorka také zodpoví Vaše dotazy k FKSP, můžete je poslat předem nebo položit přímo během on-line semináře. Po jeho skončení budete mít ještě 14 dní přístup k on-line záznamu.

Dokumentace a praktická rovina bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách

14.4.2021, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Máte přehled o konceptu strategie ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a žáků ve školách, na období 2021-2023? Chcete získat stručně, jasně a přehledně přehled v oblasti vedení dokumentace BOZP a BOZ dětí a žáků? Zajímá Vás, k jakým, nejčastějším chybám v oblasti bezpečnosti ve školách dochází? A uvítáte doporučení pro eliminaci rizik bezpečnosti na školních hřištích, venkovních hracích plochách a školních zahradách? Pak je tento on-line seminář určen právě Vám!

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

20.4.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Webinář je zaměřený na spolupráci mezi učiteli a asistentem pedagoga.

Jak zvládat agresi dětí ve školním prostředí

24.5.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Webinář odpovídá na otázky pedagogů spojené se vzrůstajícím počtem případů agresivity u dětí a mládeže a důsledky pro jejich další vývoj. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací. Práce pedagogů tak obsahuje i základní dovednosti při řešení konfliktních situací a předpokládá znalosti forem agrese, podnětů a spouštěčů agresivního chování.

Učíme.cz LIVE
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
14.4.2021 - podání bankovního příkazu k úhradě zálohy silniční daně za I. čtvrtletí
Kurzy měn 9.4.2021
 1 EUR25,94 CZK (+0,07)
 1 USD21,82 CZK (+0,03)
 1 GBP29,93 CZK (-0,05)
 100 RUB28,26 CZK (-0,02)
 100 JPY19,89 CZK (-0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...