dnes je 15.6.2021

Nejnovější

Informace k provozu škol od 15. června 2021

14.6.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 14. června 2021 bylo vydáno:

Přístupné pro: | | | Komplet

On-line ukázková hodina - Základní škola - Zeměpis - Hra ze série Půda šílené zeměpisářky (pedosféra a kryosféra), distanční výukaGarance

11.6.2021, Mgr. Markéta Pravdová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Markéta Pravdová Předmět:  zeměpis Téma:  zemské sféry (pedosféra a kryosféra) Ročník:  6., i pro distanční výuku Anotace:  Hra slouží k upevnění a procvičení učiva o zemských sférách (pedosféra a kryosféra). Odkaz na hru: zde Průvodce hrou: Všechny úkoly pro žáky jsou schovány pod různými předměty ...

Přístupné pro: | | Komplet

Letní kempy 2021 - seznam podpořených žadatelů

11.6.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje seznam žadatelů podpořených k 11. 6. 2021 v rámci Výzvy LETNÍ KEMPY 2021. V první části jsou zveřejňováni příjemci dotace podpoření v rámci původní alokace uvedené ve výzvě (100 mil. Kč). Informace o…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nové nařízení schvaluje program Erasmus+ do roku 2027

8.6.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

... Bylo schváleno nařízení Evropského parlamentu a Rady EU, kterým se zavádí program Erasmus+. Toto nařízení stanovuje cíle programu Erasmus+, rozpočet na programové období 2021-2027, formy financování ze strany EU a pravidla pro poskytování tohoto financování. Zároveň ruší nařízení (EU) č. 1288/2013, platné ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Výsledky společné části maturitní zkoušky - jaro 2021

7.6.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

... Ministerstvo školství zveřejnilo výsledky společné části maturitní zkoušky. Výsledky shrnuje tisková zpráva Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Informace k provozu škol od 8. června 2021

7.6.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství vydalo informace k provozu škol od 8. června 2021. Týkají se mimo jiné povinnosti nosit roušky ve škole - ve většině škol se od úterý 8. června bude moct učit bez roušek. Povinnost zůstává pouze ve Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji.

Přístupné pro: | | | Komplet

On-line ukázková hodina - Střední škola - Zeměpis - Úniková zeměpisná hra pro 3. ročník gymnázia (Vybrané regiony Asie), distanční výukaGarance

3.6.2021, Mgr. Markéta Pravdová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Markéta Pravdová Předmět:  zeměpis Téma:  Vybrané regiony Asie Ročník:  3. ročník čtyřletého studia Anotace: Hra je určena pro 3. ročník gymnázia, kde se alespoň podle tematického plánu naší školy probírají regiony Asie. Na vložený základ je umístěno 7 interaktivních obrázků. Po kliknutí na tyto ...

Přístupné pro: | Komplet

On-line ukázková hodina - Základní škola - Přírodověda, přírodopis, ekologie - Procházka na konci květnaGarance

1.6.2021, Mgr. Kateřina Průšová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravím vás všechny, posílám vám čtyřicáté třetí pokračování procházkového rozhlížení po okolí. Pořád prší. Nám se to prostě nelíbí, ale stromy si lebedí, rostou a zelenají se jako o závod. Tentokrát se na to zelenání zkuste zaměřit.

Přístupné pro: | | | Komplet

Slavnostní vyhlášení 28. ročníku ankety Suk - čteme všichni

1.6.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dne 1. června 2021 se v Pedagogické knihovně J. A. Komenského konalo slavnostní vyhlášení Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk - čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti za rok 2020. Tuto cenu již 29 let pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna…

Přístupné pro: | | | Komplet

Reakce na výzvy k nedodržování opatření ve školách

31.5.2021, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

... V reakci na výzvy k nedodržování opatření ve školách publikujeme stanovisko MŠMT k tomuto. Ředitel školy nebo školského zařízení má podle § 29 odst. 2 školského zákona povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování ...

Přístupné pro: | | | Komplet
více článků
Nejčtenější

Reflexe vlastní práce - sebehodnoceníGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 11. lekce

Dovednost, jejímž prostřednictvím je jedinec schopen analýzy své práce a kritického hodnocení, nazýváme reflexí. Může mít mnoho podob. Hodnocení a reflexe vlastní práce by měla být přirozenou součástí učitelské profese. Stejně jako time management, tedy umění…

Přístupné pro: | | Komplet

Desáté pravidlo bezchybné češtinyArchiv

19.4.2016, Mgr. Jan Táborský, Zdroj: Verlag Dashöfer

V pravopisu se pustíme do klasické interpunkce, tedy větných čárek: projdeme si první sadu případů, svým charakterem záměrně různorodých. Ve stylistické kapitole se budeme věnovat oslovení a závěrečnému pozdravu v tradiční korespondenci (samozřejmě i s ohledem…

Přístupné pro: | | | Komplet

Naučte se rozpoznat různé typy osobnostíGarance

20.2.2017, Mgr. Ludmila Třeštíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Umíte dobře odhadnout člověka? Získejte přehled o typech svízelných osobností včetně zvládací strategie. Lehce zvládejte obtížné typy lidí!

Přístupné pro: | | | Komplet

Řešení otázek a procvičení z 10. lekceGarance

16.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... ACTIVE EXERCISE - THE JOBS EXPERT „So then, what kind of jobs are out there and what are the companies who are offering these jobs looking for in candidates? First of all you need to think about the industry you want to be in. There are very different types of work out there. You need to think what level ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Nepsaná pravidla komunikaceGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 12. lekce

Pedagogická profese je ve značné míře naplněna kontaktem s lidmi, kolegy, rodiči, dětmi, širší veřejností. Proto by pedagog měl věnovat pozornost profesionální image, tedy dojmu, kterým působí na své okolí. Image nelze podceňovat. Je to neměnná součást…

Přístupné pro: | | Komplet
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 192/2021 Sb. novela zák. č. 89/2012 Sb., č. 99/1963 Sb. a č. 292/2013 Sb. (vyšlo dne: 12.5.2021 v částce č. 80)
  • 195/2021 Sb. novela nař. vl. č. 361/2007 Sb. (vyšlo dne: 17.5.2021 v částce č. 82)
  • 197/2021 Sb. o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (vyšlo dne: 17.5.2021 v částce č. 82)
  • 200/2021 Sb. novela některých vyhlášek v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou (vyšlo dne: 21.5.2021 v částce č. 84)
  • 201/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 21.5.2021 v částce č. 84)
  • 206/2021 Sb. ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (vyšlo dne: 26.5.2021 v částce č. 87)
  • 218/2021 Sb. novela zák. č. 6/2002 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 92)
  • 220/2021 Sb. novela zák. č. 141/1961 Sb., č. 40/2009 Sb., č. 257/2000 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 92)
  • 222/2021 Sb. novela vyhl. č. 37/1992 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 93)
  • 228/2021 Sb. novela nař. vl. č. 74/2017 Sb. (vyšlo dne: 9.6.2021 v částce č. 94)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Praktické využití podpůrných opatření u žáků s poruchou pozornosti

15.6.2021, On-line, Mgr. et Bc. Julius Bittmann

On-line seminář je určen pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ i SŠ, speciálním pedagogům, školním psychologům a dalším odborníkům.

Zákon o pedagogických pracovnících - speciální úprava institutů ZP

22.6.2021, On-line, JUDr. Hana Poláková

Zkušená lektorka a odbornice z praxe JUDr. Hana Poláková s vámi během prodlouženého webináře probere zákon o pedagogických pracovnících, jehož novela je nyní ve schvalovacím procesu.

Pikantnosti školního roku 2021/2022

23.6.2021, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Zaměříme se na komplexní přehled legislativy, práva a dokumentace s důrazem na aplikovatelnost získaných informací účastníka v praxi. Získáte také množství doplňkových materiálů a příloh.

Nadané děti

3.9.2021, On-line, Mgr. Miloslav Hubatka

Lektor on-line semináře spojuje nové teoretické poznatky se současnou praxí na školách a s konkrétními příklady a doporučeními. Díky tomuto on-line semináři budete umět lépe rozeznat, jaký typ je dané dítě a jaký přístup je pro něj nejvhodnější. Ukážeme, co se ve výchově nejvíce vyplácí a současně vede k úspěchu a spokojenosti vás i vašich dětí. Nezapomeneme na priority a opravdu důležité věci, které rozhodně nesmí chybět ve vašem pedagogickém snažení. Představíme vám konkrétní nápady, tipy pro výuku, zkušenosti z praxe a v neposlední řadě pak ukážeme i řešení, správnou cestu a způsob, který se rozhodně vyplácí.

Školní sběr tříděného odpadu

12.10.2021, On-line, Ing. Tomáš Lank

Podle nového odpadového zákona č. 541/2020 Sb., se od 1. ledna 2021 vztahují na školní sběr nové povinnosti a pravidla. Na tomto semináři vás seznámíme s těmito pravidly a ukážeme cestu, jak školním sběrem nejen edukovat a vést děti ke třídění odpadu, ale také nezanedbatelnou částkou přispět do rozpočtu školy.

Učíme.cz LIVE
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
16.6.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 14.6.2021
 1 EUR25,42 CZK (+0,09)
 1 USD20,98 CZK (+0,09)
 1 GBP29,6 CZK (+0,04)
 100 RUB29,05 CZK (-0,08)
 100 JPY19,12 CZK (+0,05)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...