Učíme.cz LIVE

 

 

PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

 

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Kurzy měn 12.12.2018
 1 EUR25,87 CZK (+0,02)
 1 USD22,8 CZK (+0,09)
 1 GBP28,7 CZK (+0,06)
 100 RUB34,38 CZK (+0,16)
 100 JPY20,1 CZK (+0,03)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba1,75 % platnost od 2.11.2018
Diskontní sazba0,75 % platnost od 2.11.2018
Lombardní sazba2,75 % platnost od 2.11.2018
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  81 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,50 Kč/l
ostatní

 

Předpověď počasí

 

Nejnovější

Systém podpory nadaných žáků získal ocenění

10.12.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)
Systém podpory nadaných žáků získal dvě ocenění za inovace. Jednou z nich je zvláštní cena Inovace roku 2018, kterou uděluje Asociace inovativního podnikání, a Čestné uznání Vizionář 2018, kterou uděluje společnost Czechinno. Systém podpory nadání koordinuje…
více
ZámekPřístupné pro: | | | Komplet

Startuje třetí fáze programu Vzdělávání s podporou Fondů EHP

7.12.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)
Ve středu 28. listopadu 2018 se v prostorách Masarykovy koleje v pražských Dejvicích uskutečnila zahajovací konference Programu Vzdělávání financovaného Fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP), který podporuje spolupráci mezi Českou republikou, Islandem,…
více
ZámekPřístupné pro: | | | Komplet

Středoškoláci "Zachytili svou SVOBODU" a vyhráli

7.12.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)
Studenti z celé republiky dnes na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy převzali z rukou náměstka ministra a státního tajemníka ceny za vítězství v celorepublikové soutěži "Zachyť svoji SVOBODU“. Úkolem studentů středních a vyšších odborných škol bylo…
více
ZámekPřístupné pro: | | | Komplet

Dozvuk ve školách a školských zařízeníchGarance

5.12.2018, MVDr. Michaela Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 4b vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení…
více
ZámekPřístupné pro: | | | Komplet

Infekční exantémová onemocnění u dětíGarance

4.12.2018, MUDr. Pavla Hružíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
U dětí, obzvláště v období do začátku školní docházky a období nižšího školního stupně, se často objevují nemoci, které jsou přenosné z člověka na člověka a postihují celý organismus a jejichž charakteristickým projevem je horečka a vyrážka na kůži, tzv.…
více
ZámekPřístupné pro: | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Projektová versus tematická výukaGarance

4.12.2018, Mgr. Hana Havlínová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Projektová a tematická výuka bývají v české školní praxi zaměňovány, proto považuji za důležité nastínit některé podstatné rysy obou typů výuky, aby se učitel mohl zorientovat a dokázal je od sebe odlišit. Následující přehled není vyčerpávající, zájemce o…
více
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Alternativní zdroje financování ve školeGarance

4.12.2018, Ing. Petra Schwarzová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Obecně o financích v českém školství Je předmětem neustálé veřejné debaty, jak je školství v ČR vzhledem k ostatním zemím OECD podfinancováno, kolik procent HDP je poskytováno na vzdělávání nebo jak si stojíme s výsledky srovnávacích testů ...
více
ZámekPřístupné pro: | | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - VesmírGarance

3.12.2018, Mgr. Hana Havlínová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Předmět: projektová výuka (zapojení předmětů: český jazyk a literatura, matematika a její aplikace, člověk a jeho svět, výtvarná výchova, tělesná výchova)
více
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Slavíme VánoceGarance

3.12.2018, Mgr. Hana Havlínová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Předmět: projektová výuka  (propojení předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Pracovní výchova, Výtvarná výchova, Anglický jazyk)
více
ZámekPřístupné pro: | Komplet

MŠMT přispěje dětem na školní obědy i v roce 2019

3.12.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)
Dalších 30 milionů korun vyčlenilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na školní obědy pro sociálně znevýhodněné děti. Příjemci dotačního programu budou pro rok 2019 opět neziskové organizace, které následně zajistí úhradu za školní obědy žákům…
více
ZámekPřístupné pro: | | | Komplet
Nejčtenější

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole - předlohaGarance

29.11.2018, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu…
více
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Podpůrné opatření 1. stupněGarance

23.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Plán pedagogické podpory (PLPP) - podpůrné opatření prvního stupně zpracovává mateřská škola pro dítě, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb dítěte.
více
ZámekPřístupné pro: | | | Komplet

Kompetence a náplně práce chůvyGarance

29.3.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Do mateřských škol přicházejí pozice, u kterých ředitelé nemají jasně definované legislativní ukotvení (náplň práce, platové zařazení…). Typickým příkladem je chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Tato pozice je spojena zejména s realizací tzv.…
více
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Zpráva ČŠI - Dopady povinného předškolního vzděláváníArchiv

21.8.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer
Česká školní inspekce předkládá tematickou zprávu zaměřenou na dopady legislativní změny spočívající v ukotvení předškolního vzdělávání jako povinného na fungování, organizační a personální zajištění a výchovně-vzdělávací činnosti mateřských škol (dále i…
více
ZámekPřístupné pro: | Komplet

Předloha hospitačního záznamu ČŠIGarance

16.8.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stáhnout soubor ve formátu PDF.
více
ZámekPřístupné pro: | | | Komplet
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA