dnes je 20.3.2023

Dotaz: Pracovní poměr pedagogického pracovníka

17.2.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Asistent pedagoga v MŠ

7.2.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Nárok na dovolenou

31.1.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Školní poradenské pracoviště

11.1.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Ukončení pracovního poměru dohodou na žádost zaměstnance

6.1.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Doprava dětí do školy a ze školy

16.11.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Dobrovolník ve škole

31.10.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Zástupy (suplování) na DPP

18.10.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Zrušení rozhodnutí v autoremeduře

11.10.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Stravování učitele, ředitele v případě 2 hodin přímé pedagogické činnosti

15.9.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Minimální počet dětí v MŠ, výjimka z minimálního počtu dětí

25.8.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Zápis školy do školského rejstříku

10.8.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Prokazování praxe při nástupu do zaměstnání (nový učitel)

28.6.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Archivace písemných prací - legislativní úprava, legitimní požadavky ČŠI

23.6.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Žádost o přestup žáka na jinou školu, formulář

22.5.2021, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Historie a současnost asistentů pedagoga v ČRGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Profese asistentů existuje ve školách České republiky už více než čtvrt století. S prvními asistenty bylo možné se v našich školách setkávat už první polovině devadesátých let 20. století, byť tehdy ještě byla tato pozice neoficiální, zřizovaná z dobré vůle…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistent pedagoga financovaný z běžného rozpočtu školyGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výše uvedené financování pozice asistenta pedagoga počítá s dotacemi, které jsou školám a školským zařízením poskytovány ze státního rozpočtu specificky na plat asistenta pedagoga. Vedle toho ale existuje i možnost platit asistenta pedagoga z běžného rozpočtu…

Přístupné pro: | | | Komplet

Náplň práce asistenta pedagogaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náplň práce asistenta pedagoga formálně stanovuje ředitel dané školy nebo školského zařízení, a to buď přímo v pracovní smlouvě, nebo v samostatném dokumentu (navazujícím na určení pracovní pozice podle pracovní smlouvy).…

Přístupné pro: | | | Komplet

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (vychovatelem)Garance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem představuje poměrně komplikovanou oblast zatíženou mnoha specifiky vyplývajícími z odlišné kvalifikace obou pracovníků a mnohdy i z různorodých osobnostních dispozic. (Následující text sice pojednává o spolupráci…

Přístupné pro: | | | Komplet

Další vzdělávání asistentů pedagogaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti dalšího vzdělávání se i na asistenty pedagoga – stejně jako na všechny ostatní pedagogické pracovníky – vztahuje ustanovení § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistenti pedagoga ve speciálních školáchGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice asistenta pedagoga ve speciálních školách a třídách – formálně označovaných jako školy a třídy podle § 16 odst. 9 ŠZ – je poněkud odlišná. Hlavní rozdíl je v tom, že asistenti pedagoga nejsou v těchto školách financováni z rozpočtu na podpůrná opatření.…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jiné formy asistence: osobní asistentGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice osobního asistenta se od profese asistenta pedagoga v mnoha ohledech poměrně významně liší. V první řadě je potřeba zdůraznit, že nejde o pozici z oblasti školství, ale o profesi z oblasti sociálních služeb – spadá tedy do resortu Ministerstva práce a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Kvalifikace asistenta pedagogaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga můžeme rozdělit do dvou oblastí – formální, to jsou požadavky předepsané zákonem, a neformální, to jsou požadavky nad rámec zákona vyplývající z běžné asistentské praxe.…

Přístupné pro: | | | Komplet

Spolupráce asistenta pedagoga se zákonnými zástupci žákůGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

U zákonných zástupců žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je poměrně běžné, že se do kontaktu s asistentem pedagoga dostávají častěji než do kontaktu s učitelem – ve srovnání s učiteli mají asistenti na kontakt s rodiči žáka často více času, v některých…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jiné formy asistence: školní asistentGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice školního asistenta byla vytvořena a dosud existuje pro potřeby projektů financovaných z dotací Evropské unie (aktuálně jde nejčastěji o zjednodušené projekty – tzv. „šablony”). Ředitel školy nebo školského zařízení může pozici školního asistenta zřídit…

Přístupné pro: | | | Komplet

Pozice asistenta pedagoga v souvislostech inkluzivního vzděláváníGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od počátku 21. století se pozice asistenta pedagoga i v ČR stále více rozšiřuje v souvislosti s přijetím myšlenky tzv. inkluzivního vzdělávání. Tento koncept, v současnosti někdy také označovaný jako společné vzdělání, počítá s tím, že ve školách hlavního…

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Informování jiné školy o přestupu žáka a žádost o katalogový list

10.2.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Napomenutí třídního učitele

7.12.2020, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Snímání obličeje učitele v průběhu on-line výuky

23.11.2020, Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Ředitelské volno na konci školního roku

25.5.2020, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Překážka v práci

3.2.2020, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Vzdělávání cizinců

20.11.2017, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Individuální vzdělávací program

23.10.2017, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Mobilní telefony ve školeGarance

7.8.2017, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Práva rodičů při vstupu do školy a školní jídelnyGarance

7.8.2017, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Jak definovat ranní provoz školní družiny?Garance

27.6.2017, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Jak provést změnu v rejstříku škol?Garance

14.3.2017, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Čerpání volných dnů pro samostudiumGarance

13.2.2017, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Změny ve školním řádu od září 2016

26.1.2017, Verlag Dashöfer, spol. s r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Je nutné potvrzení od lékaře a bezinfekčnost na školní výlet?

11.1.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Jaká zvolit podpůrná opatření pro romského chlapce?Garance

26.11.2016, Mgr. Jitka Topičová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Ukončení pracovního poměru z důvodu ztráty kvalifikace

5.10.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud zaměstnankyně nesplňuje zákonné předpoklady (podmínky stanovené právním předpisem) k výkonu smluvní činnosti, stává se pro zaměstnavatele nepotřebnou a může s ní být rozvázaný pracovní poměr jednostranně výpovědí danou zaměstnavatelem, popř. dohodou obou…

Přístupné pro: | | | Komplet

Mimořádně nadaný žák a jeho hodnoceníGarance

12.8.2016, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizace školního roku a hodnocení mimořádně nadaných žáků upravuje vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přístupné pro: | | | Komplet

Vysvětlení zařazení informací na portál Učíme.czGarance

3.3.2016, Verlag Dashöfer, spol. s r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Strategie výuky - Střední škola - Zapisování poznámek z výkladuGarance

20.8.2008, PhDr. Ondřej Hausenblas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můžeme se na střední škole spolehnout, že žák přicházející do prvního ročníku si umí z výkladu zapisovat poznámky? Mnoho žáků se právě tomu na základní škole nenaučilo, a proto se hned na začátku studia dostanou do potíží s…

Přístupné pro: zdarma | | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...