dnes je 20.4.2024

Dotaz: Správní řízení v ZŠ

10.4.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Přestup žáka ze zahraničí

9.4.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Platový výměr ředitelky MŠ

3.4.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: ČŠI lhůty

14.3.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Nepeněžní dar z FKSP

11.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Odpočet roků podle dosaženého vzdělání

16.2.2024, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Ředitel školy - pracovní poměr

18.12.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Podávání informací

11.12.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Dohled na pracovišti - ve škole

23.11.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Koordinátor - metodik ICT ve škole

25.9.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Výchovný poradce, metodik ICT, metodik prevence

18.9.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Příspěvek z FKSP na úhradu jídla v rámci kolektivního setkání

14.9.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Asistent pedagoga - podpůrná opatření 3. stupně

29.8.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: RVP - povinnost plavání

14.8.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Přespočetné hodiny

20.7.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Zajištění vedoucí pozice

4.7.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Úhrada faktury za rekreaci z FKSP v Eurech

27.6.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Projektový den mimo ZŠ - pracovní cesta

24.5.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Naplňování tříd s podpůrným opatřením

23.5.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Umístění dítěte v době prázdnin do jiné MŠ

22.5.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Vyplacení odstupného při výpovědi

15.5.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Úvazek ředitelky MŠ

11.4.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Postoupení místa v MŠ jinému dítěti

11.4.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: FKSP - diskriminace

4.4.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: PPČ zástupce ředitele

27.3.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Pracovní poměr pedagogického pracovníka

17.2.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Asistent pedagoga v MŠ

7.2.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Nárok na dovolenou

31.1.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Školní poradenské pracoviště

11.1.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Ukončení pracovního poměru dohodou na žádost zaměstnance

6.1.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Doprava dětí do školy a ze školy

16.11.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Dobrovolník ve škole

31.10.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Zástupy (suplování) na DPP

18.10.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Zrušení rozhodnutí v autoremeduře

11.10.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Stravování učitele, ředitele v případě 2 hodin přímé pedagogické činnosti

15.9.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Minimální počet dětí v MŠ, výjimka z minimálního počtu dětí

25.8.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Zápis školy do školského rejstříku

10.8.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Prokazování praxe při nástupu do zaměstnání (nový učitel)

28.6.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Archivace písemných prací - legislativní úprava, legitimní požadavky ČŠI

23.6.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotaz: Žádost o přestup žáka na jinou školu, formulář

22.5.2021, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Historie a současnost asistentů pedagoga v ČRGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Profese asistentů existuje ve školách České republiky už více než čtvrt století. S prvními asistenty bylo možné se v našich školách setkávat už první polovině devadesátých let 20. století, byť tehdy ještě byla tato pozice neoficiální, zřizovaná z dobré vůle…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistent pedagoga financovaný z běžného rozpočtu školyGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výše uvedené financování pozice asistenta pedagoga počítá s dotacemi, které jsou školám a školským zařízením poskytovány ze státního rozpočtu specificky na plat asistenta pedagoga. Vedle toho ale existuje i možnost platit asistenta pedagoga z běžného rozpočtu…

Přístupné pro: | | | Komplet

Náplň práce asistenta pedagogaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Náplň práce asistenta pedagoga formálně stanovuje ředitel dané školy nebo školského zařízení, a to buď přímo v pracovní smlouvě, nebo v samostatném dokumentu (navazujícím na určení pracovní pozice podle pracovní smlouvy).…

Přístupné pro: | | | Komplet

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem (vychovatelem)Garance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem představuje poměrně komplikovanou oblast zatíženou mnoha specifiky vyplývajícími z odlišné kvalifikace obou pracovníků a mnohdy i z různorodých osobnostních dispozic. (Následující text sice pojednává o spolupráci…

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistenti pedagoga ve speciálních školáchGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice asistenta pedagoga ve speciálních školách a třídách – formálně označovaných jako školy a třídy podle § 16 odst. 9 ŠZ – je poněkud odlišná. Hlavní rozdíl je v tom, že asistenti pedagoga nejsou v těchto školách financováni z rozpočtu na podpůrná opatření.…

Přístupné pro: | | | Komplet

Další vzdělávání asistentů pedagogaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V oblasti dalšího vzdělávání se i na asistenty pedagoga – stejně jako na všechny ostatní pedagogické pracovníky – vztahuje ustanovení § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jiné formy asistence: školní asistentGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice školního asistenta byla vytvořena a dosud existuje pro potřeby projektů financovaných z dotací Evropské unie (aktuálně jde nejčastěji o zjednodušené projekty – tzv. „šablony”). Ředitel školy nebo školského zařízení může pozici školního asistenta zřídit…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jiné formy asistence: osobní asistentGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozice osobního asistenta se od profese asistenta pedagoga v mnoha ohledech poměrně významně liší. V první řadě je potřeba zdůraznit, že nejde o pozici z oblasti školství, ale o profesi z oblasti sociálních služeb – spadá tedy do resortu Ministerstva práce a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Kvalifikace asistenta pedagogaGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Požadavky na kvalifikaci asistenta pedagoga můžeme rozdělit do dvou oblastí – formální, to jsou požadavky předepsané zákonem, a neformální, to jsou požadavky nad rámec zákona vyplývající z běžné asistentské praxe.…

Přístupné pro: | | | Komplet

Pozice asistenta pedagoga v souvislostech inkluzivního vzděláváníGarance

1.5.2021, PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Od počátku 21. století se pozice asistenta pedagoga i v ČR stále více rozšiřuje v souvislosti s přijetím myšlenky tzv. inkluzivního vzdělávání. Tento koncept, v současnosti někdy také označovaný jako společné vzdělání, počítá s tím, že ve školách hlavního…

Přístupné pro: | | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...