dnes je 28.5.2023

Kalendář ředitele střední školy pro školní rok 2022/23Garance

20.1.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ŠZ), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních…

Přístupné pro: | | | Komplet

Kalendář ředitele základní školy pro školní rok 2022/23Garance

20.1.2023, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ŠZ), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních…

Přístupné pro: | | | Komplet

Kalendář ředitele mateřské školy pro školní rok 2022/23Garance

1.9.2022, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny…

Přístupné pro: | | | Komplet

Kalendář ředitele mateřské školy pro školní rok 2021/22Garance

10.9.2021, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začalo ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2021. Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna…

Přístupné pro: Komplet

Pedagog volného času - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pedagog volného času („interní zaměstnanec”) by měl podle § 17 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

Přístupné pro: | | | Komplet

Učitel střední školy - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů ve střední škole by měl podle § 9 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant…

Přístupné pro: | | | Komplet

Učitel prvního stupně základní školy - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikovaný učitel 1. stupně školy by měl podle § 7 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z těchto variant vzdělání:

Přístupné pro: | | | Komplet

Učitel druhého stupně základní školy - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikovaný učitel 2. stupně školy by měl podle § 8 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

Přístupné pro: | | | Komplet

Učitel vyšší odborné školy - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel vyšší odborné školy by měl podle ustanovení § 11 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některé z těchto variant:

Přístupné pro: | | | Komplet

Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel uměleckých předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři musí podle § 10 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant…

Přístupné pro: | | | Komplet

Komentář k ochraně osobních údajů podle GDPRGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně…

Přístupné pro: | | | Komplet

Úvod - odborná kvalifikace pedagogických pracovníků od 12. ledna 2016Garance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků je v poslední době jedním z nejdiskutovanějších témat v oblasti školství a je zároveň i předmětem celé řady úprav a novelizací příslušné legislativy. Problematika odborné kvalifikace pedagogických pracovníků je…

Přístupné pro: | | | Komplet

Trenér - kvalifikace od 1. ledna 2015Archiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Trenér může mít podle § 21 zákona č. 563/2004 Sb. některou z následujících variant vzdělání:

Přístupné pro: | | | Komplet

Vychovatel - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vychovatel školní družiny, vychovatel domova mládeže by měl podle § 16 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

Přístupné pro: | | | Komplet

Učitel přípravného stupně základní školy speciální - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 8b zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Přístupné pro: | | | Komplet

Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 12 zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Přístupné pro: | | | Komplet

Učitel náboženství - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Učitel náboženství by měl podle § 14 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

Přístupné pro: | | | Komplet

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně - kvalifikace od 1. ledna 2015Archiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 19a zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Přístupné pro: | | | Komplet

Psycholog - kvalifikace od 1. ledna 2015Archiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 19 zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Přístupné pro: | | | Komplet

Učitel mateřské školy - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikovaný učitel mateřské školy by měl podle § 6. odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z těchto variant vzdělání:

Přístupné pro: | | | Komplet

Společná ustanovení k odborné kvalifikaci od 1. ledna 2015Archiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Společná ustanovení k odborné kvalifikaci jsou srozumitelně popsána v § 22 zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Přístupné pro: | | | Komplet

Speciální pedagog - kvalifikace od 1. ledna 2015Archiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Speciální pedagog by měl podle § 18 zákona č. 563/2004 Sb. zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

Přístupné pro: | | | Komplet

Asistent pedagoga - kvalifikace od 1. ledna 2015Archiv

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost podle § 20 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., může mít některou z následujících variant vzdělání:

Přístupné pro: | | | Komplet

Učitel odborného výcviku v zařízení sociálních služeb - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 15 zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Přístupné pro: | | | Komplet

Učitel přípravné třídy základní školy - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 8a zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Přístupné pro: | | | Komplet

Učitel v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků - kvalifikace od 1. ledna 2015Garance

17.9.2014, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kvalifikace je srozumitelně popsána v § 13 zákona č. 563/2004 Sb. od 1. ledna 2015.

Přístupné pro: | | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...