dnes je 22.5.2024

MotivaceGarance

6.1.2021, Mgr. Helena Kumperová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vezmeme-li v úvahu motivaci Emovere – vyrušit, vzrušit, pohnout, otřást, dojmout, https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/emovere-lat, cit. 29. 11. 2020.1 jako hybnou sílu lidského organismu, budeme o ní uvažovat v několika rovinách. Úvahu podrobíme…

Přístupné pro: | | | Komplet

Dopady distančního vzdělávání na sociální roli pedagoga, třídy jako skupiny a žákůGarance

25.11.2020, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci přechodu z prezenčního vzdělávání na distanční vzdělávání se neustále hovoří o učivu. O problematice nedostatečného osvojování učiva, o tom, že žáci z výuky v tomto období budou mít hrubé nedostatky ve vědomostech, že budou nevzdělaní. Všemu rozumím a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Osobnost učitele a třídní klimaGarance

4.11.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

„Učitel je jedním ze základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu…” (Průcha, Walterová, Mareš, 2001). Pedagog je jedním ze základních…

Přístupné pro: | | Komplet

Pozice a role žáka ve školní tříděGarance

17.10.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dítě, které se na základě povinnosti dané zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dostaví k zápisu do prvního ročníku základní školy, prochází rituálem…

Přístupné pro: | | Komplet

Klima školní třídyGarance

20.4.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školní třída je nedílnou součástí školy, má své jedinečné a originální třídní klima. Každá třída, kterou navštěvují stejně staré děti a získávají zde vědomosti, dovednosti, postoje a vznikají v ní vzájemné interakce mezi žáky a učiteli a žáky navzájem, je…

Přístupné pro: | | Komplet

Klima školyGarance

20.3.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Edukační proces ve školách neovlivňují pouze jednotliví aktéři výchovně vzdělávacího procesu, ale také sociální vztahy a vlivy. Pro popis sociálně psychologických aspektů školy se používají různé termíny – školní prostředí, klima školy, kultura školy,…

Přístupné pro: | | | Komplet

Školní třída jako sociální skupinaGarance

28.2.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školní třída představuje základní sociální skupinu školy, je to skupina výchovná a převažující učební činností se blíží skupinám pracovním. Vzniká zde výchovné mikrosociální prostředí, kde dochází k interakci mezi učitelem a žákem. Výrazně se podílí na edukaci…

Přístupné pro: | | | Komplet

Sociální skupinaGarance

31.1.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Člověk jako tvor společenský potřebuje ke svému spokojenému životu soužití a blízkost dalších lidí. Proto vstupuje do sociálních skupin, bez jiných lidí by de facto zahynul. Do jednotlivých sociálních skupin člověk vstupuje na základě dobrovolnosti či…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jak se efektivně učitGarance

2.6.2017, Zdroj: www.infoabsolvent.cz (http://www.infoabsolvent.cz)

Ve škole je to jako ve sportu – kdo chce uspět, musí poctivě trénovat. Musí cvičit svou paměť, udržovat si nové poznatky opakováním, pravidelně se do školy připravovat. Cílem je, abys byl schopen své znalosti a dovednosti kdykoliv využít, a to nejen při…

Přístupné pro: | | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...