dnes je 20.4.2024

SUK - čteme všichni

5.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) vyhlašují 27. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „SUK – Čteme všichni“ za rok 2019 na podporu čtenářské gramotnosti . Soutěž rozvíjí a motivuje dětské čtenáře a posiluje…

Přístupné pro: | | | Komplet

Pisa 2018: Čeští žáci si mírně polepšili

3.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zlepšení ve všech třech sledovaných gramotnostech - čtenářské, přírodovědné i matematické - u českých žáků prokázaly výsledky mezinárodního šetření PISA 2018. V případě čtenářské gramotnosti se navíc ukázalo, že žáci veřejných škol jsou na tom výrazně lépe,…

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní list - ZŠ - Český jazyk - Vnímání textuGarance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí funkční gramotnost, logický úsudek, všeobecné znalosti, vhodné do prvouky, českého jazyka.

Přístupné pro: zdarma | | Komplet

Pracovní list - SŠ - Český jazyk - Práce s textemGarance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí slovní zásobu a orientaci, vhodné do českého jazyka.

Přístupné pro: zdarma | | | Komplet

Pracovní list - ZŠ - Český jazyk - Indicie II.Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí slovní zásobu (tedy verbální schopnosti), důvtip, vhodné do českého jazyka.

Přístupné pro: | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Český jazyk - Zpravodajství (mediální výchova)Garance

24.10.2008, Mgr. Jolana Opavová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: zdarma | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Český jazyk - Vypravování v uměleckém díle (slohově-literární hodina)Garance

24.10.2008, Mgr. Jolana Opavová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

Strategie výuky - Střední škola - Zapisování poznámek z výkladuGarance

20.8.2008, PhDr. Ondřej Hausenblas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Můžeme se na střední škole spolehnout, že žák přicházející do prvního ročníku si umí z výkladu zapisovat poznámky? Mnoho žáků se právě tomu na základní škole nenaučilo, a proto se hned na začátku studia dostanou do potíží s…

Přístupné pro: zdarma | | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Český jazyk - Práce s literárním textem metodou čtení s předvídánímGarance

20.8.2008, PhDr. Ing. Zuzana Maňourová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: zdarma | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Český jazyk- Píšeme dopis, učíme se pracovat s kritériiGarance

20.8.2008, Lydie Věnečková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: zdarma | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Český jazyk - Dílna čtení na 1. stupniGarance

13.5.2008, Mgr. Ing. Zuzana Maňourová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: zdarma | | Komplet

Strategie výuky - Základní škola - Komunikace a její možnosti při vizuálním zobrazováníGarance

22.11.2007, Mgr. Milena Kusá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tradiční techniky a postupy ve spojení s novými technikami a vlastním experimentováním při vzájemné komunikaci

Přístupné pro: zdarma | | Komplet

Metody aktivního učení využité ve výuce na střední odborné školeArchiv

22.8.2007, Jana Kaněrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato série hodin o reportážní fotografii proběhla ve Středním odborném učilišti služeb. Může být ale inspirativní i pro vyučující vyšších ročníků základní školy nebo gymnázií. Ti mohou například využít část práce s fotografií afghánské dívky (blok 4) i pro…

Přístupné pro: | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Multikulturní výchova - Indiáni JIžní a Střední AmerikyGarance

28.5.2007, Mgr. Dana Holečková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím příspěvku je popsána tematicky propojená sada vyučovacích jednotek, kterou autorka uskutečnila ve 4.–5. ročníku základní školy.

Přístupné pro: zdarma | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Jak přiblížit šesťákům bibli?Garance

28.5.2007, Mgr. Barbora Šteyerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Lekce zaměřená na bibli měla čtyři vyučovací hodiny a proběhla v 6. ročníku ZŠ.

Přístupné pro: | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Český jazyk - Můj liteární hrdinaGarance

28.5.2007, Marie Lehocká, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující lekce vznikla v letošním školním roce v sekundě víceletého gymnázia. Podařilo se spojit slohové vyučování a literární výchovu jedním tématem a vše spojit strukturou E-U-R. Tady je popis jednotlivých hodin (po 45 minutách) s komentářem a krátkými…

Přístupné pro: | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Český jazyk - Péče o nečtenáře i čtenáře v čtvrtém a pátém ročníkuGarance

28.5.2007, PhDr. Ondřej Hausenblas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čtení je pro řadu dětí spíše utrpením než radostí. Pro další děti je jenom školní povinností, kterou plní stejně jako další „zbytečné” úkoly. Jen pro některé děti je četba…

Přístupné pro: zdarma | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Pomáháme žákům zvládat čtení v předmětechGarance

28.2.2007, PhDr. Ondřej Hausenblas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čtení vysvětlovacího (výkladového) textu je docela jiný druh čtení než čtení příběhů nebo básniček, a děti by to měly vědět. Ale my ve škole nazýváme čtením oba tyto druhy vnímání textu. Možná by dětem pomohlo, kdyby věděly, že čtení vysvětlovacích textů je…

Přístupné pro: zdarma | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Výchova demokratického občana - náměty pro výuku o dětských právech ve třetí tříděGarance

28.2.2007, Michaela Němcová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce s dětskými právy může sloužit jako spojnice – průřezové téma na celý školní rok pro třetí třídu. Práce na porozumění právům dětí může zahrnout celou řadu dalších témat a dovedností, kterým je třeba věnovat se v jiných oborech –…

Přístupné pro: zdarma | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Český jazyk - Vyučovací hodina s pohádkou z dalekých krajinGarance

6.6.2006, PhDr. Ondřej Hausenblas, Zdroj: Verlag Dashöfer

V jedné čtvrté třídě v Praze 6 se děti s paní učitelkou pustily do četby a studia pohádek, mýtů a bájí poněkud méně obvyklým způsobem. Když se navzájem seznámily s tím, které knihy pohádek četly nebo právě čtou, pustily se do hledání a četby pohádek z celého…

Přístupné pro: zdarma | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Čtení poezie napříč předmětyGarance

6.6.2006, PhDr. Ondřej Hausenblas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce s básničkami a s poezií v různých vyučovacích předmětech může pomoci žákům jednak k zlepšení čtenářské dovednosti, ale také k lepšímu porozumění oboru.

Přístupné pro: zdarma | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Systematický rozvoj čtenářství na prvním stupni ZŠGarance

6.6.2006, Mgr. Dana Holečková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V následujícím textu přinášíme náměty na práci s literárními díly se žáky pátého ročníku. Všechny texty jsou zpracovány tak, že je možné je využít přímo ve výuce, současně ale je možné pracovat s různými variantami, propojovat publikované náměty s vlastními…

Přístupné pro: | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...