dnes je 6.6.2023

Žádost o poskytnutí neplaceného pracovního volnaGarance

21.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Lesní mateřská škola jako alternativa vzdělávání - Školní vzdělávací program a jeho specifikaGarance

22.12.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice charakterizuje lesní mateřské školy („dále jen LMŠ”) školský zákon č. 561/2004 Sb., do kterého byla otázka lesních mateřských škol začleněna aktualizací zákonem č. 178/2016 Sb. Ten stanoví, že: „Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská…

Přístupné pro: | | Komplet

Vzor - Zřizovací listina školské právnické osobyGarance

19.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | Komplet

Žádost o odlišnou organizaci školního rokuGarance

13.12.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

VYSVĚTLENÍ: Všechny texty psané kurzívou smažte a doplňte příslušné údaje, z uvedených možností  a) až c) resp. A) a B) jednu vyberte, ostatní…

Přístupné pro: | | Komplet

Oznámení o ukončení vzdělávání v češtině/ukrajinštiněGarance

29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

v mateřské/základní/střední škole, jejíž činnost vykonává

Přístupné pro: | | Komplet

Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti v češtině/ukrajinštiněGarance

29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Škola / Школа…

Přístupné pro: | | Komplet

Platový výměr ředitelky MŠ - vzorGarance

26.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | Komplet

Látky nebo produkty vyvolávající alergie nebo nesnášenlivost - v ukrajinštiněGarance

28.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

РЕЧОВИНИ АБО ПРОДУКТИ, ЩО ВИКЛИКАЮТЬ АЛЕРГІЧНІ РЕАКЦІЇ АБО ХАРЧОВУ НЕПЕРЕНОСИМІСТЬ…

Přístupné pro: | | Komplet

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti v češtině/ukrajinštiněGarance

27.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | Komplet

Informace k úhradě za předškolní vzdělávání v ukrajinštiněGarance

25.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Дітей приймають у Дитячий садок (ДС) з метою перебування протягом всього дня. Батьки самі обирають оптимальну кількість годин для перебування своєї дитини у…

Přístupné pro: | | Komplet

Informace k úhradě za předškolní vzdělávání v češtiněGarance

25.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Děti jsou do Mateřské školy (MŠ) přijímány na celodenní docházku. Rodiče si sami zvolí optimální počet hodin pro pobyt svého dítěte v MŠ.

Přístupné pro: | | Komplet

Evidenční list pro dítě v MŠ v češtině/ukrajinštiněGarance

25.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MŠ/  ОБЛІКОВА КАРТКА ДИТИНИ У ДИТЯЧОМУ…

Přístupné pro: | | Komplet

Potvrzení od pediatra o očkování v češtině/ukrajinštiněGarance

24.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Potvrzuji, že dítě/  Підтверджую, що…

Přístupné pro: | | Komplet

Informace v ukrajinštině - Předškolní vzdělávání v ČRGarance

23.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Завдання дошкільної освіти

Přístupné pro: | | Komplet

Rozhodnutí o přijetí do MŠ v češtině/ ukrajinštiněGarance

23.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ředitel/ka mateřské školy, jejíž činnost vykonává/ Директор дитячого садка, діяльність якого здійснює………………………………………………………………………………….….…(název mateřské školy), Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o přijetí dítěte/ цим інформує Вас про те, що Ваша дитина була…

Přístupné pro: | | Komplet

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ v češtině/ukrajinštiněGarance

22.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ředitel/ka mateřské školy, jejíž činnost vykonává / Директор дитячого садка, діяльність якого здійснює ………………………………………………………………………………...….…(název mateřské školy), Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o nepřijetí dítěte / цим інформує Вас про те, що Ваша дитина не була…

Přístupné pro: | | Komplet

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy v češtině/ ukrajinštiněGarance

21.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jméno a příjmení dítěte/ Ім‘я та прізвище…

Přístupné pro: | | Komplet

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v češtině/ ukrajinštiněGarance

20.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини

Přístupné pro: | Komplet

Možnosti obsahové struktury ŠVP - vzorGarance

8.12.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Školní vzdělávací program praktickyGarance

8.12.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Text obsahuje kompletní možnou podobu školního vzdělávacího programu s komentářem. Uvedená předloha není dogmatem, ale námětem možného zpracování.

Přístupné pro: | | | Komplet

Směrnice o postupu při odškodňování pracovních úrazůGarance

6.11.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato směrnice upravuje postup při odškodňování pracovních úrazů vzniklých zaměstnancům, kteří jsou v pracovněprávním vztahu se školou ………………..… (název školy podle zřizovací listiny) (dále jako „škola” nebo též jako…

Přístupné pro: Komplet

Žádost o povolení kratší pracovní dobyGarance

1.10.2021, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Pravidla o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP)Garance

1.10.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Směrnice k organizaci provozu mateřské školy, ve školním roce 2021/2022Garance

28.6.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ohledem na vliv epidemiologické situace v souvislosti s pandemií covid-19 vydává ředitelka Název mateřské školy dle zřizovací listiny (dále jen „škola“) tuto směrnici k organizaci vzdělávání ve školním roce 2021/2022. Směrnice je závazná pro všechny…

Přístupné pro: Komplet

Smlouva o podmínkách poskytování osobní asistence ve školeGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní náplň a zařazení asistenta pedagoga u integrovaného žáka v organizačním řádu školyGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)Garance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, XYZ, příspěvková organizace

Přístupné pro: | | | Komplet

Náplň práce asistenta pedagoga u žáka s tělesným postiženímGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením (6. platová třída)Garance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

V náplni práce jsou používány termíny dítě, žák (dále jen „žák”), ředitel, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumějí vždy obě genderové…

Přístupné pro: | | | Komplet

Smlouva o poskytnutí osobní asistenceGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)Garance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

V náplni práce jsou používány termíny žák, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumí vždy obě genderové…

Přístupné pro: | | | Komplet

Pracovní smlouva asistenta pedagogaGarance

15.6.2021, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Odvolání proti rozhodnutíGarance

9.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Přístupné pro: Komplet

Ukázka předlohy vnitřního řádu školní jídelny - výdejnyGarance

8.5.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukázka předlohy vnitřního řádu školní jídelny – výdejny

Přístupné pro: Komplet

Kontrolní seznam příznaků COVID-19Garance

7.5.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Desatero k provozu mateřské školy - informace pro rodiče (platné ve všech krajích České republiky)Garance

6.5.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | Komplet

Provozní řád školní zahrady MŠGarance

3.5.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | Komplet

Předloha pokynů pro organizaci školního roku 2021/2022- varianta pro zákonné zástupce dětíGarance

27.4.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předloha slouží jako pomůcka pro poskytnutí základního přehledu organizace školního roku 2021/ 2022 zákonným zástupcům dětí, ale také zaměstnancům školy.

Přístupné pro: | | | Komplet

Provozní řád mateřské školy a režimová specifika vyplývající z dopadů Covid-19Garance

1.4.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Předloha hospitačního záznamuGarance

10.3.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny k využití: Předloha je inspirací, nikoli dogmatem. Jeho obsah vychází z inspekčních záznamů České školní inspekce. Do obsahu je zahrnuta také oblast hospitační činnosti asistenta pedagoga. Je vhodné propojit hospitační činnost s hodnotícím pohovorem…

Přístupné pro: | | Komplet

Vzor záznamu o dítěti k vedení pedagogické diagnostikyGarance

5.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jméno…

Přístupné pro: | | Komplet

Předloha vzorového formuláře HACCP pro výdejny mateřských školGarance

4.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předloha je vzor určený k dalšímu rozpracování, dle individuálních potřeb a specifik školní výdejny.

Přístupné pro: | | Komplet

Metodika k vyhlašování výběrového řízeníGarance

21.1.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Podmínky poskytování stravování zaměstnanců organizaceGarance

10.1.2021, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Pravidla pro distanční vzdělávání - vzor dodatku ke školnímu řáduGarance

22.10.2020, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Distanční vzdělávání - rozvrh distančního vzděláváníGarance

22.10.2020, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Provozní řád mateřské školy a režimová specifika vyplývající z dopadů Covid-19Garance

7.9.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozní řád nenahrazuje školní řád zařízení. Provozní řád nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná se školním řádem. Návrhy a změny provozního řádu posuzuje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu…

Přístupné pro: | | Komplet

Dohoda o poskytování HOME OFFICEGarance

31.8.2020, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Školní řád mateřské školy 2020/2021, upravený i vzhledem k opatřením Covid-19 - vzorGarance

31.8.2020, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školní řád patří mezi nejdůležitější a klíčové dokumenty školy. Oblast práv a povinností je zde vytýčena pro všechny osoby zúčastněné a podílející se na výchovně – vzdělávacím procesu. V minulosti přinesla zásadní změna aplikace vyhlášky č. 27/2004 Sb., o…

Přístupné pro: | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...