dnes je 25.5.2024

Plánování práce - základy time managementuGarance

4.6.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby pedagog mohl efektivně pracovat a vyhýbat se krizovým situacím, které mohou znamenat riziko spojené se vznikem syndromu vyhoření, je nezbytné získat kompetence v rovině efektivního nakládání a hospodaření s časem, tzv. time…

Přístupné pro: | | Komplet

Klima třídy, klima školy - vzor dotazníku klimatu MŠGarance

4.6.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadní roli v motivaci všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu mateřské školy vytváří její klima. V rámci něj se setkáváme také s vlivem prostředí na motivaci dětí a na jejich další postoje k výchovně-vzdělávacím aktivitám, učiteli i asistentovi…

Přístupné pro: | | Komplet

Řízení výkonu pedagogických pracovníkůGarance

3.6.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení pracovního výkonu managementu školy umožňuje porovnávat dosahovaní očekávaných výkonů a výsledků. Principem existence každé organizace je podle Petříkové, Janků a Hofbruckerové (2020) dosahovaní určitého profitu, přičemž se nemusí jednat primárně o…

Přístupné pro: | | Komplet

Jak zvýšit sílu své vůleZáznamGarance

8.10.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:58:30

Síla vůle čili schopnost sebeovládání patří nejdůležitějším předpokladům úspěchu, a často i vlastního zdraví. Je schopností jednat disciplinovaně a odpovědně, s ohledem na své dlouhodobější pracovní i osobní cíle. Cílem kurzu je posílit svou schopnost…

Přístupné pro: Komplet

Stres management: jak předejít stresu v práci i mimo niZáznamGarance

6.4.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:34:51

Seminář, se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu i na to, jak jim předejít. Jeho cílem je poukázat na pracovní a mentální zvyklosti, které ke stresu často bez našeho vědomí přispívají, i na ty, které mu brání, a ukázat jak je možné stresu v práci i mimo ni…

Přístupné pro: Komplet

Jste nuceni si svůj čas řídit sami: 6 způsobů, jak s ním nakládat lépeZáznamGarance

30.3.2020, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:08:59

Některým pracovníkům řídí čas jejich nadřízení. Někteří si ho však mohou z velké části řídit sami. Cílem semináře je seznámit se s metodami, které napomáhají efektivnímu nakládání s vlastním časem, ale i s mentálními technikami, které jejich využití usnadňují.…

Přístupné pro: Komplet

Doporučení MŠMT - reakce pedagoga na nevhodné chováníGarance

14.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Jak zlepšit své prezentační a rétorické schopnostiZáznamGarance

15.8.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:44

Cílem semináře je seznámit s hlavními zásadami úspěšných veřejných vystoupení i hlavními úskalími veřejné prezentace. Seminář se zaměřuje i na techniku řeči a kulturu vyjadřování, schopnost stručného a věcného vyjádření a pohotového…

Přístupné pro: Komplet

Jak zvládat obtížné chování na pracovištiZáznamGarance

7.1.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:47

Zvládání obtížného či problémového chování zaměstnanců patří k nejsložitějším manažerským úkolům. Jeho předpokladem je schopnost toto chování včas identifikovat, porozumět jeho příčinám a naučit se mu předcházet či na něj vhodným způsobem…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jak lépe nakládat s časemZáznamGarance

7.1.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:49:20

Čas nelze řídit, jen s ním lépe či hůře nakládat. Cílem semináře je seznámit se s metodami, které napomáhají efektivnímu nakládání s časem, ale i mentálními technikami, usnadňujícími jejich využití. Seminář je určen všem, kteří občas nejsou zcela spokojeni s…

Přístupné pro: Komplet

Typologie osobnosti a její využití v práci a řízeníZáznamGarance

6.8.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:00:38

Porozumění osobním rozdílům, které ovlivňují pracovní výkonnost i jednání osob na pracovišti, patří k východiskům řízení lidí i managementu lidských zdrojů. Cílem semináře je seznámit s hlavními typy osobností a jejich odlišnostmi, naučit se je rozpoznávat a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Pět častých mýtů spojených s řízením a vedením lidíZáznamGarance

16.5.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:38:25

Seminář se zabývá pěti častými mýty uplatňujícími se při řízení a vedení lidí, které vedou k tomu, že organizace používají při řízení lidí metody, které ve skutečnosti…

Přístupné pro: Komplet

Asertivní komunikaceZáznam

2.3.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:07

Cílem semináře je seznámit se s hlavními zásadami asertivity, tj. zdravého prosazování sebe sama. Jeho tématem jsou hlavni principy asertivity, praktické zásady asertivního jednání a jejich uplatnění.

Přístupné pro: Komplet

Jak lépe nakládat s časemZáznamGarance

2.3.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:42

Cílem semináře je seznámit se s metodami, které napomáhají efektivnímu využívání času, a umožňují tak dosáhnout v daném čase více než doposud. Kurz je určen všem, kteří nejsou zcela spokojeni s tím, jak nakládají s vlastním časem, i těm, kteří se snaží omezit…

Přístupné pro: Komplet

Prezentační a rétorické schopnostiZáznamGarance

2.3.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:01:28

Cílem semináře je seznámit s hlavními zásadami úspěšných veřejných vystoupení i hlavními úskalími veřejné prezentace. Seminář se zaměřuje i na techniku řeči a kulturu vyjadřování, schopnost stručného a věcného vyjádření a pohotového…

Přístupné pro: Komplet

SWOT analýza - VZORGarance

9.8.2017, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Mediace a řešení konfliktůZáznamGarance

18.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:58:17

Konfliktům se žádná organizace neobejde. Škodlivé, kterým je třeba čelit nebo je úspěšně řešit, jsou ty, které brání v komunikaci a spolupráci, ničí motivaci a berou zaměstnancům čas. Cílem semináře je seznámit se s hlavními příčinami konfliktů a způsoby…

Přístupné pro: | | | Komplet

Typologie osobnosti a její uplatnění v personalisticeZáznamGarance

18.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:20

K východiskům řízení lidí patří porozumění osobním předpokladům, které ovlivňují pracovní výkonnost i jednání osob na pracovišti, i jejich rozdílům. Cílem videosemináře je seznámit s hlavními typy osobností a naučit se je rozpoznávat a tyto znalosti využívat v…

Přístupné pro: Komplet

Efektivní týmZáznamGarance

4.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:06

Vytváření a vedení týmů představuje důležitou součást manažerských schopností. Cílem semináře je vysvětlit úkoly vedoucího při tvorbě a řízení týmů, upozornit na hlavní předpoklady úspěšnosti týmu i omezení týmové…

Přístupné pro: | | | Komplet

Prezentační dovednosti pro pedagogy - Typologie posluchačůZáznamGarance

9.1.2015, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:15:48

V poslední části videosemináře se zaměříme na jednotlivé typy posluchačů a jak jim přizpůsobit prezentaci.

Přístupné pro: | | | Komplet

Prezentační dovednosti pro pedagogy - Neverbální komunikaceZáznamGarance

9.1.2015, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:13:31

Neverbální komunikací nejvíc ovlivnímě atmosféru a vztahovou rovinu přednášejícího a posluchačů. Pojďme se blíže seznámit se všemi neverbálními prostředky.

Přístupné pro: | | | Komplet

Prezentační dovednosti pro pedagogy - Paralingvistika a zahájení vystoupeníZáznamGarance

9.1.2015, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:17:09

Hlasitost, intonace, tempo řeči... To jsou výborné nástroje k tomu, abychom dokázali získat pozornost, ale také ji udržet. V této lekci se naučíte těchto nástrojů co nejlépe…

Přístupné pro: | | | Komplet

Prezentační dovednosti pro pedagogy - Aktivizace posluchačůZáznamGarance

9.1.2015, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:11:52

Jak vtáhnout posluchače do přednášky? Lektorka Vám v této lekci poradí několik fíglů, jak zaktivovat publikum.

Přístupné pro: | | | Komplet

Prezentační dovednosti pro pedagogy - Řešení střetuZáznamGarance

9.1.2015, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:13:53

Jak se v rámci prezentace vyrovnat s názorovými střety a jak se na ně připravit? To Vám poradí lektorka v této lekci videosemináře.

Přístupné pro: | | | Komplet

Prezentační dovednosti pro pedagogy - Verbální nástrojeZáznamGarance

8.1.2015, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:17:50

Jak přenést informaci co nejefektivnějším způsobem? Je důležité kombinovat 3 komunikační toky (verbální, neverbální a paralingvistický) V této lekci se zaměříme na verbální komunikaci tak, abychom jí dokázali maximálně…

Přístupné pro: | | | Komplet

Prezentační dovednosti pro pedagogy - Bariéry v prezentaci - vnitřníZáznamGarance

8.1.2015, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:19:49

Začínáme s přípravou na prezentaci. V první části videosemináře se zaměříme na vnitřní bariéry, se kterými se musíme při prezentaci vyrovnat (biorytmy, věk, pohlaví,…

Přístupné pro: | | | Komplet

Prezentační dovednosti pro pedagogy - Bariéry v prezentaci - vnějšíZáznamGarance

8.1.2015, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:16:54

Jak se při prezentaci vyrovnat s vnějšími bariérami, jako jsou čas, teplota, hluk, zápach..., a jak kompenzovat jejich existenci, Vám lektorka poradí v této části…

Přístupné pro: | | | Komplet

Prezentační dovednosti pro pedagogy - Cíl prezentaceZáznamGarance

8.1.2015, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:14:58

V této části videosemináře si ukážeme, jak stanovit cíl vystoupení. Co budeme prezentovat a proč a pak se toho cíle držet.

Přístupné pro: | | | Komplet

Prezentační dovednosti pro pedagogy - díl 1-8ZáznamGarance

5.1.2015, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:21:44

Dobrý učitel se pozná podle toho, kolik ze svých vědomostí dokáže žákům předat. Pojďme si společně v tomto videosemináři ukázat, jak zaujmout různé druhy posluchačů a jak se vyrovnat s různými bariérami, které na nás při prezentaci…

Přístupné pro: | | | Komplet

Syndrom vyhoření - jak se mu bránit?ZáznamGarance

17.10.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:20:48

Druhá část tématu o syndromu vyhoření se věnuje stádiím, kdy už člověk na sobě pociťuje jisté dopady tohoto syndromu. Lektorka představuje přístupy, kterými je možno zmírnit dopady vyhoření na danou…

Přístupné pro: | | | Komplet

Syndrom vyhoření - co to je?ZáznamGarance

25.9.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:28:22

Dnešní doba na nás klade stále větší nároky. Lidé mají špatnou životosprávu, málo pohybu, nedostatek spánku, různé úzkosti a celkově na nás působí mnoho negativních vlivů. Tento videoseminář představuje tzv. burnout syndrome - syndrom vyhoření a jeho příznaky…

Přístupné pro: | | | Komplet

Týmová spolupráce 2 - empatie a komunikaceZáznamGarance

21.6.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:05:02

Každý z nás je jiný, každý máme rozdílné charakterové vlastnosti a tím také jinou pozici v týmu. Při týmové spolupráci je každý člen týmu něčím důležitý a tým určitým způsobem formuje. Klíčem k pochopení místa jednotlivce v týmu a hlavně využití správným…

Přístupné pro: | | | Komplet

Týmová spolupráce 1 - využití synergického efektuZáznamGarance

10.6.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:01:02

Obsahem tohoto videosemináře je odpovědi nejen na tyto otázky Proč být členem týmu? Jaké jsou výhody bytí v týmu? Kdy a jak být efektivním členem týmu?

Přístupné pro: | | | Komplet

Vedení týmů 2 - jak být efektivní manažer?ZáznamGarance

29.5.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:16

Osobnost manažera stejně jako jeho styl řízení ovlivňuje celý tým, jeho fungování, efektivitu a samozřejmě výsledky. V tomto videu se dozvíte, jak je důležité, že vedoucí týmu musí být nejen efektivním vedoucím ale zároveň členem týmu, který…

Přístupné pro: | | | Komplet

Vedení týmu 1 - co dělá tým týmemZáznamGarance

15.5.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:05:25

Každý tým je jiný s vlastními charakteristikami, má svého vedoucího a nějaký úkol. Seminář vysvětluje, proč jsou některé vlastnosti důležité a jak efektivně využít synergického efektu k lepšímu fungování týmu a samozřejmě k dosažení lepších…

Přístupné pro: | | | Komplet

On-line kurz Cvičení a zdokonalování pamětiGarance

6.5.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

On-line kurz Manažerské dovednostiGarance

29.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Rozhodování a řešení problémů 2 - SpolupráceZáznamGarance

22.2.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:58:44

Jak zvýšit efektivnost rozhodování? Další z videoseminářů na toto důležité téma se blíže zaměřuje na otázku sebereflexe, delegování a týmové spolupráce.

Přístupné pro: | | | Komplet

Rozhodování a řešení problémů 1 - metoda DITORZáznamGarance

21.2.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:57:15

Rozhodnutí činíme dnes a denně. Postupujeme však při rozhodovacím procesu správně? Pomocí metody DITOR lektorka rozebere jednotlivé kroky základní schématu rozhodování.

Přístupné pro: | | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...