dnes je 16.7.2024

Podmínky ochrany osobních údajů zaměstnancůGarance

26.9.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Analýza rizik zpracování osobních údajůGarance

25.9.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Informace o zpracování osobních údajůGarance

24.9.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

INFORMACE JE ZVEŘEJNĚNA NA WEBOVÉM PORTÁLU NÁZEV ŠKOLY DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY http://www.XXX-YYYYYYYYYY.cz .

Přístupné pro: | | | Komplet

Vzor - Vyřízení žádosti o opravu - odmítnutíGarance

27.9.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Přístupné pro: Komplet

Vzor - Vyřízení žádosti o opravu - vyhověníGarance

25.9.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Přístupné pro: Komplet

Vzor - Vyřízení žádosti o výmaz - odmítnutíGarance

5.9.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Přístupné pro: Komplet

Vzor - Vyřízení žádosti o výmazGarance

3.9.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Přístupné pro: Komplet

Vzor - Vyřízení žádosti o výmazGarance

3.9.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Přístupné pro: Komplet

Příloha č. 3 - Provozní kniha kamerového systémuGarance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Souhlas se zpracováním osobních údajů - uchazeči o zaměstnáníGarance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Příloha č. 1 ke směrnici o ochraně osobních údajů - Pojmy a zkratkyGarance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Souhlas se zpracováním osobních údajů žákaGarance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Příloha č. 1 - Provozní deník ICTGarance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Souhlas se zpracováním osobních údajů - zaměstnanciGarance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Příloha č. 2 - Předávací protokolGarance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Příloha č. 1 - Informační tabulkaGarance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Vzor - Vyřízení žádosti o přístup k osobním údajům - dochází-li k zpracovávání osobních údajůGarance

27.8.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Přístupné pro: Komplet

Vzor - Vyřízení žádosti o přístup k osobním údajům - nedochází-li ke zpracování osobních údajů dotčené osobyGarance

23.8.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Přístupné pro: Komplet

Vzor - Odmítnutí žádosti podané neoprávněnou osobouGarance

21.8.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Přístupné pro: Komplet

Vzor - Žádost o poskytnutí dodatečných údajů pro identifikaci subjektu údajůGarance

17.8.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Přístupné pro: Komplet

Vzor - Oznámení o nemožnosti identifikovat subjekt údajů podle článku 11 GDPRGarance

15.8.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Přístupné pro: Komplet

Vzor - Informace o prodloužení lhůty pro vyřízeníGarance

13.8.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Přístupné pro: Komplet

Vzor - Potvrzení o přijetí žádostiGarance

9.8.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Přístupné pro: Komplet

MŠMT připravilo školy na změny ohledně GDPR

23.5.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Už tento pátek 25. května začne platit takzvané nařízení GDPR. Jde o obecné evropské nařízení o ochraně osobních údajů. MŠMT pro školy s dostatečným předstihem připravilo semináře ve všech krajích, metodiku a stručný návod, jak změny v ochraně osobních údajů…

Přístupné pro: | | | Komplet

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle GDPRGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců nezletilých žákůGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Název školy nebo školského zařízení podle zřizovací listiny (dále jen „škola”) zpracovává v souladu s ustanoveními směrnice Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních…

Přístupné pro: Komplet

Směrnice pro správu osobních údajů žáků podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označení školského zařízení – např. ZŠ a MŠ, Praha 2, Jana Masaryka 21

Přístupné pro: Komplet

Směrnice pro správu osobních údajů různých subjektů podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označení školského zařízení – např. ZŠ a MŠ, Praha 2, Jana Masaryka 21

Přístupné pro: Komplet

Příloha č. 1 ke směrnici pro správu osobních údajů žáků podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účely zpracování založené na základě zákona (není potřeba souhlas):

Přístupné pro: Komplet

Směrnice k ochraně osobních údajů a záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů podle GDPRGarance

1.3.2018, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle čl. 12 ve spojení s čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Přístupné pro: Komplet

Směrnice pro správu zvláštních kategorií osobních údajů žáků podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Označení školského zařízení – např. ZŠ a MŠ, Praha 2, Jana Masaryka 21

Přístupné pro: Komplet

Podmínky ochrany osobních údajů zaměstnanců podle GDPRGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Osobní údaje - formulářeGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Příloha č. 1 ke směrnici pro správu osobních údajů různých subjektů podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Není-li správcem na základě individuálního rozhodnutí stanoveno jinak, mají k osobním údajům následujících kategorií přístup pouze níže uvedení zaměstnanci. Přiložený rozpis je pouze vzorový za účelem poskytnutí příkladu a měl by být přizpůsoben dle…

Přístupné pro: Komplet

Komentář k ochraně osobních údajů podle GDPRGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně…

Přístupné pro: Komplet

Analýza rizik zpracování osobních údajů podle GDPRGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Komplet

Příloha č. 1 ke směrnici pro správu zvláštních kategorií osobních údajů žáků podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracování nezbytné pro účely plnění právních povinností:

Přístupné pro: Komplet

Příloha č. 1 ke směrnici pro správu osobních údajů různých subjektů podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Není-li správcem na základě individuálního rozhodnutí stanoveno jinak, mají k osobním údajům následujících kategorií přístup pouze níže uvedení zaměstnanci. Přiložený rozpis je pouze vzorový za účelem poskytnutí příkladu a měl by být přizpůsoben dle…

Přístupné pro: | | | Komplet

Příloha č. 1 ke směrnici pro správu osobních údajů žáků podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účely zpracování založené na základě zákona (není potřeba souhlas):

Přístupné pro: | | | Komplet

Komentář k ochraně osobních údajů podle GDPRGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 25. 5. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně…

Přístupné pro: | | | Komplet

Příloha č. 1 ke směrnici pro správu zvláštních kategorií osobních údajů žáků podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracování nezbytné pro účely plnění právních povinností:

Přístupné pro: | | | Komplet

Osobní údaje - formulářeGarance

1.3.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...