dnes je 19.6.2024

Školní vzdělávací program praktickyGarance

8.12.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Text obsahuje kompletní možnou podobu školního vzdělávacího programu s komentářem. Uvedená předloha není dogmatem, ale námětem možného zpracování.

Přístupné pro: | | | Komplet

Možnosti obsahové struktury ŠVP - vzorGarance

8.12.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Obsah dokumentu ŠVPGarance

8.12.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školní vzdělávací program („dále jen ŠVP”) je určen nejen pro učitele, ale také pro rodiče, děti, ostatní zaměstnance – všechny, kteří se podílejí na tvorbě a chodu školy jako partneři. ŠVP reaguje na změny v oblasti celkové koncepce, zaměření školy a případně…

Přístupné pro: | | | Komplet

Školní vzdělávací program krok za krokemGarance

8.12.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V mateřské škole jsou pedagogickými dokumenty týkajícími se vzdělávání školní vzdělávací program a třídní vzdělávací program. Školní vzdělávací program musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. Na jeho tvorbě se podílí celý kolektiv, popřípadě i…

Přístupné pro: | | | Komplet

Analýza výchozího stavu před vytvářením ŠVPGarance

8.12.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Než začneme s aktualizací nebo vytvářením školního vzdělávacího programu, musíme věnovat potřebný čas analýze výchozího stavu a současně stanovení vize směřování…

Přístupné pro: | | | Komplet

Třídní vzdělávací program - praktickyGarance

26.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vytvořit Třídní vzdělávací program (dále jen „TVP”) v ucelené podobě, aby vyhovoval požadavkům, školního vzdělávacího programu a byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, je dlouhodobější záležitostí, závislé na spolupráci…

Přístupné pro: | | Komplet

Rámcový vzdělávací program pro MŠGarance

15.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | Komplet

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze pro rok 2016) - zvýrazněné změnyGarance

26.9.2016, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Stáhněte si vzorový rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, aktuální pro rok 2016, se zvýrazněnými změnami oproti verzi z roku 2013.

Přístupné pro: | | | Komplet

Hodnocení třídního vzdělávacího programuGarance

27.3.2015, Bc. Lucie Štěpánková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním z kamínků mozaiky, kterou je proces evaluace v mateřské škole, je i hodnocení třídního vzdělávacího programu (TVP). Slouží pedagogům jako zpětná vazba, jak se daří TVP naplňovat, a zároveň je podkladem pro pravidelné vlastní hodnocení školy ve…

Přístupné pro: | | | Komplet

Výchova nebo vzdělávání?Garance

27.3.2015, Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlížíme si webové stránky mateřských škol a v jednom školním vzdělávacím programu mateřské školy (dále jen MŠ) nás zaujalo jeho tematické zaměření „Krtečkovo kamarádství“. Dozvídáme se, že v mateřské škole usilují o vyvážený rozvoj motorických, kognitivních…

Přístupné pro: | Komplet

Školní vzdělávací programyGarance

27.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Jak budou vypadat přípravy - plány na vyučovací hodinu - podle ŠVP?Garance

6.6.2006, PhDr. Ondřej Hausenblas, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý vyučující si jistě píše přípravy podle svého. Školní tým se však dohodl při psaní ŠVP na společných výchovných a vzdělávacích strategiích, na očekávaných výstupech, na zařazování průřezových témat, na společném vedení žáků ke klíčovým kompetencím. Než…

Přístupné pro: | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Principy plánování lekcíGarance

6.6.2006, PhDr. Hana Košťálová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující text přináší rozšířený popis lekce. Vedle vlastního popisu uvádí souvislosti a zachycuje myšlenkové pochody a procesy, které při plánování lekce probíhají. Text zohledňuje dnešní situaci, kdy se ve školách pohybujeme na přechodu od výuky dle osnov…

Přístupné pro: zdarma | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...