dnes je 23.5.2024

Input:

Mladí vědátoři se setkali na chrudimském gymnáziu

29.4.2024, Zdroj: krajský úřad Pardubického kraje (https://www.pardubickykraj.cz/uvodni-strana)

Letos se koná již 46. ročník soutěže. Žáci si mohli vybírat z celkem 18 soutěžních oborů. Před porotou složenou z odborníků a vysokoškolských pedagogů prezentovali svůj dosavadní výzkum. „‘SOČka‘ nabízí každý rok nadějným žákům příležitost pokusit se samostatně připravit vědeckou práci už na střední škole. Žáci si vyslechnou konstruktivní kritiku, zjistí, co by mohli do příště zlepšit, ať už se to týká volby tématu, postupu práce nebo cíle jejich výzkumu. Jedná se pro ně o velmi cennou zkušenost, která je lépe nasměruje a také připraví na budoucí vysokoškolské studium, další bádání i praxi. Obhajoba práce před odbornou porotou zároveň zlepší jejich komunikační dovednosti. Postupujícím do celonárodního kola, které spolu se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou Pardubice a Univerzitou Pardubice pořádáme, gratuluji a těším se na viděnou u nás v Pardubicích,“ řekl krajský radní pro školství Josef Kozel.

Celostátní přehlídka Středoškolské odborné činnosti se bude konat od 21. do 23. června 2024 na Střední průmyslové škole elektrotechnické a Vyšší odborné škole Pardubice.

Vítězové:

Matematika a statistika: Eduard Červinka (Gymnázium, Pardubice, Dašická) – Využití neuronových sítí pro urychlení identifikace vírových struktur

Fyzika: Jakub Munzar (Gymnázium, Pardubice, Mozartova) – Využití Chip DSC pro studium foto-strukturálních změn

Chemie: Gabriela Boukalová (Gymnázium Aloise Jiráska, Litomyšl) – Nanočástice s kurkuminem

Biologie a vědy o Zemi: Jana Machovcová a Alena Machovcová (Gymnázium, Pardubice, Mozartova) – Morfologické epikardiální tukové tkáně a její souvislost s BMI

Zdravotnictví: Evelína Voleská (Gymnázium Česká Třebová) – Neuropatická bolest a imunoreaktivní dynamika: Zkoumání vlivu paklitaxelu na makrofágy mozkových

Nahrávám...
Nahrávám...