dnes je 18.4.2024

Setkání k systémové podpoře inkluze

5.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Další z řady setkání takzvaných individuálních projektů systémových, které jsou hrazeny z evropských fondů a mají za cíl pozitivně ovlivnit vývoj českého školství, se dnes uskutečnilo na MŠMT. Setkání bylo zaměřeno na systémovou podporu inkluze, tedy…

Přístupné pro: | | | Komplet

Konference OP VVV představila tři roky společného vzdělávání

2.12.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ve čtvrtek 28. listopadu se v Praze konala Výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Hlavním tématem konference bylo společné vzdělávání a jeho podpora z OP VVV. Její podtitul zněl Společně: most k úspěchu. Kromě odborných…

Přístupné pro: | | | Komplet

Postřehy z České republikyGarance

15.11.2019, Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení čtenáři, v tomto příspěvku navážu na postřehy z konference Světové rady pro nadané a talentované děti. Řadu let působím jako lektor a poradce v oblasti nadání pro MŠMT ČR, NIDV, bývalý NÚV, Mensu ČR, RSJ Foundation a další organizace, také pracuji jako…

Přístupné pro: | | Komplet

Postřehy ze světové konference v NashvilleGarance

28.8.2019, Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulém příspěvku jsme se zamýšleli nad tím, proč se snažíme rozhodovat za nadané žáky. Dnes můžeme navázat další otázkou. Proč nemáme ve školách jasně definované a realizované vzdělávání nadaných? Nebo lépe, proč ve školách nevyužíváme možností, které pro…

Přístupné pro: | | Komplet

Proč rozhodujeme za nadané žáky?Garance

12.6.2019, Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V minulém příspěvku jsem mimo jiné přislíbila, že se budeme společně zabývat otázkami, jak poznat nadaného jednice/žáka, jaký vlastně takový žák je a jaké jsou jeho pozorovatelné projevy. Nejprve je však třeba upozornit na nejasnosti, které mezi většinovou…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nadaní - legislativa a možnosti finanční podporyGarance

12.5.2019, Ing. Petra Schwarzová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Snad každý pedagog se při své práci setkal s nadanými žáky či studenty. Mnozí dovedou i dostatečně pozlobit, než je učitel zaujme a najde pro ně adekvátní činnost. Pedagogická diagnostika je mnohdy složitou záležitostí, ale zkušený a empatický učitel si jistě…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nadaní žáci - ÚvodGarance

10.5.2019, Doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Chceme-li se zodpovědně zabývat nadanými jedinci (později tuto skupinu omezíme na nadané žáky), musíme si nejprve ujasnit terminologii, která se v souvislosti s touto problematikou používá. V běžné mezilidské komunikaci se označení nadaný/talentovaný člověk…

Přístupné pro: | | | Komplet

První rok společného vzdělávání, hlavní závěry 2. analýzy

27.3.2018, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Novela školského zákona dala od 1. září 2016 možnost vzdělávat v běžných školách ve větší míře než dříve společně žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a žáky bez znevýhodnění. Tento další krok k inkluzivnímu vzdělávání vyhodnotilo MŠMT ve druhé…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nadané dítě v malotřídní školeGarance

30.10.2017, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Malotřídní školy patří neodmyslitelně do českého vzdělávacího systému. Dlouhodobě a historicky. I nyní jsou stále početnou skupinou škol, především na venkově a hlavně v odlehlejších oblastech naší republiky. Text nabízí popis aspektů malotřídních škol…

Přístupné pro: | Komplet

Finanční podpora na znevýhodněné žáky je od ledna vázána na konkrétní školy

6.1.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Finanční podpora na vzdělávání znevýhodněných žáků je od 1. 1. 2017 vázána na potřeby konkrétních škol. Krajské úřady tak z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dostanou peníze podle vykázaných potřeb každé školy, a přesně tuto částku pak…

Přístupné pro: | | | Komplet

Rozvoj nadání a talentu - požadavky a očekávání rodičů dětíGarance

15.6.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době zaznamenáváme stále sílící trend zvýšeného zájmu rodičů v oblasti rozvoje nadání dětí již v období předškolního věku. Setkáváme se s různými projevy tohoto trendu. Například se mění a zvyšují nároky na zařízení předškolní výchovy a vzdělávání.…

Přístupné pro: | Komplet

Spolupráce rodiny a školy v problematice rozvoje nadání dítěte předškolního věkuGarance

7.4.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jako ředitel školy, která měla, mimo jiné, i dvě oddělení mateřské školy, jsem si udělal takové rychlé šetření u rodičů. Otázka, na niž jsem se ptal, byla relativně jednoduchá: „V jakých oblastech by mateřská škola měla primárně rozvíjet Vaše dítě?” Rodiče…

Přístupné pro: | Komplet

Rozvoj nadání a talentu v zařízeních předškolní výchovy a vzděláváníGarance

18.1.2016, Mgr. Miloslav Hubatka, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozvoj nadání a talentu dětí v mateřských školách, tedy dětí od 3 do 6 let, je velmi zásadní, ale také po všech stránkách velmi náročná záležitost. Současně je toto téma stále více diskutováno odbornou i laickou veřejností. Důvodů, proč rozvoj nadání u…

Přístupné pro: | Komplet

Specifika emocionálního a sociálního vývoje nadaných dětíGarance

27.3.2015, Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

Nadané dítě v MŠGarance

27.3.2015, PhDr Zdenka Vondráková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdy se jedná o mimořádné nadání a jaké jsou jeho projevy? Od kdy se dají pozorovat? Jak takové děti rozvíjet? To jsou otázky, které zajímají všechny zúčastněné vychovatele, pedagogy, psychology, rodiče a ty, které s takovými dětmi přicházejí do kontaktu.…

Přístupné pro: | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...