dnes je 23.2.2024

Informace k IROP 2021-2024 (MŠ)Garance

8.1.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer

IROP je jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Operační programy se realizují v šestiletých intervalech. Toto období je stanoveno na roky…

Přístupné pro: | | Komplet

Schéma strategie projektu pro dotační/grantovou podporuGarance

17.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Terminologie dotací a grantůGarance

16.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Dotace a granty ve školstvíGarance

15.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

S pojmem projekt a grant se můžeme setkat v mnoha sférách státního i nestátního sektoru. Dnes již také víme, že mezi základní znalosti v oblasti řízení mateřské školy patří poznatky z oblasti školského managementu. Pro oblast dotací a grantů jsou klíčové…

Přístupné pro: | | | Komplet

Spolupráce s vnějšími partneryGarance

5.6.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komunikace a spolupráce mezi školami v obecném rámci a jejich zřizovateli přináší mnohem více otázek než ucelených konceptů, strategií a definovaných cílů. Širší koncept komunikace a spolupráce zřizovatelů a mateřských škol je téma, se kterým se pracuje jen…

Přístupné pro: | | Komplet

Práva a povinnosti zákonného zástupce v praxi mateřské školyGarance

26.6.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka zastupování dítěte ve věcech vzdělávání je stále problematickým jevem praxe škol. Setkáváme se se špatným výkladem povinností a práv osob, zastupujících děti či nezletilé žáky, ve věci týkající se…

Přístupné pro: | | Komplet

Výběr z marketingového mixu a jeho využití v praxi mateřské školyGarance

6.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

U modelu 4P je vždy nutné u pozice ceny (price) nutné zohlednit možnosti školy. Protože například mateřská škola zřizovaná městem, obcí, svazkem obcí bude limitována podmínkami vycházejícími z legislativního rámce. Jedná se například o výše úplaty za…

Přístupné pro: | | | Komplet

Úvod do public relations (Vztahy s veřejností)Garance

6.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro vedení mateřských škol, které doposud nemají zkušenosti s tvorbou marketingového mixu a s nástroji marketingové komunikace je vhodnou volbou zvolit jako první krok ke změně, Smysluplnou, strategicky, precizně zpracovanou práci s veřejností (public…

Přístupné pro: | | | Komplet

Marketingová komunikace v MŠGarance

5.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Marketingová komunikace nejen v praxi mateřských škol, ale v celém systému školství je téma, se kterým se koncepčně ve své podstatě nepracuje. Rozsáhleji se konceptu marketingu ve školním prostředí zabýval Světlík (2009), který významněji upozornil na…

Přístupné pro: | | | Komplet

Marketingová komunikace v praxi škol a školských zařízeníGarance

4.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdělávací systém České republiky se nachází v procesu změn. Ty přináší nejen dopady, vyplývající z pandemie covid-19, rozšiřování digitalizace, ale také směřování strategie vzdělávací politiky. Koncept systému vzdělávání postupně přechází ke snaze inovace a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jak zlepšit své prezentační a rétorické schopnostiZáznamGarance

15.8.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:44

Cílem semináře je seznámit s hlavními zásadami úspěšných veřejných vystoupení i hlavními úskalími veřejné prezentace. Seminář se zaměřuje i na techniku řeči a kulturu vyjadřování, schopnost stručného a věcného vyjádření a pohotového…

Přístupné pro: Komplet

Vzor - Darovací smlouva pro ŠPO - dárcem je právnická osobaGarance

14.3.2019, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Vzor - Darovací smlouva pro ŠPO - dárcem je fyzická osobaGarance

14.3.2019, Blažena Petrlíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Jak poskytovat zpětnou vazbuZáznamGarance

28.5.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:52:33

Zpětná vazba by měla pomáhat ke zlepšení výkonu i pracovního chování. Neměla by vyvolávat nepříznivé emocionální reakce ani jiné vedlejší důsledky. Cílem semináře je seznámit se s principy úspěšného poskytování zpětné…

Přístupné pro: Komplet

Asertivní komunikaceZáznam

2.3.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:07

Cílem semináře je seznámit se s hlavními zásadami asertivity, tj. zdravého prosazování sebe sama. Jeho tématem jsou hlavni principy asertivity, praktické zásady asertivního jednání a jejich uplatnění.

Přístupné pro: Komplet

Sportovním oddílům MŠMT rozdělilo už přes půl miliardy korun

2.6.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Na financování sportu dětí a mládeže byla sportovním oddílům odeslána z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy další částka, tentokrát ve výši 253 milionů korun. Dosavadní podpora pro letošní rok už přesáhla 500 milionů korun. O zbývajících financích pro…

Přístupné pro: | | | Komplet

Zlatá medaile od dánského prince pro české mladé vědceGarance

15.5.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Uplynulý víkend předal dánský princ Joachim zlaté medaile pěti nejlepším týmům na soutěži EUSO – evropské olympiádě mladých vědců (fyziků, chemiků a biologů do 18 let), jejíž 15. ročník se konal ve dnech 7. až 13. 5. 2017 v dánské Kodani. Letos tohoto…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jak věda pomáhá řešit stárnutí populaceGarance

10.4.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo přehled o tom, jak věda napomáhá řešit výzvy související se stárnutím populace. „ Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v…

Přístupné pro: | | | Komplet

Sociální a komunikační dovednosti manažeraZáznamGarance

22.12.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:23

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními předpoklady, zásadami i nástroji úspěšné komunikace manažera. Pozornost je věnována jeho důvěryhodnosti mluvčího, přesvědčivosti sdělení, vytvoření zájmu a udržení pozornosti posluchačů, překonáváním námitek a nesouhlasu,…

Přístupné pro: Komplet

Školský ombudsman přijal již stovky podnětůGarance

16.12.2016, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Řešení stížností a prevence šikany - to jsou hlavní problémy, které musel řešit nový školní ombudsman Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ladislav Hrzal za první tři měsíce ve funkci. Za tuto dobu přijal a vyřešil stovky podnětů z řad pedagogů, rodičů…

Přístupné pro: | | | Komplet

Kapitoly z neverbální komunikaceZáznamGarance

18.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:58:06

Porozumění významu i obsahu neverbální komunikace je důležité jak pro řízení vlastní neverbální komunikace, tak pro porozumění řeči těla ostatních. Cílem semináře je poukázat na hlavní projevy a podoby neverbální komunikace a vysvětlit jejich…

Přístupné pro: | | | Komplet

Rétorické minimumZáznamGarance

4.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:46

Úspěšná komunikace s širším auditoriem vyžaduje schopnost zaujmout a udržet pozornost posluchačů i působit důvěryhodně a přesvědčivě. Cílem semináře je seznámit s hlavními zásadami úspěšných veřejných vystoupení i s hlavními úskalími veřejné komunikace a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Průběh projektu v cyklu projektového plánováníGarance

18.1.2016, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválení grantu či dotačního programu, tedy rozhodnutí o poskytnutí grantu či dotace, znamená pro realizační tým první krok ke skutečné realizaci definovaných záměrů v praxi organizace. Je nutno dodržet všechny oblasti, zmíněné v dokumentaci, která byla ke…

Přístupné pro: | Komplet

Úloha pedagoga ve vytváření pozitivního obrazu školyGarance

8.10.2015, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada pedagogů vnímá v praxi jako problémové klima pedagogického týmu. Velice často právě týmy mateřských škol vykazují specifika a problémy vycházející z ryze ženského kolektivu. Pro zaměstnance školy je klíčovou osobností ředitelka školy. Její vize,…

Přístupné pro: | | | Komplet

Webová prezentace jako „výkladní skříň"Garance

6.10.2015, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Webová prezentace patří mezi nástroje Public Relations. Je jakousi „výkladní skříní” školy a zrcadlí její podobu. Je její vizitkou. Webový portál by měl poskytovat základní informace, být přehledný a jeho koncepce by měla být vytvořena tak, aby „návštěvník”…

Přístupné pro: | | | Komplet

Prezentace a propagace školy na veřejnostiGarance

5.10.2015, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Plánování projektu (první kroky k realizaci projektu...)Garance

2.10.2015, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

Základní terminologie cyklu projektového plánování v mateřské školeGarance

2.10.2015, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

Cyklus projektového plánování v mateřské školeGarance

29.9.2015, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S pojmem projekt a grant se můžeme setkat v mnoha sférách státního i nestátního sektoru. Dnes již také víme, že mezi základní znalosti v oblasti řízení mateřské školy patří poznatky z oblasti školského managementu. Vedoucí pracovník by měl tým školy směřovat…

Přístupné pro: | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - Prolomení ledůZáznamGarance

1.10.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:11:05

Když se podaří prolomit ledy na začátku schůzky, atmosféra se o moc zlepší a komunikuje se mnohem lépe. V této části semináře si poslechnete pár rad, jak ledy prolomit.

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - Řízení dialoguZáznamGarance

1.10.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:13:13

V této části semináře se zaměříme na práci s otázkami a nasloucháním. Pomocí otázek se dá velmi dobře navázat a řídit dialog, nasloucháním dáváme najevo, že vnímáme protistranu.

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - Reakce na nesouhlas 1ZáznamGarance

1.10.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:15:12

V této části semináře si povíme něco o motivaci k rozhovoru, jak najít správný průsečík motivací obou aktérů a jak projevit a reagovat na námitky.

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - Reakce na nesouhlas 2ZáznamGarance

1.10.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:10:17

V této kapitole se ještě zastavíme u tématu "Reakce na nesouhlas", a sice Vám lektorka poradí, jak nejlépe zabránit vzniku konfliktu.

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - Konec komunikačního procesuZáznamGarance

1.10.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:10:36

Stejně jako první dojem, tak i závěr schůzky zůstává dlouho v paměti. Proto se v poslední části semináře dozvíte, jak správně zakončit třídní schůzku.

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - Vnější komunikační bariéryZáznamGarance

30.9.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:10:38

Tato část semináře Vás seznámí s vnějšími bariérami, které mohou při komunikaci nastat a pomůže Vám je odstranit.

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - Příprava na komunikaceZáznamGarance

30.9.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:10:48

V této kapitole videosemináře se seznámíme s technikami, které poslouží ke zlepšení komunikace.

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - Vnitřní komunikační bariéryZáznamGarance

30.9.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:12:16

Věk, předchozí zkušenost, kultura, předsudky, nálada... To jsou některé vnitřní bariéry, které mohou při komunikaci nastat.

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - První dojem na třídní schůzcepřipravujemeGarance

30.9.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

V této části semináře se zaměříme na první dojem. Je to start k navázání dobré a efektivní komunikace, proto je velice důležité první dojem nepodcenit.

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - DůvěryhodnostZáznamGarance

29.9.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:13:03

Abychom při komunikaci působili důvěryhodně, nesmíme o sobě a svých schopnostech pochybovat. Jak se motivovat, abychom si mohli sami říct: "Já to zvládnu", se dozvíte v této části…

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - SebevědomíZáznamGarance

29.9.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:13:40

Přiměřené sebevědomí je základ efektivní komunikace. V této části videosemináře si osvojíte pár technik pro sebeuvědomění a asertivní vystupování.

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - Tři komunikační tokyZáznamGarance

26.9.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:14:43

Tato část Vám blíže přiblíží 3 základní komunikační toky a co do nich zahrnujeme. Nejdelší část je věnována neverbální komunikaci a jak správně využít všech neverbálních komunikačních…

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - díl 1-14ZáznamGarance

26.9.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:51:18

Jak efektivně vést komunikaci s rodiči? Mnozí pedagogové považují tuto součást práce za vůbec nejobtížnější. Pojďme si tedy ukázat, jak navázat kontakt, prolomit ledy, zůstat asertivní, ale také jak se udržet ve vedení celé…

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - Oblasti sebeprezentaceZáznamGarance

26.9.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:09:47

V této části semináře se dozvíte, jak ze sebe při komunikaci co nejvíce vyzařovat své postavení, jak se co nejlépe sebeprezentovat a co je základem efektivní komunikace.

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace pedagoga s rodiči/rodinnými příslušníky - Úvod, přehled komunikačních tokůZáznamGarance

26.9.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:12:22

Tato část Vás seznámí se 3 základními komunikačními toky: verbálním, neverbálním a paralingvistikou, tedy prací s hlasem.

Přístupné pro: | | | Komplet

Řízení vlastního výkonu - emocionální inteligenceZáznamGarance

23.6.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:57:46

Druhý díl o problematice řízení vlastního výkonu se věnuje oblasti emocionální inteligence, kterou lze dále dělit na inteligenci tvůrčí, osobnostní, sociální a duchovní. Každé z těchto se věnuje jedna kapitola…

Přístupné pro: | | | Komplet

Řízení vlastního výkonuZáznamGarance

23.6.2014, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:54:18

Videoseminář naučí posluchače, jak směřovat k osobní rovnováze a dosahovat lepších výsledků skrze řízení vlastního výkonu.

Přístupné pro: | | | Komplet

On-line kurz Manažerské dovednostiGarance

29.4.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace v konfliktních situacích 2 - Užitečné nástrojeZáznamGarance

20.2.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:02:04

Jakých komunikačních zlozvyků se vyvarovat? Které nástroje použít během komunikace v konfliktní situaci?

Přístupné pro: | | | Komplet

Komunikace v konfliktních situacích 1ZáznamGarance

19.2.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:59:07

Jak se vyvarovat konfliktů? Pokud se to nepodaří, jak v konfliktní situaci správně komunikovat?

Přístupné pro: | | | Komplet

Prezentační dovednosti 3 - Budování vztahu s posluchačiZáznamGarance

18.2.2013, Ing. Petra Palasová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:04:38

Jak vybudovat vztah s posluchači, aby prezentace byla co nejúspěšnější? Co dělat, když po otázce následuje ticho?

Přístupné pro: | | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...