dnes je 5.10.2022

Práva a povinnosti zákonného zástupce v praxi mateřské školyArchiv

26.6.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázka zastupování dítěte ve věcech vzdělávání je stále problematickým jevem praxe škol. Setkáváme se se špatným výkladem povinností a práv osob, zastupujících děti či nezletilé žáky, ve věci týkající se…

Přístupné pro: | | Komplet

Úvod do public relations (Vztahy s veřejností)Garance

6.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro vedení mateřských škol, které doposud nemají zkušenosti s tvorbou marketingového mixu a s nástroji marketingové komunikace je vhodnou volbou zvolit jako první krok ke změně, Smysluplnou, strategicky, precizně zpracovanou práci s veřejností (public…

Přístupné pro: | | | Komplet

Výběr z marketingového mixu a jeho využití v praxi mateřské školyGarance

6.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

U modelu 4P je vždy nutné u pozice ceny (price) nutné zohlednit možnosti školy. Protože například mateřská škola zřizovaná městem, obcí, svazkem obcí bude limitována podmínkami vycházejícími z legislativního rámce. Jedná se například o výše úplaty za…

Přístupné pro: | | | Komplet

Marketingová komunikace v MŠGarance

5.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Marketingová komunikace nejen v praxi mateřských škol, ale v celém systému školství je téma, se kterým se koncepčně ve své podstatě nepracuje. Rozsáhleji se konceptu marketingu ve školním prostředí zabýval Světlík (2009), který významněji upozornil na…

Přístupné pro: | | | Komplet

Marketingová komunikace v praxi škol a školských zařízeníGarance

4.2.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzdělávací systém České republiky se nachází v procesu změn. Ty přináší nejen dopady, vyplývající z pandemie covid-19, rozšiřování digitalizace, ale také směřování strategie vzdělávací politiky. Koncept systému vzdělávání postupně přechází ke snaze inovace a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Specifikace jednotlivých šablon (vhodné pouze pro Mš)Garance

19.5.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sdílení zkušeností pedagogů, prostřednictvím vzájemných návštěv

Přístupné pro: | | Komplet

Souhrnné informace k výzvě č. 02_20_080 - mimo hlavní město PrahaGarance

19.5.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | Komplet

Šablony III.Garance

19.5.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 31. března 2020 výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) v prioritní ose Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy bude: Do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 29. června 2021…

Přístupné pro: | | Komplet

Souhrnné informace k výzvě č.02_20_81 - hlavní město PrahaGarance

19.5.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | Komplet

Než začnete se Šablonami III.Garance

19.5.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | Komplet

Jak zlepšit své prezentační a rétorické schopnostiZáznamGarance

15.8.2019, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:03:44

Cílem semináře je seznámit s hlavními zásadami úspěšných veřejných vystoupení i hlavními úskalími veřejné prezentace. Seminář se zaměřuje i na techniku řeči a kulturu vyjadřování, schopnost stručného a věcného vyjádření a pohotového…

Přístupné pro: Komplet

Jak poskytovat zpětnou vazbuZáznamGarance

28.5.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:52:33

Zpětná vazba by měla pomáhat ke zlepšení výkonu i pracovního chování. Neměla by vyvolávat nepříznivé emocionální reakce ani jiné vedlejší důsledky. Cílem semináře je seznámit se s principy úspěšného poskytování zpětné…

Přístupné pro: Komplet

Asertivní komunikaceZáznam

2.3.2018, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:06:07

Cílem semináře je seznámit se s hlavními zásadami asertivity, tj. zdravého prosazování sebe sama. Jeho tématem jsou hlavni principy asertivity, praktické zásady asertivního jednání a jejich uplatnění.

Přístupné pro: Komplet

Sportovním oddílům MŠMT rozdělilo už přes půl miliardy korun

2.6.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Na financování sportu dětí a mládeže byla sportovním oddílům odeslána z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy další částka, tentokrát ve výši 253 milionů korun. Dosavadní podpora pro letošní rok už přesáhla 500 milionů korun. O zbývajících financích pro…

Přístupné pro: | | | Komplet

Zlatá medaile od dánského prince pro české mladé vědceGarance

15.5.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Uplynulý víkend předal dánský princ Joachim zlaté medaile pěti nejlepším týmům na soutěži EUSO – evropské olympiádě mladých vědců (fyziků, chemiků a biologů do 18 let), jejíž 15. ročník se konal ve dnech 7. až 13. 5. 2017 v dánské Kodani. Letos tohoto…

Přístupné pro: | | | Komplet

Kontrolní otázky a procvičení k 11. lekciGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 11. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Nepsaná pravidla komunikaceGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 12. lekce

Pedagogická profese je ve značné míře naplněna kontaktem s lidmi, kolegy, rodiči, dětmi, širší veřejností. Proto by pedagog měl věnovat pozornost profesionální image, tedy dojmu, kterým působí na své okolí. Image nelze podceňovat. Je to neměnná součást…

Přístupné pro: | | Komplet

Rozvoj pedagogických dovedností v oblasti komunikačních strategiíGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 5. lekce

S pojmem „komunikační strategie” se v současné době můžeme setkat převážně v oblasti marketingu, obchodu a služeb. Své místo však nachází také v oblasti školství. Vedoucí pracovník, dnes neznamená „pouze” výborný učitel a vychovatel, ale také přinejmenším…

Přístupné pro: | | Komplet

Řešení otázek a procvičení z 5. lekceGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 5. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Kontrolní otázky a procvičení k 10. lekciGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 10. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Kontrolní otázky a procvičení k 6. lekciGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 6. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Zátěžové situace v profesi pedagogaGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 2. lekce

Profese pedagoga předškolního zařízení patří mezi vysoce zátěžové. Mezi problematické faktory patří specifická zátěž ženského kolektivu, různorodost kolektivu dětí, výchovné problémy dětí, náročné požadavky na kvalifikaci, obecné vědomosti, dovednosti i…

Přístupné pro: | | Komplet

Řečové taktikyGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 7. lekce

Jaký je důvod komunikace mezi lidmi? Komunikace v širším slova smyslu znamená především sdílení. V tom užším je komunikace podstatná především pro výměnu informací. Bez vzájemného kontaktu by komunikace byla zcela nemožná. Klíčovými jsou pro komunikaci obecně…

Přístupné pro: | | Komplet

Kontrolní otázky a procvičení k 1. lekci:Garance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 1. lekce

I. Klíčová „nepsaná” pravidla na pracovišti. Výslednou analýzu se pokuste aplikovat ve své praxi.

Přístupné pro: | | Komplet

Řešení otázek a procvičení ze 7. lekceGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 7. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Kontrolní otázky a procvičení k 5. lekciGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 5. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Klíčové kompetence učitelky mateřské školyGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 1. lekce

Předškolní zařízení patří mezi významné instituce, které se podílejí na výchově a vzdělávání dětí. Přední odborníci z oblasti pedagogiky a psychologie považují období předškolního věku za klíčové. Celkový vývoj ve společnosti ovlivňuje také v mateřských…

Přístupné pro: | | Komplet

Hodnoticí pohovory se zaměstnanciGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 10. lekce

Hodnocení zaměstnanců patří k základním personálně-manažerským procesům v organizaci. Základními cíli hodnocení zaměstnanců je další plánování cílů, snaha o dosahování lepších pracovních výsledků, eliminace chyb, udržování vzájemné komunikace mezi vedením…

Přístupné pro: | | Komplet

Komunikace v krizové situaciGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 4. lekce

Pedagogický pracovník se dnes ocitá zcela v jiné pozici, než tomu bylo v minulosti, vše je spojeno s všeobecnými společenskými změnami a vnímáním svobody. To přináší také v praxi mateřské školy mnoho náročných situací. Dnes se pedagogové ocitají ve zcela jiné…

Přístupné pro: | | Komplet

Řešení otázek a procvičení z 6. lekceGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 6. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Kontrolní otázky a procvičení k 3. lekciGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 3. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Řešení otázek a procvičení z 1. lekceGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 1. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Řešení otázek a procvičení z 11. lekceGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 11. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Kontrolní otázky a procvičení ke 2. lekciGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 2. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Kontrolní otázky a procvičení k 7. lekciGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 7. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Kontrolní otázky a procvičení ke 12. lekciGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 12. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Kontrolní otázky a procvičení k 4. lekciGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 4. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Komunikace s rodičiGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 3. lekce

Jasná definice soudobé rodiny není jednoduchá. Například Vacínová a Trpišovská (2007) definují pojem rodina jako společenskou jednotku, jejíž primární rolí je zachování lidstva, je tvořena rodiči, dětmi, někdy prarodiči. Dnes již víme, že vlivem mnoha aspektů…

Přístupné pro: | | Komplet

Problémové dítě v kolektivu mateřské školyGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 6. lekce

Jak chápat pojem „problémové dítě”? Jedním slovem – zcela mimořádné. V praxi mateřské školy se můžeme setkat s celou řadou dětí, které bychom si troufale mohli dovolit „onálepkovat” jako problémové. Často se však jedná o normální děti, tedy bez deficitu…

Přístupné pro: | | Komplet

Reflexe vlastní práce - sebehodnoceníGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 11. lekce

Dovednost, jejímž prostřednictvím je jedinec schopen analýzy své práce a kritického hodnocení, nazýváme reflexí. Může mít mnoho podob. Hodnocení a reflexe vlastní práce by měla být přirozenou součástí učitelské profese. Stejně jako time management, tedy umění…

Přístupné pro: | | Komplet

Řešení otázek a procvičení z 9. lekceGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 9. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Řešení otázek a procvičení ze 4. lekceGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 4. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Řešení otázek a procvičení ze 12. lekceGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 12. lekce

Přístupné pro: | | Komplet

Jak věda pomáhá řešit stárnutí populaceGarance

10.4.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypracovalo přehled o tom, jak věda napomáhá řešit výzvy související se stárnutím populace. „ Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v…

Přístupné pro: | | | Komplet

Sociální a komunikační dovednosti manažeraZáznamGarance

22.12.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:23

Cílem kurzu je seznámit se s hlavními předpoklady, zásadami i nástroji úspěšné komunikace manažera. Pozornost je věnována jeho důvěryhodnosti mluvčího, přesvědčivosti sdělení, vytvoření zájmu a udržení pozornosti posluchačů, překonáváním námitek a nesouhlasu,…

Přístupné pro: Komplet

Školský ombudsman přijal již stovky podnětůGarance

16.12.2016, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Řešení stížností a prevence šikany - to jsou hlavní problémy, které musel řešit nový školní ombudsman Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Ladislav Hrzal za první tři měsíce ve funkci. Za tuto dobu přijal a vyřešil stovky podnětů z řad pedagogů, rodičů…

Přístupné pro: | | | Komplet

Kapitoly z neverbální komunikaceZáznamGarance

18.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:58:06

Porozumění významu i obsahu neverbální komunikace je důležité jak pro řízení vlastní neverbální komunikace, tak pro porozumění řeči těla ostatních. Cílem semináře je poukázat na hlavní projevy a podoby neverbální komunikace a vysvětlit jejich…

Přístupné pro: | | | Komplet

Rétorické minimumZáznamGarance

4.7.2016, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:56:46

Úspěšná komunikace s širším auditoriem vyžaduje schopnost zaujmout a udržet pozornost posluchačů i působit důvěryhodně a přesvědčivě. Cílem semináře je seznámit s hlavními zásadami úspěšných veřejných vystoupení i s hlavními úskalími veřejné komunikace a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Průběh projektu v cyklu projektového plánováníGarance

18.1.2016, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Schválení grantu či dotačního programu, tedy rozhodnutí o poskytnutí grantu či dotace, znamená pro realizační tým první krok ke skutečné realizaci definovaných záměrů v praxi organizace. Je nutno dodržet všechny oblasti, zmíněné v dokumentaci, která byla ke…

Přístupné pro: | Komplet

Úloha pedagoga ve vytváření pozitivního obrazu školyGarance

8.10.2015, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řada pedagogů vnímá v praxi jako problémové klima pedagogického týmu. Velice často právě týmy mateřských škol vykazují specifika a problémy vycházející z ryze ženského kolektivu. Pro zaměstnance školy je klíčovou osobností ředitelka školy. Její vize,…

Přístupné pro: | | | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...