dnes je 20.4.2024

Předloha hospitačního záznamuGarance

10.3.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny k využití: Předloha je inspirací, nikoli dogmatem. Jeho obsah vychází z inspekčních záznamů České školní inspekce. Do obsahu je zahrnuta také oblast hospitační činnosti asistenta pedagoga. Je vhodné propojit hospitační činnost s hodnotícím pohovorem…

Přístupné pro: | | Komplet

Autoevaluace MŠ - metodická příručka k vlastnímu hodnoceníGarance

12.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | Komplet

Evaluace podnětného prostředí - dotazníkGarance

12.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | | | Komplet

Externí hodnocení a jeho přínos pro rozvoj školyGarance

27.3.2015, Mgr. Erika Zelenková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

Hodnocení a evaluace v MŠGarance

27.3.2015, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

VýchodiskaGarance

27.3.2015, PaedDr. Hana Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V rámci kurikulární reformy školské soustavy se objevily nové pojmy vztahující se k činnostem, jejichž zavádění školy více či méně vstřícně přijímají. Jedním z nich je evaluace. Pro pochopení jejího významu je důležité znát odpovědi na několik…

Přístupné pro: | Komplet

Kritéria a způsoby hodnoceníGarance

27.3.2015, PaedDr. Hana Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

Oblasti autoevaluaceGarance

27.3.2015, PaedDr. Hana Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: | Komplet

Sebehodnocení učitelkyGarance

27.3.2015, PhDr. Zora Syslová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sebehodnocení učitelky je jedním z nástrojů vlastního hodnocení školy. Mělo by být využito především k dalšímu rozvoji pracovníka, ke zkvalitnění jeho práce. Pomáhá hodnocenému poznat sebe sama a uvědomit si požadavky, které jsou kladeny na jeho pracovní…

Přístupné pro: | Komplet

Tvorba evaluačního nástroje pro hodnocení výsledků dětíGarance

27.3.2015, Mgr. Lucie Štěpánková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hodnocení toho, jak se děti prostřednictvím vzdělávacího působení učitele vyvíjí, je základním předpokladem pro naplnění požadavků RVP PV: „Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech…

Přístupné pro: | Komplet

Zavádění hodnotících aktivit (autoevaluace) do života školyGarance

27.3.2015, PaedDr. Hana Sedláčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aby plnila svůj význam, tedy poskytovala dostatek informací pro vyhodnocení práce MŠ, podklady pro zpracování hodnotící (evaluační) zprávy a následně inovaci školního programu pro další období, musí mít autoevaluace jasný systém a musí se stát běžnou součástí…

Přístupné pro: | Komplet
Nahrávám...
Nahrávám...