dnes je 23.5.2024

Input:

Individuální vzdělávací plán - vzor

18.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.9.1
Individuální vzdělávací plán – vzor

PaedDr. František Havelka, PhD.

Individuální vzdělávací plán

Jméno a příjmení žáka  
Datum narození  
Bydliště  
Škola  
Ročník  Školní rok  
ŠPZ, které vydalo doporučení pro IVP  
Kontaktní pracovník ŠPZ  
Školská poradenská, zdravotnická a jiná zařízení, která se podílejí na péči o žáka  
Rozhodnutí o povolení vzdělávání:  
Zdůvodnění: 
 
Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka (cíle IVP)  
Předměty, jejichž výuka je realizována podle IVP  
Podpůrná opatření (specifická stupňů opatření) 
Metody výuky (pedagogické postupy)  
Úpravy obsahu vzdělávání  
Úprava očekávaných výstupů vzdělávání  
Organizace výuky  
Způsob zadávání a plnění úkolů  
Způsob ověřování vědomostí a dovedností  
Hodnocení žáka  
Pomůcky a učební materiály  
Podpůrná opatření jiného druhu  
Personální zajištění úprav průběhu vzdělávání (asistent pedagoga, další pedagogický pracovník)  
Další subjekty, které se podílejí na vzdělávání žáka  
Spolupráce se zákonnými zástupci žáka  
Dohoda mezi žákem a vyučujícím  
Nahrávám...
Nahrávám...