dnes je 13.6.2024

Input:

Platový výměr - vzor

17.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1
Platový výměr – vzor

Mgr. Martin Kaplán

Platový výměr

Zaměstnanec: ............................

Datum narození: ............................

Bytem: ............................

Pracovní zařazení: ............................

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a s nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, jsem Vás

s účinností od .................... zařadil podle:

- ustanovení § 5 odst. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.(pro pedagogické pracovníky),

- ustanovení § 5 odst. 1 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (pro nepedagogické pracovníky),

- ustanovení § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (pro nepedagogické pracovníky1),

- ustanovení § 6 nařízení vlády č. 341/2017 Sb.2

do platové třídy ...................... a platového stupně ............................

S účinností od .................. Vám stanovuji plat v úhrnné výši ....................., odpovídající sjednané týdenní pracovní době, který tvoří tyto složky platu:

- osobní příplatek ve výši ............................ Kč

- příplatek za vedení ve výši ............................ Kč

- zvláštní příplatek ve výši

Nahrávám...
Nahrávám...