dnes je 23.5.2024

Input:

Mládež v pohybu a ve zdraví: aktivní cesty do škol, pohyb o přestávkách i otevřená hřiště

5.5.2024, Zdroj: Český olympijský výbor (https://www.olympijskytym.cz/)

„Statistiky klesající zdatnosti, ale také narůstající nadváhy a obezity u dětí, jsou neúprosné. Proto novou koncepci rozhodně vítáme,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru. „My se dlouhodobě snažíme motivovat děti k pohybu v rámci Olympijského víceboje a pro další roky v něm chystáme i některé novinky.“

Koncepce se zabývá například aktivním transportem do školy i ze školy, pohybovými přestávkami ve vyučování, změnami ve výuce tělocviku, otevřením hřišť, zvýšením počtu školních sportovních soutěží, intenzivnější podporou sportovních talentů, ale také podporou duální kariéry sportovců na vysokých školách. Na konci března 2024 tuto koncepci na návrh ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka schválila vláda ČR.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek uvedl: „Role školy a školního prostředí, kde děti, žáci a studenti po mnoho let tráví značnou část dne a získávají také významné návyky pro další život, je pro podporu řešení problémů spojených s nedostatkem pohybových aktivit zcela zásadní.“

Koncepce Mládež v pohybu a ve zdraví nastavená do roku 2028 vznikla na základě novely zákona o podpoře sportu, dle které MŠMT ČR má tuto oblast podporovat. V roce 2023 navíc Česká školní inspekce vydala pro školy velmi dobře využitelné metodické doporučení stojící na konceptu Aktivní

Nahrávám...
Nahrávám...