dnes je 22.7.2019
Nejnovější

Novela inkluzivní vyhlášky 2019Garance

22.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy podepsal novelu vyhlášky číslo 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů. Novela se připravovala více než rok a její podoba budí řadu diskusí…

Přístupné pro: | | | Komplet

Ukázka minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů v MŠGarance

12.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Se sociálně patologickými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo závislost na návykových látkách, například nikotinismu, se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky…

Přístupné pro: Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Projektová výuka - Kolumbovo vejceGarance

12.7.2019, Mgr. Hana Havlínová, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmět: projektová - tematická výuka (propojení předmětů Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět (Přírodověda), Pracovní výchova)

Přístupné pro: | Komplet

Sociálně patologické jevy v mateřské škole a ČŠIGarance

11.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká školní inspekce sleduje prevenci v oblasti sociálně patologických jevů a zaměřuje se na koncepci strategie, která by měla být komplexní (nikoli nahodilá), systematická (nikoli bez konceptu), dlouhodobá a průběžně vyhodnocovaná. V případech, kdy zákonní…

Přístupné pro: Komplet

Co přinese reforma financování regionálního školstvíGarance

10.7.2019, Ing. Jana Trantinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Shrnutí Shrnutí v bodech, co reforma financování znamená: Reforma přinese zásadní změnu v nakládání s prostředky z rozpočtové kapitoly 333 - MŠMT určené pro oblast regionálního školství, změní léty zažitý způsob rozhodování vedoucích ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Ministr Plaga ocenil nejlepší zpracování tématu šikany

26.6.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga dnes přivítal v prostorách MŠMT finalisty soutěže „Zatočme s šikanou“. Vítězům jednotlivých kategorií pak předal ocenění za nejlepší audiovizuální ztvárnění tématu: „JAK SE VYPOŘÁDAT SE ŠIKANOU A…

Přístupné pro: | | | Komplet

Jak bude oceněna pedagogická i nepedagogická práce po reformě?Garance

25.6.2019, Ing. Petra Schwarzová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reforma financování regionálního školství je stále žhavým tématem, jež se těší zájmu nejen pracovníků ve školství, ale i široké veřejnosti. Nicméně my pracující ve školství, jsme přímo vtaženi do reality. S blížící se realizací reformy od 1. 1. 2020 a potažmo…

Přístupné pro: | | | Komplet

NAPO na Veletrhu vědy opět uspěl

25.6.2019, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Již popáté se letos počátkem června konal na výstavišti v pražských Letňanech Veletrh vědy. Tato akce, jejímž hlavním pořadatelem je Akademie věd ČR, se rok od roku těší větší pozornosti návštěvníků a z této obliby těžil i sympatický nešika NAPO. Ten měl v ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Sedm projektů získalo Evropskou jazykovou cenu Label

24.6.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Na MŠMT se dnes udělovaly ceny 18. ročníku Evropské jazykové ceny Label (EJCL) 2019. Ocenění předala Dana Prudíková, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT a ředitelka Domu zahraniční spolupráce Dana Petrová. Odborná porota…

Přístupné pro: | | | Komplet

UNHCR ocenilo žáky s vynikajícími studijními výsledky

20.6.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dnes se Velkém zrcadlovém sále MŠMT konalo slavnostní oceňování žáků a žákyň z řad uprchlíků za vynikající studijní výsledky pořádaného úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Oceněno bylo 11 studujících ve věku 11-18 let.

Přístupné pro: | | | Komplet
více článků
Nejčtenější

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole - předlohaGarance

29.11.2018, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu…

Přístupné pro: | Komplet

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupiněGarance

24.7.2015, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. září 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Hlavním záměrem zákona je vytvořit nástroj, který umožní návrat rodičů do pracovního procesu a odstraní překážky v podobě…

Přístupné pro: | Komplet

Kompetence a náplně práce chůvyGarance

29.3.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do mateřských škol přicházejí pozice, u kterých ředitelé nemají jasně definované legislativní ukotvení (náplň práce, platové zařazení…). Typickým příkladem je chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Tato pozice je spojena zejména s realizací tzv.…

Přístupné pro: | Komplet

Pracovní list - MŠ - DelfínGarance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí grafomotoriku, je velmi snadný a mohou jej proto zvládnout i nejmenší děti.. Doporučený věk: 2+ STÁHNOUT PRACOVNÍ LIST Náhled:

Přístupné pro: | Komplet

Podpůrné opatření 1. stupněGarance

23.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán pedagogické podpory (PLPP) - podpůrné opatření prvního stupně zpracovává mateřská škola pro dítě, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Přístupné pro: | | | Komplet
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 126/2019 Sb. novela zák. č. 320/2001 Sb. (vyšlo dne: 16.5.2019 v částce č. 53)
  • 157/2019 Sb. mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb. (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 66)
  • 158/2019 Sb. mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 66)
  • 160/2019 Sb. mění vyhláška č. 162/2015 Sb., (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 68)
  • 162/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 70)
  • 164/2019 Sb. mění zákon č. 187/2006 Sb., a některé další zákony (vyšlo dne: 1.7.2019 v částce č. 71)
  • 166/2019 Sb. mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb. (vyšlo dne: 4.7.2019 v částce č. 72)
  • 176/2019 Sb. novela zák. č. 326/1999 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 178/2019 Sb. novela zák. č. 115/2001 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 181/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 19.7.2019 v částce č. 78)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Reforma financování škol

5.9.2019, Olomouc, Ing. Petra Schwarzová

Nový systém financování škol zcela změní organizaci vzdělávacího procesu a tvorbu rozpočtu školy již od školního roku 2019/2020. Každý ředitel by měl nejen znát nová pravidla rozpočtování a respektovat je, ale i možnosti, jak reálně využít nové metodiky pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu formou dělení hodin.

Veřejné zakázky - intenzivní vzdělávací kurz pro zadavatele

10.9. – 13.9.2019, Brno, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Staňte se specialistou zadávání veřejných zakázek. Kurz pořádáme v Praze, Brně i Ostravě. 

Šikana ve škole - praktické rady pro rodiče

16.9.2019, Praha, Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Hlavní úkolem semináře bude připravit rodiče na situace, kdy se jejich děti dostanou do kontaktu se šikanou. Na semináři se seznámí se základními pojmy z oblasti psychologie agrese a agresivního chování. Účastníci kurzu získají znalosti z oblasti osobnosti agresora a oběti, seznámí se s metodami správného řešení šikany a výchovnými principy, které působí jako prevence vzniku sociálně patologického jednání a chování.

Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek

18.9.2019, Praha, Mgr. Petra Dolejšová

Seminář (workshop) je interaktivní, lektorka vše učí na praktických příkladech.

Šikana ve škole - praktické rady pro učitele

14.10.2019, Praha, Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Vzdělávací kurz připravuje účastníky na krizové situace, se kterými se mohou setkat během vlastní pedagogické praxe. Hlavním úkolem semináře bude analyzovat sociálně patologické chování ve školní třídě, identifikovat projevy šikany a popsat efektivní možnosti řešení krizové situace.

Učíme.cz LIVE
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.7.2019 - podání přehledu zaměstnavatele o platbě a o výši pojistného příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.7.2019
 1 EUR25,55 CZK (-0,03)
 1 USD22,76 CZK (-0,05)
 1 GBP28,5 CZK (+0,03)
 100 RUB36,11 CZK (-0,1)
 100 JPY21,12 CZK (-0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí