dnes je 22.10.2019
Nejnovější

Pozice a role žáka ve školní tříděGarance

17.10.2019, Mgr. Marika Kropíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dítě, které se na základě povinnosti dané zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dostaví k zápisu do prvního ročníku základní školy, prochází rituálem…

Přístupné pro: | | Komplet

Cena pro nejlepšího zástupce ředitele putuje na ZUŠ

16.10.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Již pošesté se v pondělí 14. 10. 2019 konala konference pro zástupce ředitelů, tentokrát nazvaná „Zástupce na cestě k úspěchu“. Více než 100 účastníků z celé České republiky si přijelo do zastupitelského sálu Magistrátu hl. města Prahy poslechnout 12…

Přístupné pro: | | | Komplet

#student: Soutěž podnikatelských nápadů

15.10.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Prvního října odstartovala studentská soutěž podnikatelských nápadů. V ní čeká až padesát tisíc korun na úspěšné podnikatelské nápady, které vzejdou z hlav studentů. Soutěž organizuje inovační centrum JIC a je určena pro studenty univerzit z Jihomoravského…

Přístupné pro: | | | Komplet

České děti pomáhaly v rámci akce „72 hodin“ přírodě

14.10.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Už osmý ročník největší dobrovolnické akce pro děti a mládež v České republice „72 hodin“ pořádala od čtvrtku do neděle Česká rada dětí a mládeže. Projekt podporuje od počátku také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, letos ve výši téměř jednoho a půl…

Přístupné pro: | | | Komplet

Konference k integraci a vzdělávání dětí/žáků cizinců

10.10.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V zasedacím sále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze se dne 10. října 2019 uskutečnila celostátní konference s názvem Přijímáme, začleňujeme a vzděláváme děti/žáky cizince III, kterou uspořádal Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).…

Přístupné pro: | | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Přírodopis - HoubyGarance

9.10.2019, Mgr. Kateřina Průšová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmět: přírodopis Ročník: 5., 6. Počet žáků: 25 Doba: 45 minut Anotace: Určování našich běžných druhů hub za pomoci atlasu hub, práce s pracovními listy, domácí experiment - výtrusy hub. Klíčová slova: pracovní listy, houby, práce s  ...

Přístupné pro: | Komplet

Zlatý Ámos a první pražská defenestrace lejster

8.10.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Zahájení nového ročníku ankety Zlatý Ámos bylo spojeno s událostí, kterou známe spíše z historie. S defenestrací. Defenestrací přebujelé školské administrativy. A tak z oken Národního pedagogického muzea J. A. Komenského létaly nejrůznější dotazníky,…

Přístupné pro: | | | Komplet

Nová pravidla financování asistenta pedagoga od 1. 1. 2020Garance

7.10.2019, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu prázdninových měsíců vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy - nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a vyhláška č. 196/2019 Sb. Těmito právními předpisy se novelizují dvě nařízení vlády a čtyři vyhlášky v částech souvisejících s novým financováním…

Přístupné pro: Komplet

Konference Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

7.10.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury uspořádaly konferenci k pokračování pokusného ověřování, které se zúčastnilo více než devadesát zástupců paměťových…

Přístupné pro: | | | Komplet

Ukázková hodina - Základní škola - Dějepis - Escape game - mise starověký ŘímGarance

5.10.2019, Mgr. Markéta Pravdová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmět: dějepis Téma: Escape game - mise starověký Řím Ročník: 6. Počet žáků: 30 Doba: 60 minut Anotace : Zakončení školního roku únikovou hrou, která prozkoušela znalosti dětí z dějin Říma. Hra je na 60 minut. Klíčová slova: starověk, ...

Přístupné pro: | Komplet
více článků
Nejčtenější

Individuální vzdělávací plán v mateřské škole - předlohaGarance

29.11.2018, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává mateřská škola pro dítě od druhého stupně podpůrných opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu…

Přístupné pro: | Komplet

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupiněGarance

24.7.2015, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. září 2014 nabyl účinnosti zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Hlavním záměrem zákona je vytvořit nástroj, který umožní návrat rodičů do pracovního procesu a odstraní překážky v podobě…

Přístupné pro: | Komplet

Kompetence a náplně práce chůvyGarance

29.3.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do mateřských škol přicházejí pozice, u kterých ředitelé nemají jasně definované legislativní ukotvení (náplň práce, platové zařazení…). Typickým příkladem je chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Tato pozice je spojena zejména s realizací tzv.…

Přístupné pro: | Komplet

Evaluace podnětného prostředí - dotazníkArchiv

12.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ukázka: Stáhnout soubor ve formátu PDF

Přístupné pro: | | | Komplet

Podpůrné opatření 1. stupněGarance

23.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán pedagogické podpory (PLPP) - podpůrné opatření prvního stupně zpracovává mateřská škola pro dítě, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Přístupné pro: | | | Komplet
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 256/2019 Sb. mění zákon č. 112/2016 Sb. a zákon č. 235/2004 Sb. (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 111)
  • 257/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 112)
  • 258/2019 Sb. o vydání cenových rozhodnutí (vyšlo dne: 9.10.2019 v částce č. 112)
  • 259/2019 Sb. o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Podyjí (vyšlo dne: 14.10.2019 v částce č. 113)
  • 260/2019 Sb. o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2018, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2020 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2020 a o zvýšení důchodů v roce 2020 (vyšlo dne: 14.10.2019 v částce č. 114)
  • 261/2019 Sb. o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2020 (vyšlo dne: 14.10.2019 v částce č. 114)
  • 262/2019 Sb. novela zák. č. 378/2007 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
  • 263/2019 Sb. novela zák. č. 128/2000 Sb., č. 129/2000 Sb. a č. 131/2000 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
  • 264/2019 Sb. novela zák. op. Senátu č. 340/2013 Sb. (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
  • 265/2019 Sb. novela vyhl. provádějících volební zákony (vyšlo dne: 18.10.2019 v částce č. 115)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Dokumentace mateřské školy v praxi

22.11.2019, Praha, Bc. Lenka Polášková

Míra administrativy v resortu školství stále narůstá a patří mezi zatěžující faktory pedagogické praxe. Nový školní rok přinese řadu změn, mezi zásadní patří novely tzv. inkluzivní vyhlášky, která se promítne také v úpravách školní a třídní dokumentace. Přijďte načerpat informace, které Vám v praxi usnadní práci.

Reforma financování škol

19.12.2019, Praha, Ing. Petra Schwarzová

Nový systém financování škol zcela změní organizaci vzdělávacího procesu a tvorbu rozpočtu školy již od školního roku 2019/2020. Každý ředitel by měl nejen znát nová pravidla rozpočtování a respektovat je, ale i možnosti, jak reálně využít nové metodiky pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu formou dělení hodin.

Učíme.cz LIVE
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
24.10.2019 - podání bankovního příkazu k úhradě DPH za září

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 21.10.2019
 1 EUR25,63 CZK (-0,03)
 1 USD22,94 CZK (-0,08)
 1 GBP29,82 CZK (+0,14)
 100 RUB36,03 CZK (+0,04)
 100 JPY21,13 CZK (-0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí