dnes je 18.4.2024

Input:

Od května bude platit nová podoba konkurzní vyhlášky

24.4.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Konkursy na ředitele škol se od 1. května více zaměří na odbornost uchazeče. Tu posoudí vyšší počet členů výběrové komise, kteří budou mít k dispozici předem stanovená témata pro vedení řízeného rozhovoru. Novela příslušné vyhlášky také zjednoduší administrativu při výběru vhodného uchazeče.

Novela vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích se týká výběru ředitelů škol a školských zařízení veřejných zřizovatelů a začne platit od 1. května 2019.

Novela reaguje na praktickou potřebu upravit některá ustanovení stávající vyhlášky. Při přípravě byly zohledněny poznatky České školní inspekce, která se konkursních řízení účastní, a také podněty, které od vydání vyhlášky ministerstvu došly.

Předmětem úprav jsou především následující změny:

- Posílení hlediska odbornosti při posuzování vhodnosti uchazečů o pracovní místo ředitele tím, že dojde ke zvýšení počtu členů konkursní komise tak, aby byli zastoupeni vždy dva odborníci určení Českou školní inspekcí (vedle účasti školního inspektora). Novela také umožňuje, aby Česká školní inspekce vedle odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a

Nahrávám...
Nahrávám...