dnes je 30.9.2023

Input:

233/2020 Sb., Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

č. 233/2020 Sb., Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
VYHLÁŠKA
ze dne 6. května 2020
o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 64, § 81 odst. 11, § 91 odst. 1 a § 103 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 378/2009 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 178/2016 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2020
§ 1
Zvláštní pravidla pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 31. května 2020 zveřejní kritéria hodnocení podle § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
(2) Žák do 25. července 2020
a) podává přihlášku podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
b) podává písemnou žádost o nahrazení zkoušky podle § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
c) odevzdá vlastní seznam literárních děl podle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
(3) Ředitel školy do 31. července 2020
a) předá údaje podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb.,
b) jmenuje místopředsedu a další členy zkušební maturitní komise podle § 35 odst. 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
(4) Centrum do 31. července 2020 jmenuje komisaře pro danou školu pro podzimní zkušební období podle § 44 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb.
(5) Škola zašle žákovi potvrzený výpis z přihlášky z informačního systému Centra nejpozději do 5 dnů od předání údajů Centru podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb. V případě nesouladu údajů uvedených ve výpisu žák zašle škole do 5 dnů správné údaje.
§ 2
Zvláštní pravidla pro konání absolutoria v konzervatoři
(1) Obhajoba absolventské práce, teoretická zkouška z odborných předmětů, zkouška z cizího jazyka nebo zkouška z umělecko-pedagogické přípravy se koná v termínech stanovených ředitelem školy v období od 1. června do 31. srpna 2020; § 7 odst. 1 vyhlášky č. 47/2005 Sb. se nepoužije.
(2) Za absolventský výkon v podobě veřejného vystoupení může ředitel školy v roce 2020 uznat výjimečný umělecký výkon, který žák vykonal v průběhu posledních dvou ročníků a který odpovídá požadavkům absolventského výkonu.
§ 3
Zvláštní pravidla pro vyšší odborné vzdělávání
(1) Ředitel vyšší odborné školy může v roce 2020 posunout termín pro konání prvního kola přijímací zkoušky do prvního ročníku vzdělávání při zachování ostatních podmínek vyhlášených podle § 94 odst. 5 školského zákona. Nový termín zveřejní na přístupném místě ve
Nahrávám...
Nahrávám...