dnes je 17.5.2021

Nejnovější

On-line ukázková hodina - Základní škola - Přírodověda, přírodopis, ekologie - Procházka na začátku květnaGarance

13.5.2021, Mgr. Kateřina Průšová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravím vás všechny, posílám vám čtyřicáté první pokračování procházkového rozhlížení po okolí. Jaro nakonec zvítězilo, ptáci se z tepla vrátili zpátky k nám, teď už se bude jenom kvést a zpívat.

Přístupné pro: | | | Komplet

On-line ukázková hodina - Střední škola - Matematika - Úniková hra pro 5. ročník šestiletého gymnázia (kuželosečky, komplexní čísla a kombinatorika), distanční výukaGarance

10.5.2021, Mgr. Markéta Pravdová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Markéta Pravdová Předmět:  matematika Téma:  kuželosečky, komplexní čísla a kombinatorika Ročník:  5. Anotace: Hra je určena pro 5. ročník gymnázia, kde se podle tematického plánu naší školy probírají kuželosečky, komplexní čísla a kombinatorika. Na vložený základ jsou umístěny 4 interaktivní obrázky ...

Přístupné pro: | Komplet

Souboj pravdy se lží v mediálním ringu. Kdo zvítězí?

10.5.2021, Zdroj: Člověk v tísni

... Dneškem startují „Týdny mediálního vzdělávání“, podpoří rozvoj mediální gramotnosti v ČR Už po páté se v České republice koná šestitýdenní akce na podporu mediální gramotnosti s názvem „Týdny mediálního vzdělávání“ (10. května – 18. června), které pořádá vzdělávací program ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Střední odborné školy čekají změny - nový web pomůže učitelům s novinkami ve výuce

10.5.2021, Zdroj: ČTK

Národní pedagogický institut (NPI ČR) spouští nové webové stránky www.revize-sov.edu.cz, které školy, ředitele i učitele provedou všemi aktualizacemi odborných složek středoškolského rámcového vzdělávacího programu. Přehledná aplikace nabízí praktickou a…

Přístupné pro: | | | Komplet

Žádost o poskytnutí informaceGarance

9.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Povinný subjekt: Krajská hygienická stanice     ŽADATEL   Právnická osoba (obchodní firma/název a právní forma, sídlo, IČ):     Podnikající fyzická osoba (jméno, příjmení, adresa trvalého ...

Přístupné pro: Komplet

Odvolání proti rozhodnutíGarance

9.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

... ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze - hlavnímu hygienikovi ČR prostřednictvím Krajské hygienické stanice …………………………………………. Dne: Věc: Odvolání proti rozhodnutí ze dne: č.j.: Výše citovaným ...

Přístupné pro: Komplet

Ukázka předlohy vnitřního řádu školní jídelny - výdejnyGarance

8.5.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Lenka Polášková Ukázka předlohy vnitřního řádu školní jídelny - výdejny Identifikační údaje školy: Specifikace činnosti školní jídelny, výdejny: Základní právní normy: Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Vyhláška č. 107/ ...

Přístupné pro: Komplet

Kontrolní seznam příznaků COVID-19Garance

7.5.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Lenka Polášková KONTROLNÍ SEZNAM PŘÍZNAKŮ COVID-19 Záznamový arch pedagogického pracovníka Kontrolní seznam příznaků covid-19 u dětí, žáků a studentů Před zahájením vyučování se doporučuje s dítětem, žákem (případně jejich zákonnými zástupci) nebo studentem projít jednotlivé položky tohoto seznamu ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Desatero k provozu mateřské školy - informace pro rodiče (platné ve všech krajích České republiky)Garance

6.5.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Lenka Polášková 1. Musí mít dítě v mateřské škole ochranu úst a nosu? Zařízení předškolní výchovy a vzdělávání mají v rámci povinnosti zakrytí úst a nosu výjimku. Děti v mateřské škole tedy při pobytu v mateřské škole, nemusí mít ochranu úst a nosu. Tato výjimka však neplatí pro zákonné zástupce ...

Přístupné pro: | | Komplet

Provozní řád školní zahrady MŠGarance

3.5.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Lenka Polášková PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY I. Údaje o zařízení   Název organizace:   Sídlo mateřské školy:   Telefon:   IČO:   Odpovědná osoba:   Platnost řádu: Účinnost řádu:       II. Popis zařízení     Typ zařízení: Mateřská škola je zařízením s celodenním režimem, s využitím ...

Přístupné pro: | | Komplet
více článků
Nejčtenější

Reflexe vlastní práce - sebehodnoceníGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 11. lekce

Dovednost, jejímž prostřednictvím je jedinec schopen analýzy své práce a kritického hodnocení, nazýváme reflexí. Může mít mnoho podob. Hodnocení a reflexe vlastní práce by měla být přirozenou součástí učitelské profese. Stejně jako time management, tedy umění…

Přístupné pro: | | Komplet

Řešení otázek a procvičení z 10. lekceGarance

16.7.2018, Zdroj: Verlag Dashöfer

... ACTIVE EXERCISE - THE JOBS EXPERT „So then, what kind of jobs are out there and what are the companies who are offering these jobs looking for in candidates? First of all you need to think about the industry you want to be in. There are very different types of work out there. You need to think what level ...

Přístupné pro: | | | Komplet

Naučte se rozpoznat různé typy osobnostíGarance

20.2.2017, Mgr. Ludmila Třeštíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Umíte dobře odhadnout člověka? Získejte přehled o typech svízelných osobností včetně zvládací strategie. Lehce zvládejte obtížné typy lidí!

Přístupné pro: | | | Komplet

Efektivně komunikujte se svými zaměstnanciGarance

1.9.2010, Doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Efektivní komunikace je klíčem k týmovému úspěchu. Budete-li se svými podřízenými mluvit a jednat s respektem, budou si Vás vážit a Vy budete oblíbeným šéfem. Vyvarujte se chyb plynoucích z agresivní a manipulativní komunikace!

Přístupné pro: | | | Komplet

Nepsaná pravidla komunikaceGarance

1.5.2017, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

12 pravidel bezchybné komunikace v mateřské škole, 12. lekce

Pedagogická profese je ve značné míře naplněna kontaktem s lidmi, kolegy, rodiči, dětmi, širší veřejností. Proto by pedagog měl věnovat pozornost profesionální image, tedy dojmu, kterým působí na své okolí. Image nelze podceňovat. Je to neměnná součást…

Přístupné pro: | | Komplet
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 129/2021 Sb. novela vyhl. č. 430/2001 Sb. (vyšlo dne: 17.3.2021 v částce č. 49)
  • 144/2021 Sb. o uložení kolektivních smluv vyššího stupně (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 145/2021 Sb. o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 56)
  • 153/2021 Sb. novela zák. č. 111/1998 Sb. (vyšlo dne: 31.3.2021 v částce č. 59)
  • 161/2021 Sb. novela zák. č. 592/1992 Sb. a některých dalších zákonů (vyšlo dne: 9.4.2021 v částce č. 65)
  • 165/2021 Sb. novela vyhl. č. 84/2005 Sb. (vyšlo dne: 20.4.2021 v částce č. 67)
  • 174/2021 Sb. novela zák. č. 110/1997 Sb. a dalších souvisejících zákonů (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 71)
  • 175/2021 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 72)
  • 176/2021 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022 (vyšlo dne: 27.4.2021 v částce č. 72)
  • 192/2021 Sb. novela zák. č. 89/2012 Sb., č. 99/1963 Sb. a č. 292/2013 Sb. (vyšlo dne: 12.5.2021 v částce č. 80)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Legislativa, právo, dokumentace

17.5.2021, On-line, Mgr. Lenka Polášková

On-line seminář přináší komplexní informace k inspekční činnosti v mateřských a základních školách. A nejen to. Lektorka se zaměří na poznatky z pedagogické praxe, nejčastější nedostatky a možnosti nápravy. Cílem webináře je metodická podpora účastníků v oblasti dokumentace, informace využitelné okamžitě v pedagogické praxi, jasně, stručně, srozumitelně.

Jak zvládat agresi dětí ve školním prostředí

24.5.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Webinář odpovídá na otázky pedagogů spojené se vzrůstajícím počtem případů agresivity u dětí a mládeže a důsledky pro jejich další vývoj. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací. Práce pedagogů tak obsahuje i základní dovednosti při řešení konfliktních situací a předpokládá znalosti forem agrese, podnětů a spouštěčů agresivního chování.

Praktické využití podpůrných opatření u žáků se specifickými poruchami učení

26.5.2021, On-line, Mgr. Lenka Bittmannová

On-line seminář je určen pedagogům a asistentům pedagoga na ZŠ i SŠ, speciálním pedagogům, školním psychologům a dalším odborníkům.

Legislativa, právo, dokumentace

3.6.2021, On-line, Mgr. Lenka Polášková

Pandemie covid-19 přinesla pro ředitele škol řadu komplikací. Omezení a změny provozu mateřských a základních škol se projevily v oblasti významných změn práv a povinností dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců. Připravili jsme pro Vás webinář, ve kterém Vám na konkrétní předloze školního řádu poradíme, jak realizovat aktualizaci školního řádu takovým způsobem, aby byl pružně a prakticky využitelný v průběhu pandemie i po jejím skončení.

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně u žáků základních škol

9.6.2021, On-line, Mgr. Marika Kropíková

Zaměříme se na novelu školského zákona č. 561/2004 Sb., a to především na § 19 školského zákona a s ním související vyhlášku č. 27/2016 Sb., a RVP ZV. Rozebereme jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich specifika (individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu atd.).

Učíme.cz LIVE
PDF ke stažení

Ke stažení je potřeba se přihlásit

 

PDF ke stažení

 

PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
18.5.2021 - podání výkazu Intrastat elektronicky
Kurzy měn 14.5.2021
 1 EUR25,49 CZK (-0,08)
 1 USD21,02 CZK (-0,14)
 1 GBP29,61 CZK (-0,1)
 100 RUB28,43 CZK (-0,06)
 100 JPY19,24 CZK (-0,07)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba0,25 % platnost od 11.5.2020
Diskontní sazba0,05 % platnost od 11.5.2020
Lombardní sazba1 % platnost od 11.5.2020
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2021
Stravné v ČR  91 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,40 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 27,80 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí
Nahrávám...
Nahrávám...