dnes je 20.4.2024

Input:

Ukázková hodina - Střední škola - Architektura - Světlo v architektuře

20.8.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.8
Ukázková hodina – Střední škola – Architektura – Světlo v architektuře

MgA. Lukáš Križko

Vzdělávací obor: seminář architektury

Ročník: sexta, septima

Čas na aktivitu: 2 vyučovací hodiny

Pomůcky: text, papír, fixy

Metody: myšlenková mapa, I.N.S.E.R.T., řízená diskuse

Cíl hodiny:

  • Žák se zamyslí nad způsobem používání umělého světla v architektuře.

  • Žák zaujme postoj k této problematice a dokáže jej v diskusi obhájit.

Popis lekce

Evokace

Na začátku hodiny jsem představil žákům téma "světlo v architektuře". Dále jsem jim představil techniky, se kterými budeme pracovat, a jaký je cíl hodiny.

Následně se studenti rozdělili do dvojic, v nichž měli za úkol během deseti minut vypracovat myšlenkovou mapu na téma "světlo v architektuře".

Žáci dostali možnost si během pěti minut prohlédnout myšlenkové mapy ostatních skupin.

Uvědomění si významu informací

Jako úvod k druhé fázi jsem studentům naznačil, které myšlence z jejich map se budeme v dalším průběhu věnovat. Jako zajímavost jsem komentoval fakt, že je v jejich

Nahrávám...
Nahrávám...