dnes je 24.2.2024

Input:

MŠMT chce posílit výuku dějin 20. století

16.2.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo dotační Program na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017 ve výši osmnácti milionů korun. Program spojuje ty předešlé z roku 2015 a 2016 a je zaměřen na vzdělávací, informační, ale také publikační činnosti.

Cílovou skupinou Programu na podporu výuky dějin 20. století a vzdělávání v jazycích národnostních menšin v roce 2017 jsou děti, žáci a mládež, příslušníci národnostních menšin, a dále učitelé a žáci základních, středních a základních uměleckých škol. Program je rozdělen do dvou modulů. Prvním je podpora rozvoje výukových materiálů k dějinám 20. století, druhý je zaměřen na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, rozvoje hodnot humanismu a snášenlivosti, a také na zvyšování informovanosti o národnostních menšinách ve společnosti v souvislosti s vývojem jejich postavení v průběhu 20. století a na potírání xenofobie, rasismu, antisemitismu a národností a náboženské nesnášenlivosti.

„Kromě tohoto programu připravujeme další dotační program ve výši třiceti milionů korun na

Nahrávám...
Nahrávám...