dnes je 2.6.2023

Input:

Dietní stravování dětí a žáků ve školních jídelnách

11.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2
Dietní stravování dětí a žáků ve školních jídelnách

MVDr. Michaela Pavelková

Prioritním cílem zařazování dietního stravování do školních jídelen je možnost otevřít školní stravování dětem, žákům a studentům s chronickým onemocněním. Pro realizaci dietního stravování jsou stanovené podmínky ve vyhlášce č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, a dále v Metodickém doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování, č.j.: MSMT 43643/2014-11, ze dne 3. 4. 2015.

Toto metodické doporučení (dále jen "MD") řeší postup, jak splnit požadavky vyhlášky a podmínky poskytování dietního stravování. V příloze č. 1 specifikuje diety řešené v rámci tohoto doporučení, v příloze č. 2 stanovuje podmínky způsobilosti nutričního terapeuta pro zahrnutí do seznamu nutričních terapeutů a některá další specifika.

  • Škola může, ale nemusí uskutečňovat dietní stravování. Jde o její svobodnou vůli. K uskutečnění dietního stravování musí být školní jídelna jak materiálně, tak prostorově či personálně zajištěna.

  • Orgán ochrany veřejného zdraví se nevyjadřuje k podmínkám zavedení dietního stravování závazným stanoviskem. Za realizaci a přípravu dietní stravy ve vlastní školní jídelně zodpovídá její provozovatel.

  • Strava je připravována pouze těm dětem, které mají potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotní péče v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, ze kterého vyplývá, že dítě, respektive jeho zdravotní stav vyžaduje stravu s omezeními podle dietního režimu. Z důvodu, že se jedná o poskytování léčebné výživy, musí být pro tuto činnost zajištěna odborná podpora – nutriční terapeut.

 

Účelem činnosti nutričního terapeuta je poskytnout odbornou pomoc pro nastavení systému bezpečného stravování a garance. Základní podmínkou pro zařazení do seznamu nutričních terapeutů je aktivní zájem, časové možnosti, kvalifikační předpoklady, platné osvědčení k samostatnému výkonu profese, zkušenosti v problematice výživy dětí, znalost specifik školního stravování, aktivní spolupráce a účast na školících akcích.

Pokud školní jídelna ví, jaké diety chce realizovat a v jakém objemu, kontaktuje příslušného nutričního terapeuta (samotný výběr záleží na jídelně), který zhodnotí, zda je provozovna vybavena prostorově a zda je provozně schopna zajistit dietní stravování. Dále nutriční terapeut zhodnotí jídelní lístky ve vztahu k dietnímu stravování, udělá revizi receptur, provede edukaci pracovníků kuchyně, průběžně poskytuje konzultační činnost školní jídelně, a to i v případech realizace dietního stravování dle individuálních potřeb, a dále

Nahrávám...
Nahrávám...