dnes je 13.6.2024

Input:

88/2018 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 88/2018 Sb., Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. května 2018
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:
1. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2016 - 2017, uzavřený dne 24. 1. 2018 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
a
Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období - 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019 (oblast obchodu), uzavřená dne 13. 2. 2018 mezi smluvními stranami
Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
a
Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.
3. Kolektivní smlouva
Nahrávám...
Nahrávám...