dnes je 13.6.2024

Input:

Změna financování asistentů pedagoga

3.11.2022, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odeslalo do vnějšího připomínkového řízení novelu školského zákona. V ní je navržena úprava právního postavení asistentů pedagoga v základních školách (včetně školní družiny) nebo také návrh nového způsobu financování asistentů pedagoga stanovením maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti hrazených ze státního rozpočtu.

V současnosti je zajištění podpory vzdělávání žáků asistentem pedagoga v základních školách a školních družinách řešeno prostřednictvím podpůrných opatření doporučených školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) konkrétnímu žákovi. Tento systém ale nedává školám, samotným asistentům a v konečném důsledku ani žákům jistotu a perspektivu stability. Je totiž nutné si uvědomit, že tato pracovní pozice není pozicí osobního asistenta žáka, ale pozicí asistenta pedagoga, kterému tento asistent poskytuje podporu pro práci s celou třídou. Zároveň se školy a školská zařízení i zákonní zástupci v souvislosti se současným nastavením způsobu podpory potýkají s vysokou administrativní zátěží, která je spojena s doporučováním, poskytováním a vykazováním činnosti asistenta pedagoga.

Proto MŠMT přichází s novinkou a předkládá model financování asistentů pedagoga na

Nahrávám...
Nahrávám...