dnes je 20.5.2024

Input:

Zkušenosti se vzděláváním ukrajinských žáků ze základní školy, která má bohaté zkušenosti s inkluzí

24.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.50
Zkušenosti se vzděláváním ukrajinských žáků ze základní školy, která má bohaté zkušenosti s inkluzí

Mgr. Lenka Štefanová

Druh školy

Naše škola je spádovou základní školou, která leží na hranici Středočeského a Ústeckého kraje. Vzděláváme celkem 580 žáků. Asi 22 % z těchto žáků má školskými poradenskými zařízeními diagnostikované nějaké speciální vzdělávací potřeby a doporučená podpůrná opatření převážně v převažujícím stupni dva a tři. Vzděláváme také žáky s odlišným mateřským jazykem, a to celkem pěti národností.

Zkušenost před válečným konfliktem na Ukrajině

Zkušenost se vzděláváním ukrajinských žáků v době před válečným konfliktem na Ukrajině jsme měli jen jednu. To když v červnu přišel do školy otec ukrajinské dívky s žádostí o přijetí jeho dcery od září nového školního roku ke vzdělávání v devátém ročníku.

Žáky s odlišným mateřským jazykem zpravidla zařazujeme ke vzdělávání o jeden ročník níž, než kam věkově náleží. Legislativa umožňuje zařazovat tyto žáky až o dva ročníky níž, což ale není úplně vhodné vzhledem k budování vrstevnických vztahů. Tatínkovi jsme tuto možnost nabídli a on jí rezolutně odmítl. Přislíbil, že se dcera během léta bude intenzivně věnovat učení se českému jazyku a nedostatky, které má, dožene.

Co nám otec slíbil, to dodržel, a v září jsme tedy dívku zařadili do devátého ročníku. Přiznám se, že jsme byli velmi skeptičtí, protože v červnu ona dívka česky téměř nemluvila a na jaře ji čekaly přijímací zkoušky na střední školu. Od září věděla, že chce jít studovat na střední zdravotnickou školu. Dívka byla velmi chytrá, hodně motivovaná a náročný český jazyk se skutečně naučila tak, že přijímací zkoušky na střední zdravotnickou školu vykonala úspěšně, a to s umístěním na šestém místě z celkového počtu uchazečů.

Zkušenosti s ukrajinskými žáky po vypuknutí války na Ukrajině

Po vypuknutí války na Ukrajině začali i do naší školy přicházet ukrajinští žáci. Bohužel musím konstatovat, že ani jeden z nich nebyl tak motivovaný jako dívka, o které jsem psala výše.

Často se jednalo o žáky, kteří na Ukrajině do školy vůbec nechodili, a mnozí z nich také brzy z naší školy odešli. Neměli vůbec žádné pracovní ani jiné návyky a našemu školnímu řádu se nedokázali přizpůsobit.

Jednalo se o velkou vlnu nově příchozích žáků, kteří spolu s jejich rodiči velmi zatížili chod školy, ať už vedení školy vzhledem k nutné rozsáhlé administrativě při jejich přijímání, a zejména pak učitele, jimž se najednou ve třídě objevili noví žáci, kteří jim vůbec nerozuměli.

Práce asistentů pedagoga

V naší škole působí celkem 24 asistentů pedagoga. Kladli si otázku, kterým žákům se mají věnovat přednostně. Asistenti pedagoga u nás ve škole vědí, že jsou určeni pro všechny žáky bez rozdílu, že jsou asistenty pedagoga, že mají tzv. uvolňovat ruce pedagogovi při jeho činnostech. Najednou jim do třídy

Nahrávám...
Nahrávám...