dnes je 15.6.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele pro poskytování odměn

13.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.1.12
Vnitřní předpis zaměstnavatele pro poskytování odměn

Mgr. Martin Kaplán

Vnitřní předpis zaměstnavatele pro poskytování odměn

1. Úvodní ustanovení

1. Zaměstnancům škol a školských zařízení lze poskytovat odměny podle zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "ZP“), ustanovení § 134.

2. Za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu může zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci odměnu. Odměnu řediteli školy stanovuje zřizovatel.

3. Za mimořádný nebo zvlášť významný pracovní úkol se u pedagogických pracovníků považuje zejména:

- úkol speciálně označený a zadaný zaměstnavatelem, respektive kompetentním vedoucím zaměstnancem,

- úkol přímo související nebo vyplývající z činnosti pedagoga, který svým charakterem překračuje rámec běžné činnosti,

- spolupráce při realizaci projektů,

- spolupráce při realizaci školou pořádaných akcií.

4. Za mimořádný nebo zvlášť významný pracovní úkol se u nepedagogických pracovníků považuje zejména:

- úkol speciálně označený a zadaný zaměstnavatelem, respektive kompetentním vedoucím zaměstnancem,

- spolupráce při realizaci školou pořádaných akcií.

2. Výše odměn

1. Zaměstnavatel přizná zaměstnanci odměnu za splnění pracovních úkolů vyjmenovaných v bodech 3. a 4. tohoto vnitřního předpisu a to ve výši ... až ... Kč. Konkrétní výši odměny zaměstnavatel stanoví s přihlédnutím k

Nahrávám...
Nahrávám...