dnes je 24.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ukázková hodina - Základní škola - Zeměpis - Povrch Evropy

4.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.39
Ukázková hodina – Základní škola – Zeměpis – Povrch Evropy

Mgr. Markéta Pravdová

Předmět: zeměpis

Téma: Povrch Evropy

Ročník: 8.

Počet žáků: 30

Doba: 45 minut

Anotace: Příprava na jednu vyučovací hodinu geografie, která se zabývá fyzickogeografickou charakteristikou regionu Evropy. Hodina je koncipována jako aktivizující. Žáky se snaží zapojit do výuky prostřednictvím různých činností.

Klíčová slova: Evropa, povrch, Hercynské vrásnění, Alpinské vrásnění, Alpy

Klíčové kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence pracovní

Cíle: Žáci si osvojí základní informace o povrchu Evropy, budou schopni dát do souvislosti

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Učíme.cz.
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k aktuálnosti:
Vztahuje se k druhu školy:
Nahrávám...
Nahrávám...