dnes je 16.7.2024

Input:

Učitelská platforma: Pro pololetní vysvědčení dáváme učitelům příklady slovní zpětné vazby

8.1.2021, Zdroj: Učitelská platforma (ucitelskaplatforma.cz)

Vzhledem k nestandardnímu průběhu školního roku vyzvalo ministerstvo školství učitele, aby první pololetí ukončili místo známek slovní zpětnou vazbou. Učitelská platforma proto pro inspiraci zveřejnila přehled různých druhů slovních hodnocení, které lze kombinovat s tradičním známkováním. Tyto příklady zveřejnilo na svém portálu i ministerstvo školství a rozeslalo je do škol.

Na začátku tohoto týdne rozeslalo ministerstvo školství do datových schránek škol příklady slovní zpětné vazby, které vytvořili pedagogové Učitelské platformy. Učitelé ostatních škol tak v metodice najdou řadu doporučení k blížícímu se pololetnímu hodnocení. Pololetní vysvědčení se letos uskuteční v situaci, kdy kvůli opakovanému uzavření škol většina žáků absolvovala převážnou část pololetí různými formami distanční výuky. Proto ministerstvo v metodice učitelům doporučuje, aby kvůli nedostatku výstupů a známek hodnotili žáky slovně nebo kombinací známky a slovní zpětné vazby. Žáci by vzhledem k nezvyklému průběhu výuky neměli být hodnoceni jen za plnění běžných školních výstupů, ale například i za to, jak byli aktivní při distanční výuce, jak si dokázali osvojit digitální kompetence nebo jak při distanční výuce pomáhali svým spolužákům.

„Hodnotíme kladně, že ministerstvo nic nepřikazuje, ale jen doporučuje a dává školám velkou volnost, jakou formu hodnocení si zvolí. Přestože si mnoho učitelů postupy slovního a formativního hodnocení teprve osvojuje, je ve využívaných formách hodnocení mezi jednotlivými školami stále velmi velký

Nahrávám...
Nahrávám...