dnes je 16.7.2024

Input:

Tvorba záznamového archu dítěte předškolního věku se zaměřením na školní zralost

19.1.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.7.5 Tvorba záznamového archu dítěte předškolního věku se zaměřením na školní zralost

Mgr. Petra Pšeničková, Dis.

Záznamový arch má sloužit jako podklad pro orientační mapování školní zralosti dítěte předškolního věku v mateřské škole či přípravné třídě školy základní. Nejedná se však o kompletní vyšetření, jelikož je vždy nutno zahrnout do vyšetření zejména diagnostiku školského poradenského pracoviště a odborného lékaře. Případy odkladů povinné školní docházky definuje § 37 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Záznamový arch je zaměřen na pozorování a zaznamenávání problematických oblastí vývoje kognitivních (poznávacích) funkcí dítěte, předškolního věku, jako jsou grafomotorika, vizuomotorika, řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, vnímání prostoru, vnímání času a základní předmatematické představy.

Je však nutno zdůraznit, že pedagogická diagnostika se zejména v případech školní zralosti musí zaměřovat také na další klíčové oblasti vývoje dítěte, například hrubou motoriku, koordinaci pohybu atd.

Zde si můžete stáhnout Záznamový arch ve 2 verzích:

  • Záznamový arch s pokyny pro pedagoga

  • Záznamový arch bez pokynů vhodný k okamžitému vytisknutí

 

Pokyny pro využití záznamového archu:

A) Využití záznamového archu v praxi

Cílové skupiny

  • Školní speciální pedagog základní školy při individuální pedagogické diagnostice žáků přípravné třídy.

  • Speciální pedagog v mateřské škole.

  • Pedagog předškolní výchovy a vzdělávání.

B) Věková skupina dětí

Záznamový arch je určen pro děti ve věku od 5 do

Nahrávám...
Nahrávám...