dnes je 16.7.2024

Input:

Souhlas se zpracováním osobních údajů - zaměstnanci

3.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.5.6.3
Souhlas se zpracováním osobních údajů – zaměstnanci

PaedDr. František Havelka, PhD.

Souhlas se zpracováním osobních údajů – zaměstnanci

Příjmení a jméno zaměstnance:

Správce osobních údajů: Název školy dle zřizovací listiny .........................................................

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení pověřence pro ochranu osobních údajů .........................................................

Adresa, telefon, mail pověřence pro ochranu osobních údajů .....................................................

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby Název školy dle zřizovací listiny v souvislosti s prezentací její činnosti zpracovávala mé osobní údaje pro následující účel:

1. Zveřejnění fotografie, jména a příjmení – lokálně (v prostorách Název školy dle zřizovací listiny a jejich místech poskytovaného vzdělávání na nástěnkách, zprávě o činnosti školy, v místním tisku nebo zpravodaji) za účelem prezentace činnosti příspěvková organizace.

2. Pořizování a následné zveřejnění fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek zaměstnavatele za účelem prezentace činnosti zaměstnavatele.

Souhlas uděluji do doby ukončení mého pracovního poměru u tohoto zaměstnavatele a současně souhlasím s dalším uchováním výše uvedených osobních údajů po dobu X let

Nahrávám...
Nahrávám...