dnes je 13.6.2024

Input:

Rizika pedagogické profese - syndrom vyhoření

5.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5
Rizika pedagogické profese – syndrom vyhoření

Bc. Štěpánka Veřmiřovská, Dis.

Jistě všichni známe ten pocit, kdy je naše energie dlouhodobě záporná. V první fázi se mnozí domníváme, že jde o stav chvilkového vyčerpání. Ovšem pokud se tyto chvilkové pocity začínají objevovat častěji, dostáváme se do stavu vyhoření! V této fázi nám běžná medikace, která je určená k běžným virózám, nepomůže. Během své praxe jsem se setkala s osobami, které na základě více indikátorů a návštěv odborníků zjistili, že jde právě o syndrom vyhoření.

K hlavním projevům patří deprese, cynismus, stažení se z kontaktu s ostatními lidmi, ztráta sebedůvěry. Na základě vnitřního rozpoložení začnou časté nemoci a tělesné potíže. Nastává fáze, kdy si klademe otázky ohledně smyslu naší práce. A po té následují obvykle cesty, které vedou k vyhoření.

Ztráta ideálů a důvěry ve vlastní osobu a schopnosti má velice blízko ke ztrátě smysluplnosti naší práce. Zatížení nás více a více vyčerpává, až nakonec vede k celkovému vyhoření. V této fázi je již návrat do běžného pracovního a osobního života složitý. Osobně jsem toho názoru, že workoholismus je další rizikovou složkou a má mnohdy stejný dopad. To už by bylo ovšem předlohou pro další článek. Neschopnost slevit z pracovních nároků a nedovést říct někdy ne,vedou rovněž k syndromu vyhoření.

Ráda bych se zaměřila na složky, které nám mohou pomoci v boji se stále nebezpečnějším fenoménem dnešní doby, syndromem vyhoření. Mně osobně pomáhá sport, relaxace a plán dne. Jsem již dlouhá léta v pracovním procesu, který obsahuje přímý kontakt s lidmi. Vím, jak důležité je, abych vnitřně byla co nejvíce stabilní.

Dávám tedy na dobře míněné názory, které směřují k prevenci syndromu vyhoření. Níže se pokusím o shrnutí kroků, které mám osvědčené a jejichž dodržování je osvědčená prevence.

Složky životosprávy, duševní hygiena

Životospráva z hlediska duševní hygieny je téma velice rozsáhlé, ale v dnešní uspěchané době důležité a zajímavé. Je to důležitá složka běžného dne. Životospráva ovlivňuje fyzické i duševní zdraví. Správné návyky a dodržování nám pomohou omezit rizika civilizačních chorob, jako jsou například:

kardiovaskulární nemoci, obezita, diabetes, revmatické choroby, astma, alergie, poruchy imunitního systému, předčasné porody a potraty a mnoho dalších...

Do zdravé životosprávy jsou obvykle řazeny pojmy, které jsou v současnosti již dobře známé. Návyky ohledně dobré životosprávy je třeba začít utužovat od raného dětství. Zde je důležité, aby nejen rodina, ale také instituce činné ve výchově děti spolupracovaly. Postavení k této problematice je tedy nejen úkol rodičů, ale také státu. Jak je známo, učíme se od svých vzorů a prostředí, a to především nápodobou. Naučit proto dítě zdravému stravování a dobře rozložit volný čas k odpočinku a relaxaci je investice do jeho budoucího psychosociálního bytí. A pak také zvládání stresových situací. Níže stručně shrnu principy a důležitost vybraných složek životosprávy.

Spánek – je velice důležitý pro lidský organismus. Během procesu spánku regeneruje lidské tělo, mozek i nervový systém. Nedostatek spánku může být příčina mnoha psychosomatických problémů a nemocí.

Výživa – je důležitá z hlediska dodávání tělu, a to ve vyvážené formě v podobě dostatku minerálů, vitamínů a jiných pro lidský organismus důležitých živin. Tyto složky lze dodávat tělu pomocí pečlivě vybraného a sestaveného jídelníčku, kdy nechybí zastoupení žádné z výše uvedených složek. Dále je pak možnost dodávání vitamínů ve formě farmaceutických výrobků. Neméně důležitou složku výživy tvoří příjem tekutin. Má velký podíl na správném fungování těla, ale i orgánů.

Dýchání – naučit se správně dýchat je dlouhý a složitý proces. Ovšem zvládnutí této techniky nám může pomoci překonat různé náročné životní situace.

Odpočinek – muže být ve formě jak pasivní, tak aktivní. Záleží na jedinci, čemu dá přednost a u jaké aktivity si nejvíce odpočine. Zastoupení této složky je opravdu důležité, a to i v procesu duševní hygieny. Stejně tak jako další dvě složky které uvedu níže.

Pohyb – napomáhá k správnému dýchání a je prevencí obezity. Provádět jej lze individuálně nebo kolektivně, venku nebo v zařízeních k tomu určených.

Relaxace – je spousta relaxačních technik, ale k správnému zvládnutí některé z nich je důležité odhodlání a silná vůle. Odměnou je pak správné fungování jak těla, tak duše.

Vztah k tělu

Jednoznačně je životospráva důležitá pro naše tělo, které je zdrojem energie a poznání. Z tohoto důvodu si musíme své tělo "hýčkat". Právě dobře nastavený vztah k vlastnímu tělu a okolí je prevencí psychosomatických problémů. Bylo zjištěno, že na základě terapie a sezení se klient nepopisuje jen jako pozorovatel, nýbrž vstupoval do pocitového poznání a hledal výstižné vyjádření, přímo cítěný smysl:

• Naše tělo je těžiště psychického prostoru.

• Tělem poznáváme svět.

• V kontaktu s lidmi nám tělo poskytuje důležité zprávy, jak na nás druhý člověk působí.

• Je prvořadým nástrojem našeho poznání. A to velmi diferencovaného, i když slovně velmi obtížného.

Tělo jako zdroj energie je závislé na správně vyvážené stravě. Je zde třeba myslet na hospodaření silami a na jejich obnovu a regeneraci. Dnešní doba tělové vnímání potlačuje ve prospěch mysli. Velmi mnoho lidí myslí téměř neustále. Tělové prožitky tvoří periferii myšlenek a představ.

Zásady pro hospodaření s energií v běžném životě:

• Hlavní zásadou je žít v těle, uvědomovat si tělo při běžných životních činnostech.

• Spoustu činností, které provádíme mechanicky, můžeme provádět s plným soustředěním.

• Vyhýbat se situacím, kdy děláme i dvě věci na jednou.

• Důležité je správně dýchat.

Nemalé úspěchy a prokázané výsledky v prevenci syndromu vyhoření má jóga a relaxace. Našla si své místo u všech věkových kategorií. Tuto skutečnost uvádím, i když já osobně dávám přednost cvičení více rytmickému. Po pár návštěvách jsem usoudila, že můj temperament význam neocení. Ovšem jako fakt zůstává, že samotná jóga prováděná s prožitkem a nikoliv jako mechanický sportovní výkon má stejný cíl jako bioenergetické cviky, které oživí tělo.

V józe je harmonicky rozložena energie uvnitř těla bez emočních projevů. Po každém cvičení, ale nejen po něm, je vhodná relaxace pro snadný a rychlý kontakt s tělem. Nejsnadnějším relaxačním cvikem je autonomní tréning.

Vlastní harmonogram dne

Další důležitá složka prevence syndromu vyhoření je hospodaření s časem. Naučme se tento krok pozvolna a za spolupráce okolí. Musíme brát v potaz potřeby vlastní, ale také ostatních členů domácnosti. Právě zde můžeme uplatnit důležitost sociální komunikace. Níže bych ráda zmínila pár pravidel, které opravdu fungují. Lze je využít v interakci s okolím, ale i při řešení vnitřních konfliktů či dilemat.

• Považovat čas za vzácný dar.

• Vědomě řídit výdej času.

• Odlišovat důležité od nedůležitého.

• Důležitým věcem věnovat více času.

• Nejdůležitější věci udělat bezprostředně brzy.

Nahrávám...
Nahrávám...