dnes je 16.4.2024

Input:

Projekt SPORTUJ VE ŠKOLE slaví úspěchy

22.2.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

„Děti vzkazují, že by cvičily i více než jednu hodinu týdně.“ „Velký zájem dětí, rodičů i pedagogů o projekt.“ „Děti se zlepšují v pohybové gramotnosti a získávají kladný vztahu k pohybu.“ To jsou některé z obrovského množství pozitivních reakcí rodičů, dětí, učitelů a ředitelů škol na adresu projektu „Sportuj ve škole“. Ten byl z rozhodnutí MŠMT přidělen v loňském roce k administraci Asociaci školních sportovních klubů ČR (AŠSK). Celkem se do sportování dětí ve školních družinách zapojilo 332 škol ze všech krajů České republiky, přičemž nejvíce škol cvičilo v Moravskoslezském (44) a Zlínském kraji (39). Od září do prosince 2018 se projektu „Sportuj ve škole“ zúčastnilo 12 000 dětí I. stupně: na jedné škole se v jednom týdnu průměrně realizovalo 2,28 hodiny, což představuje 757 hodin sportovních aktivit týdně. Lekce „Sportuj ve škole“ vedlo celkem 546 lektorů, přičemž skupiny dětí (v průměrném počtu 16 cvičenců) na školách malotřídních i ostatních tvořilo 58 % chlapců a 42 % dívek.

Dle vyjádření lektorů a ředitelů škol je největším přínosem projektu skutečnost, že si děti vytvářely díky atraktivitě lekcí kladný vztah k pohybu, a i v krátkém období čtyř měsíců se zlepšila jejich fyzická zdatnost. V rámci zábavných lekcí ve školních družinách preferovaly děti nejvíce hry, rády zdolávaly opičí dráhy i trénovaly základy oblíbených sportů, kterými jsou volejbal, fotbal či basketbal. Nejčastěji žáci procvičovali prvky míčových sportů – nejpopulárnější byl fotbal, velmi oblíbené byly i gymnastika, florbal a vybíjená. Hodiny probíhaly v tělocvičnách a na jiných školních sportovištích včetně venkovních areálů. Na mnoha školách cvičily v jedné skupině děti z několika ročníků, což přispělo k podpoře vzájemné pozitivní komunikace a sounáležitosti. Školy velmi kladně hodnotily materiální podporu ve formě sportovních a technických pomůcek (sady překážek, prolézací tunel, odlehčené míče, tablety, flashdisk, bluetooth reproduktory), přičemž struktura pomůcek vznikla na základě dotazníkového šetření, které provedla AŠSK v září 2018 v rámci semináře účastnických škol.

O oblíbenosti lekcí a úspěšnosti projektů svědčí také zpětná vazba od zapojených

Nahrávám...
Nahrávám...