dnes je 16.7.2024

Input:

Prohlášení Ligy komunitních škol ke společnému vzdělávání

1.3.2016, Zdroj: Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže

Liga komunitních škol (dále LKŠ) je sdružení základních a mateřských škol v České republice, které spojuje idea komunitního a inkluzívního vzdělávání. LKŠ spolupracuje se školami na Slovensku, v Rakousku, Německu, Velké Británii, v Bělorusku a čerpá inspiraci i v dalších zemích jako například ve Finsku nebo Kanadě. Významným partnerem LKŠ je Nadace Open Society Fund Praha.

Jsme školami, které pracují pro komunitu a s komunitou v místě svého zřízení a reflektujeme místní specifika i potřeby. Zároveň jsme školami, které nahradily otázku, zdali jsou děti dost dobré pro naše školy, otázkou, zdali jsou školy dost dobré pro naše děti. Školy spolupracující v rámci LKŠ vynikají zkušenostmi s prací s dětmi a žáky s potřebou podpůrných opatření v inkluzivním vzdělávacím prostředí třídních/školních kolektivů.

Naším cílem je vytvořit a dále rozšiřovat síť škol dobré praxe s přidanou hodnotou sdílení zkušeností s realizací společného vzdělávání. Chceme prosazovat nové trendy ve výchově a vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření. Heterogenní vzdělávací prostředí vnímáme jako normální, neboť každé dítě má určité vzdělávací potřeby, které se snažíme naplňovat prostřednictvím individualizované vzdělávací péče. Své žáky si nevybíráme, žáci a jejich rodiče si vybírají nás.

Žijeme v čase legislativních změn v systému českého školství. Jedním jmenovatelem těchto změn je společné, čili inkluzivní, vzdělávání. Celá řada z nás se pokoušela

Nahrávám...
Nahrávám...