dnes je 16.7.2024

Input:

Pracovní náplň - učitel mateřské školy, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.22
Pracovní náplň – učitel mateřské školy, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce učitel/ka mateřské školy  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.16.1.  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 8.–12.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

8. platová třída

1. Vzdělávací a výchovná činnost směřující k získávání vědomostí, dovedností a návyků dětí v mateřské škole podle vzdělávacího programu.

9. platová třída

1. Tvorba vzdělávacího programu třídy mateřské školy. Aplikace vzdělávacích a výchovných metod včetně případné individuální práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.

10. platová třída

1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů.

11. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.

12. platová třída

4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. řediteli, zástupci ředitele 
řídí doplnit 
samostatně zajišťuje a zpracovává 
  • - přímou a nepřímou pedagogickou činnost při výchově a vzdělávání a při činnostech souvisejících se vzděláváním v souladu se ŠVP,
  • - organizaci vzdělávání a činností souvisejících se vzděláváním v souladu se ŠVP (např. škola v přírodě, soutěže),
  • - zajišťuje BOZ dětí při výchově a vzdělávání a při činnostech souvisejících se vzděláváním,
  • - vede školní matriku; školní dokumentaci, včetně evidence vývoje dítěte,
  • - spolupráci se zákonnými zástupci dětí (rodičovské schůzky, hovorové hodiny),
  • - spolupráci zejména s PPP, OSPOD, Policií ČR,
  • - ochranu osobních údajů dětí,
  • - návrh změn ŠVP, tematických plánů,
  • - návrhy ke zpracování plánů činnosti školy (dlouhodobých, krátkodobých),
  • - podklady pro zpracování výročních zpráv.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance ................................................

Komentář k pracovní náplni učitele mateřské školy

Podle vysvětlení a doporučení Ministerstva

Nahrávám...
Nahrávám...