dnes je 20.5.2024

Input:

Pitný režim v mateřské škole

11.3.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.6
Pitný režim v mateřské škole

MVDr. Michaela Pavelková

Voda je pro život nepostradatelná a tvoří také rozhodující podíl z celkové tělesné hmotnosti člověka. U dětí je procentuální zastoupení vody v těle vyšší než u dospělých. Nedílnou součástí zdravé výživy je proto i správný pitný režim. Dostatek tekutin zajišťuje správnou látkovou výměnu. Umožňuje dobrou funkci ledvin a odplavování škodlivých zplodin vzniklých v těle. Umožňuje plnou výkonnost všech funkcí organismu. Naopak nedostatek tekutin snižuje celkovou výkonnost organismu, může se podílet nejen na zhoršení zdravotního stavu dítěte, ale také na snížení pracovní výkonnosti, na snížení schopnosti dětí sledovat vyučování, čímž se ovlivní nepříznivě také jejich výsledky ve škole. Proto je důležité dávat dětem tolik pití, kolik si vyžadují, a přitom pochopitelně volit vhodné druhy nápojů. Mezi tyto vhodné nápoje, a to také z hlediska prevence obezity, zubního kazu, cukrovky apod., řadíme nesladké ovocné, bylinné čaje, ředěné ovocné džusy nejlépe 100% bez obsahu umělých sladidel či umělých barviv, pitnou vodu z vodovodu, vodu ochucenou ovocem, bylinkami, balené stolní vody a přírodní minerální vody (doporučená max. dávka minerální vody je 0,5 l na den). Naopak nevhodnými nápoji jsou slazené limonády, kolové nápoje, energetické nápoje, light nápoje, doporučuje se i snížená konzumace sycených nápojů, které při zvýšené potřebě mohou vyvolávat zažívací problémy. Doporučená denní dávka tekutin pro dítě základní školy se pohybuje od 50 do 80 ml/kg tělesné hmotnosti, pro dítě předškolního věku je o něco vyšší, 80 až 100 ml/kg tělesné hmotnosti. Orientačně je to přibližně 7 porcí za den, přičemž velikost 1 porce odpovídá velikosti pěsti dítěte.

Při zátěži, ať již pracovní či pohybové, a při zvýšené teplotě zevního prostředí je potřeba zvýšit příjem tekutin. V takovémto případě je nejvhodnějším nápojem čistá voda, popř. voda ochucená citrónem, ovocem, okurkou, bylinkami apod. Pokud podáme v těchto situacích nápoj sladký, pocit žízně naopak zvýšíme.

Ve školských zařízeních se setkáváme s několika způsoby zajištění pitného režimu. Nejlevnější, nejvhodnější a nejdostupnější způsob zajištění pitného režimu je pitná voda z veřejného vodovodu, v podobě výtokového kohoutu ve třídách, picích fontánek na chodbách. Kvalita vody odpovídá požadavkům vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Tento způsob bývá často opomíjen a ve školách je často nahrazován daleko náročnějšími způsoby zajištění pitného režimu, co do údržby, spotřeby vody a finanční náročnosti. Klasickým případem jsou watercoolery, u kterých musí být voda v barelu spotřebována nejpozději do 3 dnů od otevření, zařízení se musí minimálně 1krát za 3 měsíce dezinfikovat, musí být uloženo na vhodném stinném místě, nebo automaty, které přepouštějí pitnou vodu přes různé filtry apod. Další způsoby zajištění pitného režimu jsou nápojové automaty, školní kantýny, donáška vlastních nápojů z domova nebo také příprava nápojů školní jídelnou.

Způsob, jakým je nezbytný pitný režim dětí ve školách zajištěn, je plně v kompetenci ředitelů škol.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě se již od

Nahrávám...
Nahrávám...