dnes je 16.7.2024

Input:

Pět důvodů, proč je dobré být digitálně kvalifikovaný…

21.12.2016, Zdroj: ECDL Czech Republic (http://www.ecdl.cz/)

Proč je dobré být digitálně kvalifikovaný? Důvodů může být celá řada, ale uveďme alespoň ty nejdůležitější.

Osoba, která je digitálně kvalifikovaná:

  1. je atraktivnější pro celou řadu zaměstnavatelů na trhu práce,
  2. je schopná ušetřit spoustu času a peněz sama sobě či svému zaměstnavateli,
  3. je v lepší psychické kondici, protože si více věří, nepodléhá stresu, umí rychle a efektivně řešit problémy,
  4. ví, s jakými riziky je spojeno využívání počítačů a internetu a jak chránit svá či firemní data,
  5. je schopná rozvíjet svoji technickou inteligenci, která v mnoha směrech pomáhá v orientaci v dnešním digitálním světě.

 

Nepleťme si digitální gramotnost a digitální kvalifikaci

Digitální gramotnost je soubor základních digitálních znalostí a dovedností potřebných pro řešení každodenních životních situací s využitím informačních a komunikačních technologií.

Mezi typické dovednosti na úrovni digitální gramotnosti patří kromě běžného ovládání počítače, tabletu nebo tiskárny také schopnost vytvářet nebo upravovat jednoduché dokumenty (texty, tabulky), schopnost vyhledávat informace na internetu a elektronicky komunikovat (e-mail, sociální sítě), ale také vědět, k čemu je to všechno dobré, co je bezpečné nebo důvěryhodné a co nikoli.

Digitální kvalifikace jde ještě o něco dále než digitální gramotnost. Zahrnuje nejen o trochu hlubší znalosti a dovednosti, než které patří do digitální gramotnosti, ale především pokrývá širší škálu digitálních dovedností, a to zejména v oblastech souvisejících s potřebami trhu práce.

K typickým dovednostem digitální kvalifikace patří vytváření účinných prezentací, práce s obrázky a s fotografiemi při tvorbě složitějších dokumentů. Dále využívání informací a dat uložených ve firemních či veřejných databázích a v neposlední řadě také schopnost týmové spolupráce, sdílení dokumentů a dat na počítačových sítích nebo na internetu.

 

Jak vidíme sami sebe a jaká je skutečnost?

Na první pohled si většina z nás řekne, že to přeci všechno umí, ale… Příkladem může být rozsáhlá studie ze Švýcarska, kde téměř 85 % dotázaných respondentů označilo své dovednosti spojené s používáním internetu a elektronické pošty jako dobré

Nahrávám...
Nahrávám...