dnes je 16.7.2024

Input:

Online závislostí a kyberšikany mezi žáky základních a středních škol přibývá

16.2.2021, Zdroj: Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz)

Ukázal to reprezentativní průzkum, kterého se zúčastnilo osm set školních metodiků prevence.

Vzdělávací program JSNS společnosti Člověk v tísni zveřejnil výsledky reprezentativního průzkumu realizovaného ve spolupráci s agenturou STEM/MARK. Dotazníkové šetření proběhlo v listopadu 2020 mezi osmi sty školními metodiky prevence na základních a středních školách v ČR. Kompletní závěrečnou zprávu s podrobnými statistikami a grafy a zprávy z předcházejících průzkumů je možné si stáhnout na jsns.cz, obrazový doprovod zde. Průzkum zjišťoval, kdo na českých školách zastává roli školního metodika prevence, jak se cítí kompetentní zastávat tuto funkci po odborné stránce, kolik věnuje přípravě a koordinaci agendy související s funkcí metodika prevence mimo svou případnou další školní činnost nebo jaké má podmínky pro tuto práci. Část výzkumu byla úžeji tematicky zaměřena na ´Bezpečnost v kyberprostoru[1]´.

Hlavní zjištění průzkumu:

  • Případů rizikového chování v oblasti „kyberbezpečnosti“ podle metodiků přibývá.
  • Za posledních 5 let vzrostla četnost výskytu online závislostí u žáků. Shoduje se na tom 64 % školních metodiků prevence (podle pětiny metodiků vzrostla dokonce výrazně).
  • Zvýšila se četnost výskytu kyberšikany na škole (uvedlo 57 % respondentů).
  • Kyberšikana je nejčastěji uváděným problémem[2], který metodici během posledních dvou let ve škole řešili (3 a více případů kyberšikany řešilo 46 % z nich, alespoň 1 případ 80 %)[3].
  • Současně je kyberšikana i tématem, kterému se v rámci problematiky bezpečnosti v kyberprostoru respondenti ze středních škol a druhého stupně základních škol věnují v oblasti primární prevence nejčastěji (průměrně 3 vyučovací hodiny za rok).
  • Alespoň jeden případ sextingu řešili za poslední dva roky na 41 % škol.
  • Zajímavý pohled přináší i podíl metodiků, kteří se k některým tématům nedokázali vyjádřit[4].
  • Znalost vzdělávacího programu JSNS deklaruje 59 % školních metodiků prevence.

„Role metodiků prevence je při mediálním vzdělávání velmi důležitá, a to jak v souvislosti s bezpečností v kyberprostoru, tak i v dalších tématech. Proto jsme se v posledních letech zaměřili na spolupráci s nimi,“ uvádí ředitel vzdělávacího programu JSNS Karel Strachota a dodává: „Zúčastňujeme se pracovních setkání na různých úrovních (okresních, krajských), uspořádali jsme celou řadu prezentací a seminářů. Výzkum nám pomůže se ještě lépe seznámit s kontextem jejich práce na školách, s východisky, možnostmi a aktuálními potřebami. Zjištěné výsledky zohledníme při dalších aktivitách a tvorbě nových materiálů. Jsme rádi, že se nám navazování spolupráce s metodiky daří; což potvrzuje i to, jak vysoké procento z nich naše aktivity zná a materiály využívá.“

Průzkum také zjišťoval, kdo jsou školní metodici prevence, kolik z nich absolvovalo specializační studium, jak je pro ně tato role časově vytěžující a jakými tématy se obvykle ve škole zabývají:

Kdo nejčastěji zastává funkci školního metodika prevence na českých základních a středních školách?

Školními metodiky, resp. metodičkami prevence jsou na českých školách nejčastěji

Nahrávám...
Nahrávám...