dnes je 16.6.2024

Input:

Novela vyhlášky o školním stravování od 1. 9. 2021

2.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.40
Novela vyhlášky o školním stravování od 1. 9. 2021

Ing. Eliška Hryzláková

Dnem 1. 9. 2021 nabyde účinnosti aktualizovaná vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve které došlo k několika změnám.

Do vyhlášky byly zapracovány části týkající se výdejen lesních mateřských škol. Dále se zvyšují náklady na nákup potravin v kalendářním roce (§ 5 odst. 5 vyhlášky) na jednoho strávníka celkově o 400 Kč (z původních 300 Kč) při významných osobních příležitostech strávníka, kterému je poskytováno stravování v rámci plného přímého zaopatření nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb a v příloze č. 2 byly navýšeny finanční limity na nákup potravin pro strávníky rozdělené podle věku.

Podle této vyhlášky jsou služby zařízení školního stravování určeny především dětem, žákům, studentům a dalším osobám, kterým je poskytováno stravování v rámci hmotného zabezpečení, plného přímého zaopatření, nebo v rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb (dále jen strávníci). Školní stravování se řídí výživovými normami (příloha č. 1 vyhlášky) a finančními normami na nákup potravin (příloha č. 2 vyhlášky).

Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zajistí pro své strávníky podle místních podmínek ekonomicky a organizačně nejvhodnější způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování vymezí ve školním nebo vnitřním řádu. Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezením podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu za stanovených podmínek. Provozovatel stravovacích služeb určí vnitřním předpisem, kdo je odpovědný za sestavení jídelních lístků pro dietní stravování a za dodržení norem, které potvrdí nutriční terapeut.

Zabezpečení školního stravování

Školní stravování organizace zabezpečuje buď přímo ve svém zařízení školního stravování, tj. ve školní jídelně, ve školní jídelně - vývařovně, ve školní jídelně - výdejně nebo ve výdejně lesní mateřské školy. Ve výjimečných případech, kdy tyto služby není možné zajistit v zařízeních školního stravování, je může zajišťovat jiná osoba poskytující stravovací služby (provozovatel stravovacích služeb).

Zařízení školního stravování

Zařízení školního stravování s výjimkou výdejny lesní mateřské školy provádí svou činnost v provozovnách. Za provozovnu lze považovat každý samostatný soubor místností a prostor, v němž jsou uskutečňovány stravovací služby, během nichž nedochází k rozvozu nebo přepravě jídel.

Školní jídelna

Školní jídelna v rámci školního stravování vydává jídla, která sama připravuje, a může připravovat také jídla, která vydává výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy. V rámci dietního stravování může školní jídelna vydávat i jídla připravená jiným provozovatelem stravovacích služeb. Vývařovna v rámci školního stravování připravuje jídla, která vydává výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy. Výdejna nebo výdejna lesní mateřské školy v rámci školního stravování vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb.

Rozsah služeb

Rozsah služeb školního stravování pro účely vyhlášky:

  • hlavní jídla: oběd a

Nahrávám...
Nahrávám...