dnes je 16.7.2024

Input:

Nejčastější nedostatky vycházející z inspekční činnosti

13.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.11.3 Nejčastější nedostatky vycházející z inspekční činnosti

Bc. Lenka Polášková

Tato kapitola uvádí saznam nejčastějších přestupků, kterých se dopouštějí mateřské školy. Zjištění vycházejí z činnosti České školní inspekce.

  • Přijetí dítěte bez ověření, zda je řádně očkováno dle očkovacího schématu České republiky.

V rámci procesu přijetí dítěte do mateřské školy je nutné, aby ředitel(ka) požadoval(a) potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte dle očkovacího schématu České republiky. A to i v případě dětí cizinců. Požadavek není relevantní v případě plnění povinného předškolního vzdělávání. Dítě bez očkování či tzv. nedoočkované může být do mateřské školy přijato pouze v případě potvrzení dětského lékaře z důvodu zdravotní kontraindikace (dočasné či trvalé). Pro instituci České školní inspekce není prokazatelné předložení očkovacího průkazu.

  • Špatné vedení třídní knihy – neprůkazné vedení.

Přestože v současné době Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ani žádná právní úprava nedefinuje zcela konkrétní požadavek na vedení zápisu v třídních knihách mateřských škol, jde o zcela zásadní dokument, který musí prokazatelně dokládat průběh výchovné a vzdělávací činnosti v průběhu dopoledne i odpoledne. Třídní kniha mapuje a dokladuje realizaci cílů definovaných ve Školním vzdělávacím programu a naplňování kompetencí, definovaných v jednotlivých integrovaných blocích. Třídní knihu nelze považovat za „formalitu”, ale za důležitý dokument prokazující – dokládající kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu.

  • Nedostatečné vedení docházky dětí.

Je zcela nezbytné zodpovědně vést docházku dětí do mateřské školy, a to v rámci zápisu v třídní knize, samostatném přehledu – formuláři o docházce dětí ve třídě a samostatném přehledu – formuláři o docházce dětí vedeném školní jídelnou. Údaje o docházce dítěte musejí být samozřejmě ve všech variantách ve shodě.

  • Časté spojování tříd – počet dětí překročí povolený počet dětí ve třídě.

Časté spojování tříd patří k jednomu z nejčastějších bodů, které Česká školní inspekce kritizuje. Velkým problém je spojování tříd zejména u dětí mladších 3 let. Ředitel(ka) mateřské školy musí hledat možnosti, aby spojování tříd bylo eliminováno na minimum a pouze v odůvodněných případech, kdy situaci nebylo možné řešit žádným jiným způsobem.

  • Přerušování provozu školy z jiných důvodů, než jsou stanoveny právními předpisy.

Česká školní inspekce sleduje

Nahrávám...
Nahrávám...