dnes je 16.6.2024

Input:

MŠMT spouští pokusné ověřování systému podpory provázejících učitelů

9.2.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje pokusné ověřování podpory provázejících učitelů, kteří pracují na praxích s budoucími vyučujícími. Jedná se o součást Reformy pregraduální přípravy učitelů, kterou resort školství zahájil v září 2021 v rámci implementace Strategie 2030+. Pokusné ověřování bude probíhat do roku 2025 a mohou se do něj hlásit jak mateřské, tak i základní a střední školy, které mají sjednanou spolupráci s některou z fakult připravujících učitele. Cílem pokusného ověřování je správné nastavení systému podpory provázejících učitelů.

Pokusné ověřování souvisí hned se dvěma legislativními novelami. Jedná se o zákon o pedagogických pracovnících (563/2004 Sb.), který má pozici provázejícího, ale stejně tak uvádějícího učitele, ukotvit. Dále pak jde o novelu školského zákona, která má upravit financování provázejících učitelů na školách a další podmínky výkonu jejich práce. „Navrhované změny ve školském zákoně mají odloženou účinnost od 1. ledna 2026. Pokusné ověřování systému podpory provázejících učitelů má tak za cíl systém jak otestovat, tak vhodně nastavit, a to ještě před tím, než vstoupí v platnost na celostátní úrovni,“ říká ministr školství Vladimír Balaš.

Jedním z cílů reformy pregraduální přípravy učitelů je zajištění hlubšího propojení pedagogických fakult a dalších fakult připravujících učitele s mateřskými, základními a středními školami, na kterých se uskutečňují pedagogické praxe studentů učitelství. „Cílem je tyto praxe zkvalitnit tak, aby

Nahrávám...
Nahrávám...