dnes je 16.7.2024

Input:

MŠMT ke zveřejnění testů společných přijímacích zkoušek

21.4.2017, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je toho názoru, že zveřejnění a šíření testů tzv. společných přijímacích zkoušek před úplným ukončením přijímacího řízení, tedy před absolvováním těchto testů všemi uchazeči o přijetí ke studiu, nepovažuje za šťastné. Může to vrhnout stín na zásadu a cíl všech zúčastněných v přijímacím řízení, ministerstva na prvním místě, aby při přístupu k příjímacím testům byl zachován zcela rovný přístup všech uchazečů. Nicméně ministerstvo má za to, že nejde o natolik závažný zásah, aby to mohlo v konečném důsledku narušit celý proces příjímacích zkoušek. (Všichni žáci mají právo zúčastnit se dvou termínů, tedy skládat dvoje testy, přičemž se započítává vždy lepší z nich.)

Pokud jde o zásah do autorskoprávní ochrany testů přijímacích zkoušek jako autorského díla, ministerstvo uvádí, že tyto testy mohou mít za určitých podmínek povahu autorského díla ve smyslu § 2 odst. 1 autorského zákona (dílo je literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí

Nahrávám...
Nahrávám...