dnes je 16.7.2024

Input:

MŠMT aktualizuje Metodický výklad k odměňování ve školách

8.8.2019, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Pro snadnější orientaci v odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací připravuje MŠMT aktualizaci příslušného Metodického výkladu.

Naposledy byl tento materiál aktualizován v první polovině roku 2018 z důvodu změn, které byly provedeny v nařízení vlády o katalogu prací.

V uplynulém roce ke změně právních předpisů nedošlo, ale objevilo se větší množství dotazů, zejména k platovému zařazení ředitelů/ředitelek mateřských škol – především ze strany územních samosprávných celků jako zřizovatelů příspěvkových organizací.

Podle § 123 zákoníku práce zařadí zaměstnavatel (v případě ředitelů/ředitelek MŠ, jejichž činnost vykonává příspěvková organizace, plní tento úkol zřizovatel) vedoucího zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnějších prací, jejichž výkon řídí nebo které sám vykonává.

Ředitele/ředitelky MŠ je možné zařadit do 11. platové třídy, jsou-li splněny podmínky stanovené dotčenými nařízeními vlády vydanými k provedení zákoníku práce. Podle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., oddílu B. 1. části dílu 1.01 Koordinační, projektový a programový pracovník, katalogové číslo 1.01.12, je možné zařadit ředitele/ředitelky MŠ do 11. platové třídy pouze v tom případě, pokud vykonávají komplexní koordinaci všech uvedených oblastí správy organizace, tedy ekonomické, personální, technické, provozní, majetkové a organizační, případně koordinaci správy dalších oborů činnosti organizace. Jestliže ředitel/ředitelka mateřské školy komplexní koordinaci správy jedné nebo více jmenovaných oblastí nevykonává (například k nemovitému majetku tuto správu vykonává typicky zřizovatel), nelze jej do 11. platové třídy zařadit.

Do 12. platové třídy je možné ředitele/ředitelku MŠ zařadit podle příkladů prací dílu 1.01 Koordinační, projektový a programový pouze tehdy, pokud zřizovatel ředitele/ředitelku pověří koordinací rozvoje současně všech těchto složek organizace: finanční, personální, technické, provozní a organizační, případně

Nahrávám...
Nahrávám...