dnes je 13.6.2024

Input:

Mezinárodní den Romů jako inspirace pro interkulturní vzdělávání

5.4.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

Oslava romské kultury a rozšiřování povědomí o problémech, kterým toto etnikum čelí, to byly v roce 1990 hlavní důvody pro ustavení Mezinárodního dne Romů, který letos připadá na sobotu 8. dubna. Tento den připomíná vznik Mezinárodní romské unie v roce 1971. Z pohledu MŠMT se jedná také o zajímavou příležitost seznámit žákyně a žáky s historií, tradicemi, ale například i současnou literární či hudební tvorbou národa představujícího jednu z nejpočetnějších etnických menšin u nás.

Podobně jako další země, i Česká republika se stává místem setkávání a soužití lidí různých kultur, národností, etnik, náboženství. Zvyšuje se společenská a kulturní rozmanitost obyvatel a obecně se dá očekávat, že tento trend z nejrůznějších důvodů celosvětově nadále poroste. Na významu proto nabývá také interkulturní vzdělávání, které je založeno na základní premise demokratického světa o rovnosti všech lidí. Jeho cílem je naučit se vnímat různorodost jako obohacující a inspirující skutečnost, nikoli jako ohrožení. „Poznávat různorodou kulturu včetně té romské je přínosné pro všechny děti. Společné zážitky a vzdělávání dětí z majority i minorit pomáhá vzájemnému porozumění,“ říká vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské

Nahrávám...
Nahrávám...