dnes je 15.6.2024

Input:

Marketingová komunikace v praxi škol a školských zařízení

4.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.5
Marketingová komunikace v praxi škol a školských zařízení

Mgr. Lenka Polášková

Vzdělávací systém České republiky se nachází v procesu změn. Ty přináší nejen dopady, vyplývající z pandemie covid-19, rozšiřování digitalizace, ale také směřování strategie vzdělávací politiky. Koncept systému vzdělávání postupně přechází ke snaze inovace a aplikace vzdělávacích strategií ze zahraničí. Vzdělávání se postupně mění například využíváním pedagogického projektování a jeho struktury či důrazu, kladeného na oblast formativního hodnocení. Významnou součástí pedagogické praxe se stává sdílení zkušeností.

Nejen rovina výchovy a vzdělávání prochází procesem změn. Ale také rovina řízení škol se zcela zásadním způsobem mění. Snaha profesionalizovat management škol přichází ze strany Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, od zřizovatelů i instituce České školní inspekce. Dá se říci, že právě v této oblasti jsou ale mateřské školy na své

Nahrávám...
Nahrávám...