dnes je 13.6.2024

Input:

K učitelské profesi by bylo možné přilákat výrazně více studentů, než jaká je realita

23.3.2023, Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)

V České republice existuje téměř šest tisíc akademicky talentovaných uchazečů o vysokoškolské studium, kteří jsou otevření profesi učitelství, ale nepodali si k jeho studiu přihlášku. Tento počet představuje významný nevyužitý potenciál – je to zhruba dvojnásobek ročního počtu absolventů studia učitelství.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠTM) ve spolupráci se společností SCIO realizovalo šetření mezi uchazeči o vysokoškolské studium na téma, jak zaujmout talentované budoucí vysokoškoláky pro studium učitelství. Z něj mj. vyplynulo, že mezi uchazeči je bezmála šest tisíc nadprůměrných, tzv. akademicky talentovaných uchazečů (čtvrtiny uchazečů s nejlepšími výsledky v testu), kteří jsou ochotni uvažovat o učitelské profesi, ale z různých důvodů si přihlášku podávají na jinou než pedagogickou fakultu. Jedná se tak zhruba o dvojnásobek ročního počtu absolventů studia učitelství.

Tito uchazeči sice věří, že by je studium učitelství připravilo odborně, nevěří však, že by je naučilo učit a pracovat s dětmi. Studium zároveň nevnímají jako výzvu. Profesi učitele pak vnímají spíše negativně a myslí si, že jde o stresující práci bez dostatečného respektu, ve které je nedostatečný prostor pro kariérní růst a navíc profese uzavírá cestu k jinému atraktivnímu zaměstnání. Myslí si také, že studium klade malý důraz na praxi. Respondenty šetření bylo více než 6300 účastníků loňských Národních srovnávacích zkoušek, které desítky fakult využívají jako součást přijímacího řízení.

„Je potřeba uvést, že

Nahrávám...
Nahrávám...