dnes je 16.7.2024

Input:

Inspirace pro tematický plán na školní rok (září-říjen--listopad)

1.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Inspirace pro tematický plán na školní rok (září–říjen-–listopad)

Mgr. Petra Pšeničková, DiS.,

Září

Řeč  

Příklad
Řeč – lexikálně sémantická rovina – rozvoj slovní zásoby, tvoření vět

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj řeči – slovní zásoby, tvoření vět

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: sada karet s obrázky ovoce a zeleniny (nebo reálné předměty)

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/na trávě. Má připravenou sadu karet s obrázky ovoce a zeleniny nebo přímo reálné kusy. Každé dítě si jedno ovoce/zeleninu vezme k sobě. Popisuje, co se mu na jeho ovoci/zelenině líbí, jakou má chuť, kde se kupuje/pěstuje… Učitel v případě potřeby dopomůže dítěti návodnými otázkami, s tvořením vět. Společně shrneme, které ovoce/zelenina dozrává/sklízí se v létě, na podzim…

 

Řeč – lexikálně sémantická rovina – protiklady

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj řeči – tvoření protikladů

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: sada karet s obrázky ovoce a zeleniny (nebo reálné předměty)

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/na trávě. S reálnými kusy či obrázky ovoce a zeleniny s dětmi utváří protiklady – sladký x kyselý, velký x malý apod. Učitel může na aktivitu navázat protiklady s jinými obrázky nebo pouze slovy bez vizuální opory (horký x studený, mladý x starý, rychlý x pomalý, bílý x černý, suchý x mokrý, den x noc, světlo x tma, nízký x vysoký apod.) Učitel může ze začátku dětem pomoci návodnou otázkou: „Čaj je horký a zmrzlina je…?”

Obrázek 1: Ukázka karet k aktivitě protiklady. (Zdroj: Stará 2013, Žvanda a Melivo, s. 48)

Příklad
Řeč – lexikálně sémantická rovina – vyprávění pohádky s vizuální oporou – O řepě,

Prostorové vnímání – pojmy první, poslední, uprostřed, mezi (případně před, za)

Motorika – hrubá motorika

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj sluchového vnímání – naslouchání čtenému/vyprávěnému; rozvoj řeči – vyprávění pohádky s obrázkovou osnovou; rozvoj orientace v prostoru – pojmy první, poslední, uprostřed, mezi; rozvoj motoriky – hrubé motoriky

Počet dětí: 6–15

Pomůcky: sada karet s obrázky řepy, dědečka, babičky, vnučky, kočičky, pejska a myšky nebo pohádková kniha s vyobrazeným příběhem O řepě

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/venku na trávě. Připraví si obrázek z pohádky O řepě – může použít pracovní list z uvedené literatury nebo obrázky sám namaluje. Obrázek dětem ukáže a vyzve je, zda pohádku znají; jestli někdy pěstovaly/jedly řepu. Děti zmiňují vše, co z pohádky znají. Poté učitel pohádku převypráví/přečte z pohádkové knížky.

Děti si s pomocí učitele rozdělí role, každé dítě či dvojice má jednu kartu (= jednu část obrázkové osnovy). Děti s pomocí učitele pohádku převyprávějí, mluví to dítě/dvojice, které má správnou část obrázku. V následujících dnech děti pohádku vyprávějí již bez obrázkové osnovy.

Tahání řepy si také můžeme zahrát: učitel dětem pomůže rozdělit si role řepy, dědečka, babičky, vnučky, kočičky, pejska a myšky. Ve zkrácené verzi společně s dětmi pohádku vypráví a jednotlivé postavy se zapojují do dění příběhu. U této činnosti může být zapojeno i více dětí, kdy můžeme mít zároveň např. 3 řepy, 3 dědečky, tzn. 3 týmy. Závěrem učitel procvičí pojmy první, poslední, uprostřed, mezi; pokud se dětem daří, tak i pojmy před, za. Nejdříve dává otázky: „Kdo je první? Kdo je poslední? Kdo je mezi řepou a babičkou? Kdo je za myškou?” V druhé části pokládá složitější otázky: „Kde stojíš, myško?” Myška odpoví: „Stojím za kočičkou. Stojím jako poslední.” Na otázku odpovídá vždy ta postava, které se otázka týká.

Obrázek 2: Ukázka karet k aktivitě O řepě. (Zdroj: Linc 2007, Tabulky ke čtení I, s. 11)

Příklad
Orientace v čase – přiřadí činnosti obvyklé pro ráno – dopoledne – poledne – odpoledne – večer – noc

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj vnímání časového sledu – dítě přiřadí činnosti obvyklé pro ráno, dopoledne, odpoledne, večer a noc

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: sada karet znázorňující činnosti (ráno, dopoledne, v poledne, odpoledne, večer a v noci)

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/venku na trávě. Použije karty z uvedené publikace nebo si nakreslí své vlastní. Obrázky také mohou malovat samy děti. Učitel před děti vyloží obrázky a společně popisují, co se na nich odehrává. Karty si mezi sebe děti rozdělí, následně skládají za sebou tak, jak si myslí, že by měly následovat. S pomocí učitele pojmenují, o jaké části dne se jedná: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc. Společně poté vyprávějí o tom, co se děje u nich ve školce v tyto části dne. Každé dítě mluví o části dne, kterou má na kartě. Eliška má např. ráno: „Doma ráno maminka chystá snídani, já piju čaj, maminka kafe.”

Komentář autorky: Není nutné, aby děti znaly přesně termíny částí dne; zejména pojmy dopoledne/odpoledne se dětem pletou. Ale důležité je umět si časově dané činnosti zařadit. Např. Ráno vstávám. Pak si ve školce pohraju a jdeme ven = to je před obědem. Pak je oběd. Po obědě si ještě hraju nebo jdu už domů. Večer jsem už doma, máme večeři. V noci spím.

Obrázek 3: Ukázka karet pro orientaci v čase, pojmy: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc. (Zdroj: Bednářová 2012, Diagnostika dítěte předškolního věku, s. 131)

Sluch  

Příklad
Sluchové vnímání – sluchová analýza a syntéza – rozkládání slov na slabiky

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj sluchového vnímání – rozkládání slov na slabiky

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: makety/obrázky/reálné kusy ovoce, zeleniny či hub

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/venku na trávě. Použije makety/obrázky/reálné kusy ovoce, zeleniny, hub, které vyskládá doprostřed kruhu. Každé dítě si vybere jeden kus, který pojmenuje a vytleská na slabiky. Např. hruška: hruš-ka. Ze začátku je dobré dětem s vytleskáváním pomoci tak, že tleskáme společně (učitel a konkrétní dítě). Pro některé dítě je obtížné tímto způsobem rozkládat slova na slabiky. Poté je možné použít kostky, kdy první kostka je vždy větší nebo jinak barevná. Každou slabiku zastupuje jedna kostka, slovo malina bude znázorněno třemi kostkami, slovo slunečnice bude znázorněno čtyřmi kostkami. Nejdříve však dětem nabízíme slova kratší. V této fázi děti ještě nevedeme ke zjišťování počtu slabik.

Sluchové vnímání – vnímání rytmu – zopakuje sestavu o 3 prvcích

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj sluchového vnímání – vnímání rytmu (sestavy o 3 prvcích)

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: hudební nástroje

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/venku na trávě. Učitel má k dispozici hudební nástroje. Každé dítě si může jeden nástroj vybrat, prozkoumat, vyzkoušet. Poté učitel na ozvučná dřívka zahraje krátký rytmus o třech prvcích (doporučuji stejně silně a rychle třikrát ťuknout ozvučnými dřívky o sebe). Tento jednoduchý rytmus opakují děti jednotlivě na svůj hudební nástroj. Učitel každému dítěti zahraje jiný rytmus. V druhé části děti používají již ozvučná dřívka, na které se jim daří rytmus zopakovat lépe. Postupně učitel rytmus stěžuje, ponechá počet prvků, ale může hrát silně, slabě apod.

Zrak  

Příklad
Zrakové vnímání – zraková paměť – předměty schované pod šátkem

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj zrakového vnímání – zrakové paměti

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: makety, obrázky nebo reálné kusy ovoce, zeleniny, hub

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/venku na trávě . Pod šátek schová makety/obrázky/reálné kusy ovoce, zeleniny, hub. Poté učitel šátek odkryje, předměty pojmenuje a nechá děti ještě nějaký čas se soustředit. Následně vše šátkem přikryje a děti nejlépe jednotlivě šeptají učiteli do ucha, co viděly. Můžeme využít ještě dalšího pedagoga nebo děti mohou předměty malovat na papír. Začínáme asi s 10 předměty. Při dalších hrách počet předmětů můžeme zvyšovat nebo zkracovat dobu, kterou děti mají na prohlédnutí. Uzpůsobíme individuálním potřebám dětí (předmětů může být např. Jen 5 a délka expozice delší).

Obrázek 4: Ukázka reálných předmětů k aktivitě předměty schované pod šátek.

ZDROJ: Mgr. Petra Pšeničková, Dis.

Příklad
Zrakové vnímání – zraková paměť – pexeso

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj zrakového vnímání – zrakové paměti

Počet dětí: 3–25

Pomůcky: sada karet s obrázky ovoce a zeleniny (nebo reálné předměty)

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje s dětmi v kruhu na koberci/venku na trávě. Hraje s dětmi pexeso s kartami ovoce/zeleniny/hub s menším počtem karet i dětí. Doporučuji děti rozdělit do menších skupin (cca 5 dětí ve skupině).

Obrázek 5: Ukázka karet pro hru pexeso.

ZDROJ: Mgr. Petra Pšeničková, Dis.

Příklad
Zrakové vnímání – zraková analýza a syntéza – puzzle

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj zrakového vnímání – zrakové analýzy a syntézy

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: puzzle znázorňující ovoce, zeleninu nebo houby

Popis činnosti (doporučení): Učitel nabídne každému dítěti vytvořené puzzle z obrázků zeleniny, ovoce či hub. Po složení obrázku si dítě může vzít obrázek nový.

Učitel dodrží zásady rozvoje zrakové analýza a syntézy. Nejdříve nabízí dětem jednodušší puzzle ze 4–5 díly. Později může počet dílů navýšit podle individuálních potřeb jednotlivých dětí. Platí zde také zásada, že nejdříve může dítě skládat obrázek pomocí předlohy – skládání přímo na předlohu nebo skládání vedle předlohy. Později tuto berličku odebereme a dítě skládá bez předlohy. Snížit obtížnost učitel může také tak, že částečně obrázek složí a dítě vyplňuje jen zbylé části.

Motorika  

Příklad
Motorika – hrubá motorika – kompot

Dílčí vzdělávací cíle : rozvoj motoriky – hrubé motoriky

Počet dětí: 5–30

Pomůcky: žádné

Popis činnosti (doporučení): Učitel mezi děti rozdělí názvy ovoce. Např. při 25 dětech vybere 5 druhů ovoce. Děti jsou nositeli ovoce jako: banán, jablko, hruška, jahoda, třešeň. Stojí s učitelem v kruhu a každý postupně řekne, jaké ovoce představuje. Toto zahřívací kolečko je důležité pro lepší zapamatování. Poté už začíná samotná hra. Učitel vyzve děti, aby se vyměnily všechny hrušky. Všechny děti, nositelé názvu hruška, opustí své místo a najdou si jiné. Učitel postupně vybízí i další ovoce k výměně; také může uvařit kompot, to si pak místa vymění úplně všichni. Hru hrajeme tak dlouhou, dokud dětem přináší radost a užitek.

Motorika – jemná motorika – tajemný sáček

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky – jemné motoriky

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: sáček naplněný ovocem či zeleninou (reálné nebo makety)

Popis činnosti (doporučení): Učitel připraví reálné kusy ovoce, zeleniny, případně hub do velkého sáčku/tašky/klobouku. Děti sedí v kruhu. Učitel obchází kruh dětí a každému dítěti nabídne jeden kus z tajemného sáčku. Dítě sáhne do oblasti zad, kde učitel položí sáček, dítě si ovoce vytáhne a nechá za zády. Poté postupně každý pouze hmatem poznává, o jaké ovoce/zeleninu se jedná.

Obrázek 6: Ukázka reálných předmětů pro aktivitu tajemný sáček.

ZDROJ: Mgr. Petra Pšeničková, Dis.

Příklad
Motorika – grafomotorika – uvolňovací grafomotorické cviky – závodní dráhy jednoduššího typu

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky – grafomotoriky

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: pracovní list se závodní dráhou; trojhranné pastelky nebo trojhranné fixy

Popis činnosti (doporučení): Poté, co si děti uvolnily prsty aktivitou tajemný sáček, dostanou od učitele pracovní listy se závodní dráhou. Učitel děti namotivuje: může se jednat o závod dětí na koloběžkách/v autech, sledování duhy. Nejprve sám předvede, jak s pracovním listem pracovat. Pouze prstem několikrát projede dráhu ve směru zleva doprava. Z počátku je dobré vlevo na dráze vyznačit dětem šipku pro lepší uvědomění si začátku cesty. Děti často začínají z druhé strany. Poté teprve projíždějí pastelkou. Po ukázce učitele projíždí každý svou závodní dráhu ve směru zleva doprava, snaží se o plynulý, poměrně rychlý pohyb. Nevyjíždí z cesty. Následně už děti, přibližně 10x, projíždějí dráhu pastelkou, kterou nejdříve v ruce „pohoupaly”.

Cílem tohoto cvičení je uvolnění ruky před nácvikem grafomotorických prvků.

Obrázek 7: Ukázka pracovního listu – závodní dráha.

ZDROJ: Mgr. Petra Pšeničková, Dis.

Příklad
Motorika – grafomotorika – grafomotorické prvky – svislá a vodorovná čára

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj motoriky – grafomotoriky

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: pracovní list se svislými a vodorovnými čárami; trojhranné pastelky

Popis činnosti (doporučení): Děti dále pracují samostatně u stolu. Nacvičují svislé a vodorovné čáry vždy ve směru zleva doprava, shora dolů.

Obrázek 8: Ukázka pracovního listu – grafo prvek – svislá a vodorovná čára.

(Zdroj: Bednářová 2012, Jak se pastelky učily kreslit, s. 35)

Předmatematické představy  

Příklad
Předmatematické představy – třídění, porovnávání, práce s pojmy, vztahy (pojmy: méně – více – stejně)

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj předmatematických představ – rozvoj třídění, porovnávání, práce s pojmy, vztahy (pojmy: méně – více – stejně)

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: zmenšené obrázky ovoce, zeleniny, hub

Popis činnosti (doporučení): Učitel si připraví zmenšené obrázky ovoce, zeleniny, hub, 5–10 druhů. Každý druh má zastoupení několika stejnými kartami. Učitel karty připraví tak, od každého druhu byl jiný počet. Učitel pracuje s žáky v kruhu. Každý dostane sadu karet. Učitel zahájí tvoření hromádek, na které žáci přidávají své obrázky. Cílem je rychlé třídění všech obrázků. Každý pracuje sám za sebe, svým tempem. Závěrem porovnáváme, na které hromádce je více/méně karet nebo stejně. Nejde o počítání karet po jedné, ale o postřehnutí množství.

Obrázek 9: Ukázka karet k aktivitě třídění.

ZDROJ: Mgr. Petra Pšeničková, Dis.

 

Říjen

Řeč  

Příklad
Řeč – lexikálně sémantická rovina – smysluplně popíše, co je na obrázku

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj řeči – tvoření vět, popisování obrázku

Počet dětí: 1–15

Pomůcky: obrázek/fotografie, který budou děti popisovat

Popis činnosti (doporučení): Učitel pracuje s dětmi v kruhu; předloží před děti obrázek, který společně popisují. Každé dítě utvoří o obrázku jednu větu. Začíná učitel, děti poté pokračují po směru hodinových ručiček. Postupně se v popisu zaměřujeme i na menší detaily.

Komentář autorky: Pro popisování použijeme společnou fotografii, kterou učitel pořídí při společném výletě, vycházce, pobytu na zahradě.

 

Příklad
Řeč – lexikálně sémantická rovina – rozvoj slovní zásoby, tvoření jednotného a množného čísla

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj řeči – slovní zásoby, tvoření jednotného a množného čísla

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: přírodniny – 8 kusů od každého druhu přírodnin

Popis činnosti (doporučení): Při pobytu venku děti nasbírají různé přírodniny: kaštany, jeřabiny, šípky, žaludy, lískové oříšky, listy, kamínky, větvičky apod. Učitel poté s dětmi pracuje v kruhu, kde tvoří skupiny předmětů po 1 prvku, 2 prvcích a 5 prvcích. Utvoří tedy 3 hromádky s každou přírodninou. Např. kaštan bude mít zastoupení ve 3 hromádkách, na první bude 1 kus kaštanu, na druhé 2 kusy kaštanů a na poslední 5 kusů kaštanů. Poté děti hromadně či jednotlivě pojmenují hromádky: „Jeden kaštan, dva kaštany, několik/pět kaštanů.” Obdobným způsobem děti pojmenují i ostatní předměty: jeden šípek, dva šípky, několik šípků.

Obrázek 10: Ukázka reálných předmětů k aktivitě jednotné a množné číslo.

ZDROJ: Mgr. Petra Pšeničková, Dis.

Sluch  

Příklad
Sluchové vnímání – sluchové rozlišování a sluchová paměť – sluchové pexeso

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj sluchového vnímání – sluchové rozlišování, sluchová paměť

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: přírodniny – uzavřené nádoby s obsahem rýže, kamínků, čočky, korálků

Popis činnosti (doporučení): Učitel připraví pro děti nádobky (např. žlutá vajíčka z Kinder vejce) s různým obsahem. Může použít kamínky, korálky, rýži, čočku, klacíky apod. Cílem aktivity je sluchem najít dvě stejné nádoby. V první části učitel připraví několik tácků/misek, do kterých vloží 3 nádoby: dvě se stejným obsahem, jednu s obsahem odlišným. Dítě si vezme tácek pro samostatnou činnost, prozkoumá, závěrem dvě shodné nádoby nechá na tácku a odlišnou položí vedle. Po navrácení pomůcky do původního stavu si může vybrat další.

Obtížnější varianta je, kdy na tácku už je např. 6 nádob, vzniknou tedy 3 dvojice. Obtížnost aktivity učitel ztěžuje podle individuálních schopností jednotlivých dětí. Na ukládání nádob lze použít papírový kryt od vajíček.

Obrázek 11: Ukázka pomůcek k aktivitě sluchové a čichové pexeso.

ZDROJ: Mgr. Petra Pšeničková, Dis.

Obměna rozvoje smyslů:  

Příklad
Čichové pexeso

Učitel připraví pro děti látkové/papírové sáčky nebo krabičky naplněné různým kořením, kávou, bylinkami tak, aby se každá ingredience vyskytovala dvakrát. Postup je stejný jako u sluchového pexesa. V první variantě jsou 3 nádoby, kdy dvě mají stejný obsah. V obtížnější variantě již je více nádob.

Komentář autorky: Využití dobře vymytých krabiček od bonbonů typu Tic tac. Skladné a účelné.

Chuťové pexeso

Učitel připraví pro děti lahvičky/kelímky s různým obsahem nápojů. Chuť může být slaná, sladká, kyselá, malinová šťáva, citrónová šťáva, mléko, caro apod. Postupujeme obdobně jako u předchozích aktivit.

Sluch  

Příklad
Sluchové vnímání – naslouchání

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj sluchového vnímání – naslouchání

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: předměty/přírodniny, které vydávají zvuk

Popis činnosti (doporučení): Učitel je k dětem otočený zády, vydává zvuky, které děti poznávají/pojmenovávají. Např. křupnutí větviček, šustění listů, ťukání kamínků. Ve vnitřním prostředí to mohou být např. tyto zvuky: cinkání klíčů, zvonění zvonečku, stříhání papíru, mačkání papíru. V dalších kolech se děti se zvuky již seznámily a mohou lépe pojmenovávat slyšené.

Sluchové vnímání – sluchová analýza a syntéza – rozkládání slov na slabiky a určování počtu slabik

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj sluchového vnímání – sluchová analýza a syntéza – určování počtu slabik ve slově

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: přírodniny – reálné předměty/přírodniny; karty s puntíky, které znázorňují množství

Popis činnosti (doporučení): Učitel vyzve děti, aby si přinesly každý jednu hračku/ve venkovním prostředí jednu přírodninu. Sesednou se do kruhu, postupně každé dítě pojmenuje svůj předmět, roztleská ho na slabiky a určí počet slabik. Předmět přiřadí ke kartě se správným počtem puntíků. Začínáme s kratšími slovy, čtyřslabičná a pětislabičná slova zařazujeme až v dalších dnech.

Místo reálných předmětů může učitel použít sadu tematických karet – např. nábytek, zvířata, dopravní prostředky, přírodniny apod.

Obrázek 12: Ukázka karet k aktivitě určování počtu slabik ve slově.

ZDROJ: Mgr. Petra Pšeničková, Dis.

Zrak  

Příklad
Zrakové vnímání – zraková paměť pexeso odstíny barev

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj zrakového vnímání – zrakové paměti

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: karty na hru pexeso s odstíny barev

Popis činnosti (doporučení): Učitel připraví pro děti karty s různými odstíny barev. Před samotnou hrou děti k sobě dávají stejné odstíny, které pojmenují. Poté již hrají pexeso, doporučuji využít menší množství karet, aby hra měl spád.

Obrázek 13: Ukázka karet s odstíny barev pro hru pexeso.

ZDROJ: Mgr. Petra Pšeničková, Dis.

Příklad
Zrakové vnímání – zraková paměť – přírodninové pexeso

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj zrakového vnímání – zrakové paměti

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: přírodniny – 2 kusy od každého druhu, kelímky od jogurtů

Popis činnosti (doporučení): Učitel připraví přírodniny, které schová pod vymyté kelímky od jogurtu/tvarohu stejných tvarů. V této variantě je možné hrát pexeso i venku. Do kelímků můžeme schovat barevná víčka od pet lahví, barevné figurky… Doporučuji hru hrát s menším počtem kelímků i menším počtem dětí.

Komentář autorky: Osvědčilo se mi hrát pexeso pro radost, zábavu, ne na počet bodů a vítězství. Děti pak mají radost i z úspěchu ostatních a hru si více užívají.

Motorika  

Příklad
Motorika – jemná motorika hmatové pexeso

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj jemné motoriky

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: destičky s různým povrchem

Popis činnosti (doporučení): Učitel připraví pro děti destičky s různým povrchem. Může použít např. víčka od zavařovacích lahví, do kterých nalepí různé typy látek. Děti pak s šátkem na očích rozpoznávají dva stejné kusy.

Motorika – jemná motorika tajemný sáček plný přírodnin

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj jemné motoriky

Počet dětí: 1–30

Pomůcky: sáček/klobouk, přírodniny

Popis činnosti (doporučení): Učitel připraví do látkového sáčku (klobouku, neprůhledné tašky) různé přírodniny. Děti sedí nebo stojí v kruhu. Každé dítě postupně nechá vytáhnout ze sáčku jeden předmět, které dítě hmatem rozpoznává (ruce předmět vytahují ze sáčku a následně zkoumají s rukama za svými zády). Pro kontrolu dítě předmět předloží před sebe.

Nahrávám...
Nahrávám...