dnes je 16.7.2024

Input:

Distanční vzdělávání - rozvrh distančního vzdělávání

22.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.30
Distanční vzdělávání – rozvrh distančního vzdělávání

Mgr. Marika Kropíková

Rozvrh distančního vzdělávání

Vytvořit rozvrh pro distanční vzdělávání je poměrně obtížné a vždy při jeho tvorbě nesmíme zapomenout na povinnost školy ohledně poskytování konzultací. Zároveň je nutné mít uvedené možnosti a organizaci vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci doporučených podpůrných opatření, protože přechodem z prezenčního vzdělávání na vzdělávání distanční nekončí povinnost školy poskytovat podpůrná opatření a nenaplňovat individuální vzdělávací plány.

Obsah vzdělávání v rámci distančního vzdělávání by měl být zaměřen nejen na naplňování obsahu školních vzdělávacích programů, ale i na individuální podporu jednotlivých žáků a rozvoj sociálních kompetencí.

Předpoklady pro možnosti níže uvedených rozvrhů:

 • Znalost rodinného prostředí a možností rodiny při poskytování distančního vzdělávání.

 • Nácvik práce s komunikační platformou.

Zásady:

 • Zařazovat prvky distančního vzdělávání do prezenčního.

 • Kombinace synchronní a asynchronní aktivity.

 • Výuka neprobíhá dle standardního rozvrhu.

 • Učitel respektuje individuální možnosti.

Důležité:

 • Není povinností rodičů vzdělávat sám dítě v domácích podmínkách.

 • Rodič pouze vytváří podmínky pro poskytování distančního vzdělávání a dohlíží na termíny plnění.

 • Pedagog je povinný poskytnout osobní konzultaci na základě žádosti rodiče nebo žáka.

 • Zavádějte projekty.

 • Důsledné dodržování termínů odevzdávání zadaných úkolů.

 • Spolupráce napříč pedagogickým sborem.

Upravené rozvrhy – vzory

Rozvrhy mohou být upravené následujícím způsobem:

1.–3. ročník

 
8.30–9.00 9.30–10.00 10.30–11.00 11.30–12.00
Pondělí 1. skupina on-line prostředí 2. skupina on-line prostředí 3. skupina on-line prostředí 4. skupina on-line prostředí
Úterý Samostatná prácePráce s žáky se SVP on-line prostředí Samostatná práce Konzultace on-line Konzultace osobní
Středa Samostatná prácePráce s žáky se SVP on-line prostředí Samostatná práce Konzultace osobní Konzultace on-line
Čtvrtek Samostatná prácePráce s žáky se SVP on-line prostředí Samostatná práce Konzultace on-line Konzultace osobní
Nahrávám...
Nahrávám...