dnes je 13.6.2024

Input:

Čtyři organizace v Česku spojily své síly, aby zvýšily bezpečnost dětí na internetu

16.1.2023, Zdroj: Člověk v tísni (www.clovekvtisni.cz)

Sdružení CZ.NIC, společnost Člověk v tísni, Linka bezpečí a Dětské krizové centrum oznámily zahájení spolupráce za účelem rozšíření aktivit stávajícího českého Safer Internet Centra. Vzniká tak doposud největší konsorcium, jehož cílem je zvýšit bezpečnost dětí v prostředí internetu.

Safer Internet Centrum ČR provozuje od roku 2019 sdružení CZ.NIC, správce české národní domény. Cílem centra je vytvářet, koordinovat a komunikovat aktivity zaměřené na zlepšování online bezpečnosti dětí a mládeže v České republice. Provoz obdobných center ve 30 evropských zemích spolufinancuje Evropská komise prostřednictvím projektových výzev, přičemž aktivity českého konsorcia v příštích dvou letech podpoří částkou více než 18 milionů Kč.

„Fakt, že Evropská komise vyjádřila další podporu českému Safer Internet Centru, svědčí nejen o tom, že podobné projekty jsou v dnešní době důležitější než kdy jindy, ale také o kvalitní práci mých kolegů v minulých letech. Pod jejich vedením vznikl například mezinárodně oceňovaný seriál #martyisdead, přes hotlinku STOPonline.cz se vyřešilo více než šest tisíc hlášení nezákonného obsahu na internetu,  podařilo se rozeslat nástěnku bezpečného internetu do více než čtyř tisíc základních škol a konala se řada osvětových akcí pro laickou i odbornou veřejnost, včetně škol a dětských domovů,” uvádí Tomáš Fuňka z CZ.NIC, jenž je garantem projektu českého Safer Internet Centra. „Nadále chceme pokračovat v aktivitách věnujících se prevenci a vzdělání v tématech bezpečnějšího internetu a díky spolupráci s respektovanými partnery, kterými jsou Člověk v tísni, Dětské krizové centrum a Linka bezpečí budeme moci efektivněji působit v oblastech mediálního vzdělávání, digitálních práv dětí, krizové intervence a specializované pomoci sexuálně zneužitým dětem," dodává Tomáš Fuňka.      

Plánované aktivity konsorcia pro období 2022-2024

-  Budou uspořádány desítky vzdělávacích kurzů na podporu mediální a digitální gramotnosti, díky nimž budou v prezenční i online podobě proškoleny tisíce učitelů,

- vznikne řada nových audiovizuálních a e-learningových materiálů pro žáky základních a středních škol, nový edukační seriál Alenka v říši gifů natočený v koprodukci s Českou televizí a nový díl videohry na téma návyků v digitálním světě,

- s cílem zlepšit přístup k preventivnímu a vzdělávacímu obsahu, podpořit jeho šíření a komunikaci a vytvořit centrální místo pro téma bezpečnějšího internetu bude vybudována moderní digitální platforma SIC CZ,  

- proběhnou dva ročníky Dne bezpečnějšího internetu a Týdnů mediálního vzdělávání,  

- bude rozšířena kapacita helplinek, které budou schopny obsloužit až pět tisíc volajících, 

- bude podpořeno centrum ambulantní krizové pomoci, jehož prostřednictvím bude poskytována krizová intervence dětem a/nebo mladistvým,  

- v kooperaci s Útvarem služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia bude zanalyzováno na sedm tisíc hlášení nelegálního obsahu na internetu, a to prostřednictvím online hotlinky STOPonline.cz,  

- a bude vyvinut automatizovaný nástroj pro bezpečnostní analýzu webů škol.  

Vzdělávací aktivity 

“Umět posoudit důvěryhodnost nalezených informací, nastavit si zdravou hranici mezi časem stráveným online a offline nebo využívat média bezpečně, jsou v dnešním světě klíčové dovednosti. Na části škol se je žáci učí v rámci ´mediálního vzdělávání´ či ´mediální výchovy´, které se prolínají různými předměty. Nejčastěji občanskou naukou a jazyky. Některé školy zařazují mediální výchovu jako samostatný předmět. Z našich průzkumů vyplývá, že učitelé jsou si v této problematice značně nejistí. Abychom pedagogům cestu k rozvoji mediální gramotnosti žáků usnadnili, připravujeme pro ně atraktivní audiovizuální materiály k aktuálním tématům. Jsou k dispozici zdarma nejen všem pedagogům, ale třeba i metodikům prevence a dalším zájemcům z oblasti vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím portálu jsns.cz. Organizujeme pro ně také řadu jednodenních seminářů i dlouhodobých intenzivních kurzů,” přibližuje nabídku vzdělávacího programu Jeden svět na školách (JSNS) společnosti Člověk v tísni jeho ředitel Karel Strachota. 

Helplinky  

V České republice bude rozšířena kapacita již existující helplinky[1], na kterou se mohou dovolat jak děti, tak rodiče, a to v tíživé situaci související s internetem. Kromě telefonického kontaktu mají k dispozici i možnost komunikace prostřednictvím chatu nebo e-mailu. Témata, se kterými děti na helplinku

Nahrávám...
Nahrávám...