dnes je 22.5.2024

Input:

455/2020 Sb., Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

č. 457/2020 Sb., Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
VYHLÁŠKA
ze dne 5. listopadu 2020
o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daň z přidané hodnoty
a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b) formát elektronického formulářového podání a
c) vzor formulářového podání.
§ 2
Vzory formulářových podání
(1) Vzor
a) přiznání k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) přiznání k uplatnění nároku na vrácení daně z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu Evropské unie je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) hlášení o pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu Evropské unie je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) souhrnného hlášení k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty pro skupiny, žádosti o přistoupení do skupiny a oznámení o přistoupení do skupiny je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim Evropské unie) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (režim mimo Evropskou unii) je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) žádosti o zrušení registrace skupiny a žádosti o vystoupení člena ze skupiny a oznámení nesplnění podmínek skupiny je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(2) Vzor oznámení o změně registračních údajů k dani z přidané hodnoty a vzor žádosti o zrušení registrace k dani z přidané hodnoty jsou uvedeny ve vyhlášce o formulářových podáních pro daně z příjmů.
(3) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.
§ 3
Nahrávám...
Nahrávám...